The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199601

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199601
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
1.IF MORAVIA INV. - - - 135.00 139.00 0 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 406.00 460.00 13 539 469 402.00 490.00 4 869 378 graf
1.STAVEBNÍ 86.00 95.00 2 150 87.00 87.00 0 graf
1.VŠEOB.DRUŽST.IF - - - 159.00 159.00 0 graf
2.SPOŘIT.PRIVAT.IF 802.00 1 090.00 7 825 393 791.00 1 022.00 7 893 529 graf
A&A - - - 2 017.00 2 017.00 0 graf
A+A IF - - - 100.00 113.00 0 graf
A+A INVESTČNÍ FOND - - - 133.00 168.00 329 416 graf
AB BANKA 16 825.00 16 825.00 0 - - - graf
AB INVEST IS - - - 72.00 72.00 0 graf
ABATIS 50.00 55.00 24 878 51.00 60.00 1 680 graf
ACTUS - - - 73.00 73.00 0 graf
ADAM.STROJ.VAR/00 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 350.00 530.00 5 519 248 349.00 520.00 972 379 graf
ADAST-SYSTEM 12/97 - - - 200 000.00 200 000.00 0 graf
AERO HOLDING 90.00 105.00 2 165 845 92.00 100.00 552 172 graf
AGB IF II - - - 502.00 539.00 6 751 335 graf
AGB, PODÍLOVÝ FOND - - - 617.00 670.00 35 376 412 graf
AGRA PŘELOUČ 101.00 142.00 97 699 97.00 121.00 4 107 graf
AGREGA BLUDOV 133.00 164.00 1 055 150.00 181.00 1 198 graf
AGROBANKA 1 545.00 1 545.00 0 1 198.00 1 417.00 25 770 graf
AGROBANKA PRAHA - - - 132.00 151.00 583 391 graf
AGRODAT 148.00 222.00 43 147 135.00 200.00 20 367 graf
AGROGALAS FRÝDLANT 60.00 77.00 9 667 68.00 71.00 23 185 graf
AGROKLAS SLAVKOV 226.00 230.00 22 640 184.00 251.00 2 448 graf
AGROMA OSTRAVA - - - 78.00 86.00 95 102 graf
AGRO-MORAVOINVEST - - - 30.00 35.00 2 398 graf
AGROMOTOR VEL.MEZ. 236.00 241.00 44 463 233.00 245.00 67 965 graf
AGRONA 44.00 48.00 727 60.00 70.00 1 080 graf
AGROPODNIK DVORCE 43.00 80.00 30 500 51.00 96.00 215 970 graf
AGROPRODUKT 35.00 35.00 0 30.00 41.00 8 462 graf
AGROPROJEKT PARD. 178.00 178.00 0 187.00 207.00 0 graf
AGROSERVIS TACHOV 112.00 123.00 274 300 97.00 120.00 100 032 graf
AGROSLUŽ. TRNOVANY 159.00 159.00 0 124.00 124.00 0 graf
AGROSLUŽBY - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
AGROSLUŽBY BRUNTÁL 45.00 76.00 5 280 57.00 58.00 5 905 graf
AGROSLUŽBY CHEB 309.00 343.00 2 781 420.00 500.00 101 765 graf
AGROSLUŽBY KAPLICE 51.00 57.00 18 321 57.00 63.00 15 787 graf
AGROSTAT N.BYST. 44.00 50.00 13 436 48.00 54.00 28 664 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 496.00 950.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. 357.00 515.00 8 644 479 333.00 500.00 1 165 306 graf
AGROSTROJ PROSTĚJ. 40.00 50.00 26 942 45.00 53.00 28 940 graf
AGRO-TEX 173.00 230.00 138 775 175.00 237.00 125 018 graf
AGROTONZ TLUMAČOV 80.00 95.00 84 532 71.00 102.00 52 380 graf
AGROVYSOČINA 55.00 60.00 20 820 36.00 70.00 20 448 graf
AGROWEST 240.00 250.00 12 048 208.00 246.00 14 062 graf
AGROZET Č.BUDĚJ. 269.00 294.00 138 905 236.00 281.00 104 590 graf
AGROZET CHABAŘOV. 70.00 95.00 0 140.00 203.00 41 180 graf
AGROZET OLOMOUC - - - 26.00 50.00 410 graf
AGS JIČÍN 187.00 289.00 1 345 825 191.00 284.00 484 061 graf
AGT 273.00 315.00 28 224 245.00 328.00 52 110 graf
AIR SPECIÁL 205.00 280.00 268 600 190.00 285.00 183 964 graf
AKADEM. IF BLANSKO - - - 200.00 210.00 6 000 graf
ALBATROS 81.00 108.00 0 92.00 113.00 1 673 graf
ALFA - INVEST - - - - - - graf
ALIACHEM 732.00 770.00 10 995 853 721.00 751.00 2 639 096 graf
ALIBONA LITOVEL 66.00 73.00 6 893 66.00 70.00 10 214 graf
ALLFROST 83.00 140.00 0 120.00 137.00 0 graf
ALMET 930.00 1 050.00 351 510 920.00 1 055.00 140 468 graf
ALPHA-EFFECT 738.00 836.00 12 044 717 706.00 794.00 11 534 776 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA 270.00 326.00 54 956 291.00 350.00 62 978 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV 191.00 261.00 0 190.00 250.00 14 550 graf
AMRO BANK 11.0/97 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
AMYLON 152.00 180.00 157 863 172.00 200.00 153 162 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ 248.00 255.00 3 315 315.00 357.00 3 144 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
AO PRAHA 45.00 61.00 1 839 100.00 100.00 0 graf
APOLLÓN HOLDING 136.00 144.00 5 939 999 141.00 150.00 4 101 153 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUASERV 545.00 660.00 74 318 601.00 680.00 75 293 graf
ARCELORMITTAL 280.00 306.00 11 737 869 267.00 302.00 2 416 139 graf
AREMS TŘEBOŇ 146.00 200.00 13 655 185.00 200.00 34 910 graf
ARKA 47.00 47.00 0 46.00 46.00 460 graf
ARKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARKUS - - - 90.00 114.00 72 064 graf
ARMABETON PRAHA 516.00 620.00 4 707 578 502.00 610.00 792 802 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 6.00 15.00 508 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARMEX HOLDING 42.00 50.00 8 990 47.00 49.00 3 390 graf
ARNOLD IF - - - 48.00 96.00 1 920 graf
AROMA PRAHA 181.00 195.00 28 236 193.00 216.00 64 662 graf
AROMKA BRNO 110.00 150.00 9 915 147.00 163.00 0 graf
ARPO 61.00 92.00 8 364 105.00 114.00 1 026 graf
ART CENTRUM 135.00 135.00 406 150.00 150.00 150 graf
ART CENTRUM - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ARTIA - - - 15.00 16.00 170 graf
ASPEKTA 18,5/97 106.00 106.00 0 - - - graf
ASSIDOMÄN SEPAP 1 475.00 1 900.00 19 710 290 1 480.00 1 900.00 3 343 498 graf
ASTRA - LIBÍN 132.00 213.00 11 179 118.00 163.00 2 564 graf
ASTRA SERVIS 170.00 255.00 49 889 141.00 200.00 0 graf
ATAS NÁCHOD 214.00 280.00 140 382 205.00 236.00 80 376 graf
ATEKO 127.00 140.00 11 500 109.00 124.00 12 765 graf
ATELIÉRY ZLÍN 64.00 120.00 2 789 100.00 130.00 5 057 graf
ATESO 479.00 600.00 3 656 746 450.00 600.00 421 480 graf
AUTIA 283.00 315.00 17 029 231.00 295.00 20 236 graf
AUTO MOTORS ÚSTÍ 67.00 68.00 13 400 65.00 73.00 3 089 graf
AUTOCENTRUM LIBOU. 164.00 180.00 116 124 128.00 152.00 24 592 graf
AUTOMOT 50.00 72.00 35 644 45.00 69.00 95 213 graf
AUTOOPRAVNA TURNOV 52.00 80.00 0 52.00 52.00 0 graf
AUTOREMONT 1.BRUN. 77.00 93.00 0 90.00 99.00 0 graf
AUTOREPARIN 105.00 140.00 7 765 93.00 100.00 2 660 graf
AUTOSLUŽBA PRAHA 39.00 42.00 8 170 36.00 45.00 5 124 graf
AUTOTECH PRAHA 61.00 62.00 28 810 46.00 56.00 13 142 graf
AVE SB.SUROVINY 475.00 1 015.00 0 800.00 830.00 0 graf
AVIA 210.00 231.00 1 365 766 197.00 228.00 590 308 graf
AVIA KUTNÁ HORA 132.00 154.00 252 517 132.00 156.00 153 878 graf
AVIA NOVOSEDLY 238.00 298.00 23 947 240.00 360.00 2 520 graf
AVICOM JÁNSKÁ 126.00 180.00 441 601 102.00 165.00 166 644 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 69.00 76.00 260 234 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
B.O.I.S. VIF BRNO - - - 393.00 580.00 884 497 graf
BAACUKRU - - - - - - graf
BAASTMOZ - - - - - - graf
BALÍRNY TCHIBO 231.00 285.00 35 878 198.00 270.00 19 018 graf
BALNEA 69.00 80.00 640 59.00 106.00 3 138 graf
BÁŇ. PROJ. TEPLICE 200.00 246.00 69 822 150.00 165.00 3 021 graf
BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. 320.00 320.00 0 280.00 305.00 1 120 graf
BÁŇ.STAVBY MOST 275.00 300.00 1 490 271 240.00 301.00 276 170 graf
BANKA HANÁ KOMB/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKA HANÁ.13,0/97 101.00 101.00 1 333 216 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 220.00 1 280.00 16 088 890 1 203.00 1 255.00 4 786 178 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 220.00 1 280.00 16 088 890 - - - graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY 150.00 217.00 2 969 170.00 200.00 4 513 graf
BASK 1 400.00 1 640.00 1 821 915 1 156.00 1 512.00 87 157 graf
BEKON - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BELAGRA 234.00 331.00 189 281 225.00 284.00 159 565 graf
BEMAGRO 58.00 61.00 43 783 60.00 69.00 119 733 graf
BENAR 198.00 229.00 1 096 082 181.00 210.00 295 406 graf
BENZINA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BENZINSERVIS 307.00 341.00 72 761 241.00 348.00 47 223 graf
BERGER BOHEMIA 180.00 238.00 3 960 187.00 500.00 0 graf
BESKYD. LESY JABL. 176.00 234.00 20 348 136.00 195.00 7 048 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ 178.00 274.00 21 357 99.00 312.00 0 graf
BETA ČESKÝ IF - - - 39.00 100.00 38 819 graf
BETA OLOMOUC 204.00 274.00 30 876 207.00 254.00 34 698 graf
BIJO TC 265.00 300.00 11 780 258.00 286.00 0 graf
BIJOUDATA 85.00 85.00 0 68.00 73.00 494 graf
BIOCEL 1 175.00 1 420.00 41 374 640 1 140.00 1 420.00 6 392 598 graf
BIOMA DŘEVOHOSTICE 33.00 41.00 0 17.00 26.00 510 graf
BIOPHARM VÚBVL 295.00 327.00 1 571 360.00 450.00 3 222 graf
BIOSTER. 147.00 198.00 7 498 181.00 231.00 20 130 graf
BIVOJ OPAVA 653.00 1 195.00 779 808 614.00 1 185.00 297 429 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC 674.00 790.00 278 780 633.00 750.00 104 604 graf
BLAPIONE - - - - - - graf
BMT 46.00 55.00 4 817 41.00 44.00 6 025 graf
BMT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP 272.00 322.00 4 141 277 263.00 318.00 1 526 508 graf
BOHEMIA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA SEKT 2 370.00 2 525.00 1 644 330 2 253.00 2 500.00 487 482 graf
BOHEMIA VENTURE 821.00 890.00 9 308 419 802.00 873.00 4 036 460 graf
BOHEMIA VIDEO ART 41.00 50.00 2 635 41.00 47.00 1 198 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ 421.00 461.00 154 294 381.00 422.00 54 812 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA 203.00 324.00 34 648 144.00 272.00 21 157 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BONECO 431.00 431.00 0 256.00 400.00 7 072 graf
BOPO 222.00 262.00 797 074 215.00 257.00 433 220 graf
BOR 169.00 193.00 28 516 128.00 142.00 3 456 graf
BOTAS 82.00 132.00 11 589 100.00 117.00 10 415 graf
BRANO 310.00 330.00 55 315 285.00 366.00 27 950 graf
BRISK TÁBOR 180.00 200.00 14 530 189.00 210.00 22 817 graf
BRISTOL 486.00 600.00 57 534 487.00 555.00 57 303 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. 165.00 240.00 1 680 130.00 170.00 10 022 graf
BSH HOLICE 56.00 77.00 2 350 69.00 77.00 4 230 graf
BSS METACO BRANDÝS - - - - - - graf
BUDIJOVICKY IF - - - 162.00 162.00 0 graf
BUZULUK KOMÁROV 467.00 661.00 1 864 465 470.00 629.00 520 039 graf
BV FINANCE 11/97 - - 0 - - - graf
BVV BRNO 2 840.00 3 225.00 5 021 505 2 777.00 3 201.00 1 080 499 graf
BVV INVEST IS - - - 34.00 39.00 208 516 graf
BYSERVIS HOLDING 100.00 103.00 3 000 63.00 67.00 1 809 graf
BYTEX 25.00 40.00 225 28.00 57.00 14 940 graf
BYTOSTAV PORUBA 1 305.00 1 305.00 0 1 198.00 1 261.00 50 693 graf
BYZI 186.00 207.00 2 422 280.00 288.00 0 graf
C.A.S. 2 HOLDING 253.00 284.00 1 716 059 243.00 280.00 505 539 graf
C.A.S.5.HOLDING - - - 178.00 500.00 0 graf
C.A.S.6. HOLDING - - - 83.00 110.00 49 496 graf
C.S.FOND POMOCI - - - 180.00 250.00 42 300 graf
CA CIIF - - - 318.00 345.00 13 918 205 graf
CAC 11,9/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CALOFRIG BOROVANY 856.00 1 155.00 650 544 845.00 1 208.00 136 756 graf
CARBORUNDUM ELECT. 72.00 96.00 33 518 76.00 81.00 5 836 graf
CEMBRIT MORAVIA 34.00 50.00 6 933 52.00 55.00 0 graf
CEMENT BOHEMIA PHA - - - 270.00 1 330.00 0 graf
CEMENT HRANICE 532.00 690.00 873 872 502.00 675.00 251 833 graf
CEMOS 50.00 55.00 6 608 45.00 61.00 11 397 graf
CENTEX 242.00 330.00 6 786 272.00 335.00 2 722 graf
CENTO IF - - - 729.00 729.00 0 graf
CENTROPROJEKT ZLÍN 190.00 200.00 10 384 200.00 300.00 2 870 graf
CENTRUM ST.INŽ.ZK. 270.00 277.00 9 418 276.00 306.00 0 graf
CERAM 62.00 70.00 21 400 65.00 85.00 16 380 graf
CEVA KRÁLŮV DVŮR 164.00 181.00 113 667 145.00 176.00 171 249 graf
CIDEM HRANICE 148.00 190.00 68 391 144.00 200.00 12 540 graf
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA 47.00 58.00 4 312 49.00 65.00 10 274 graf
CIMEX KONCERN - - - 106.00 116.00 987 514 graf
CINEMART 811.00 950.00 281 700 765.00 912.00 91 908 graf
CIV.17,5/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CIVO 58.00 64.00 1 382 75.00 75.00 0 graf
COLORBETON 345.00 427.00 30 564 325.00 357.00 6 825 graf
COLORLAK 301.00 379.00 191 987 294.00 360.00 75 104 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 169.00 220.00 104 826 graf
CONCORDIA LESOV 260.00 345.00 3 080 238.00 340.00 475 graf
CONSUS IF - - - 242.00 1 000.00 106 431 graf
COOP 94 PFU 4.00 4.00 2 243 207 4.00 5.00 573 328 graf
COTTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CREDIT SUISSE - - - 30.00 36.00 818 495 graf
CRISTAL PALACE 330.00 350.00 2 058 300.00 363.00 5 370 graf
CRYSTALEX 605.00 798.00 228 952 635.00 1 000.00 147 814 graf
CRYSTALEX NOVÝ BOR - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
CS TRADING 99.00 122.00 540 117.00 130.00 0 graf
CS0005008663 - - - - - - graf
CS0005034263 - - - - - - graf
CS0008462263 - - - - - - graf
CS0009026562 - - - 75.00 75.00 0 graf
CS0009030457 - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
CUKR. M.HRADIŠTĚ 75.00 83.00 5 025 67.00 72.00 3 792 graf
CUKR. OVČÁRY 47.00 88.00 1 123 76.00 76.00 304 graf
CUKR. PROSENICE 82.00 82.00 6 068 88.00 92.00 2 731 graf
CUKR. UNIČOV 146.00 188.00 14 256 133.00 231.00 30 342 graf
CUKRÁRNA KARLÍN 314.00 357.00 29 988 340.00 361.00 16 839 graf
CUKROVAR A RAFIN. 73.00 107.00 2 170 95.00 100.00 1 592 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
CUKROVAR BRODCE 62.00 76.00 520 125.00 125.00 0 graf
CUKROVAR BRODEK 352.00 364.00 111 953 360.00 393.00 122 386 graf
CUKROVAR DRAHAN. 98.00 98.00 3 234 83.00 87.00 688 graf
CUKROVAR HODONÍN 27.00 35.00 60 769 26.00 32.00 86 076 graf
CUKROVAR HRUŠOVANY 261.00 263.00 51 035 233.00 255.00 33 173 graf
CUKROVAR KOJETÍN 138.00 179.00 5 270 93.00 151.00 12 746 graf
CUKROVAR LITOVEL 56.00 70.00 3 173 45.00 80.00 1 890 graf
CUKROVAR NĚMČICE 101.00 190.00 0 76.00 147.00 5 591 graf
CUKROVAR VRBÁTKY 45.00 50.00 3 673 36.00 55.00 5 273 graf
CUKROVAR VYŠKOV 26.00 26.00 1 040 38.00 43.00 7 668 graf
CUKRSPOL PRAHA 200.00 238.00 109 830 219.00 250.00 79 304 graf
CUTISIN 761.00 830.00 954 551 701.00 880.00 315 121 graf
CZ 92/91 88.00 96.00 54 880 83.00 100.00 92 279 graf
CZ0005108084 - - - - - - graf
CZ0008006889 - - - - - - graf
CZ0008012606 - - - 195.00 217.00 58 204 graf
CZ0008012648 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CZ0008015500 - - - 180.00 209.00 0 graf
CZ0008026184 - - - - - - graf
CZ0008456282 - - - - - - graf
CZ0009064861 - - - - - - graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH PROPERTY - - - 130.00 243.00 0 graf
ČÁSLAV VARD/02 104.00 104.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČEDOK 196.00 240.00 128 721 200.00 234.00 47 888 graf
ČECHOFRACHT 2 815.00 3 470.00 290 575 3 036.00 3 470.00 157 705 graf
ČEPRO PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČESKÁ GUMÁR.SPOL. 185.00 209.00 4 063 563 180.00 194.00 1 033 616 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 1 810.00 1 900.00 4 461 805 1 677.00 1 900.00 1 428 884 graf
ČESKÁ NÁR.PRŮM. - - - 90.00 133.00 376 624 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 4 180.00 4 830.00 10 755 450 4 093.00 4 700.00 711 584 graf
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ 741.00 842.00 532 784 711.00 805.00 223 915 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 168.00 185.00 22 336 443 167.00 181.00 1 719 875 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. 82.00 91.00 16 869 87.00 95.00 18 221 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 065.00 1 195.00 2 345 565 1 033.00 1 196.00 607 826 graf
ČESKÉ CUKROVARY 252.00 353.00 159 357 250.00 325.00 69 580 graf
ČESKÉ DŘEV.ZÁVODY 167.00 185.00 19 384 180.00 200.00 12 690 graf
ČESKÉ LODĚNICE - - - 39.00 50.00 10 720 graf
ČESKÉ LODĚNICE 96.00 133.00 18 033 160.00 170.00 0 graf
ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁV. 120.00 260.00 843 330 128.00 602.00 366 948 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY 595.00 650.00 1 151 876 564.00 640.00 453 874 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 1 755.00 1 840.00 3 910 305 1 651.00 1 900.00 374 224 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY 205.00 253.00 418 296 204.00 264.00 193 146 graf
ČESKO-HOLANDSKÁ IS - - - 17.00 22.00 34 395 graf
ČESKOMOR.CEMENT 1 585.00 1 660.00 4 247 665 1 542.00 1 627.00 868 586 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. 117.00 132.00 2 632 121.00 141.00 2 404 graf
ČESKOMOR.VYBER.PF - - - 427.00 684.00 11 648 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. 108.00 172.00 290 893 96.00 164.00 106 246 graf
ČESKOMORAVSKÝ IF - - - 96.00 306.00 25 952 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN 1 030.00 1 155.00 761 715 1 011.00 1 101.00 370 429 graf
ČESKÝ FOND (PIAS) 1 050.00 1 090.00 832 360 - - - graf
ČESKÝ HOLDING 625.00 693.00 24 453 351 612.00 684.00 8 607 092 graf
ČESKÝ PORCELÁN 1 710.00 1 890.00 1 710 - - - graf
ČESKÝ UPF 670.00 740.00 9 406 105 663.00 728.00 4 256 613 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 143.00 167.00 381 029 142.00 161.00 231 974 graf
ČEVIS 3 780.00 3 780.00 0 - - - graf
ČEZ 950.00 1 030.00 219 958 714 940.00 1 075.00 4 380 740 graf
ČEZ 11,3/05 100.00 102.00 701 085 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 14 3/8 /01 106.00 107.00 393 677 - - - graf
ČEZ 16,5/98 106.00 106.00 2 406 695 - - - graf
ČEZ 2 807.00 855.00 20 251 298 802.00 835.00 3 449 734 graf
ČGF 1 500.00 1 500.00 0 1 331.00 1 331.00 0 graf
ČISTÍRNY OSTRAVA 46.00 51.00 4 960 53.00 55.00 6 918 graf
ČKD BLANSKO - - - - - - graf
ČKD DOPR.SYSTÉMY 147.00 188.00 592 741 144.00 179.00 218 724 graf
ČKD DUKLA PRAHA 120.00 140.00 337 602 114.00 163.00 145 649 graf
ČKD DUKLA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČKD ELTECHNIKA 33.00 48.00 13 249 37.00 53.00 10 641 graf
ČKD HOŘOVICE 71.00 72.00 9 985 66.00 78.00 10 173 graf
ČKD HRAD.KRÁLOVÉ 38.00 83.00 57 236 53.00 90.00 3 381 graf
ČKD HRONOV 81.00 90.00 3 402 82.00 86.00 4 488 graf
ČKD CHOCEŇ 93.00 113.00 1 943 92.00 110.00 7 400 graf
ČKD INTECH - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČKD KOMPRESORY 39.00 53.00 37 785 48.00 54.00 45 896 graf
ČKD KUTNÁ HORA 180.00 288.00 563 768 162.00 276.00 120 976 graf
ČKD OBCHOD.SLUŽBY 40.00 43.00 14 757 38.00 45.00 24 034 graf
ČKD POLOVODIČE PHA 23.00 31.00 109 794 22.00 130.00 23 960 graf
ČKD POLYSERVIS 17.00 17.00 0 15.00 15.00 0 graf
ČKD PRAHA DIZ 215.00 284.00 39 966 211.00 294.00 22 700 graf
ČKD PRAHA HOLDING 142.00 161.00 4 800 232 141.00 159.00 1 086 478 graf
ČKD SLANÝ 58.00 61.00 35 889 57.00 70.00 78 414 graf
ČKD SLUŽBY 39.00 39.00 26 754 38.00 41.00 34 941 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČMD 54.00 60.00 801 561 52.00 63.00 286 544 graf
ČMD 13,75/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČNIMF 190.00 220.00 141 112 - - - graf
ČNIOPF 181.00 210.00 59 907 - - - graf
ČOKOLÁDOVNY 2 465.00 2 740.00 8 740 540 2 260.00 2 675.00 1 450 112 graf
ČS.KERAMIKA 118.00 162.00 11 539 80.00 120.00 3 192 graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 222.00 279.00 4 345 586 225.00 271.00 1 415 410 graf
ČSAD AUTOBUSY PLZ. 103.00 163.00 292 700 98.00 155.00 143 098 graf
ČSAD BENEŠOV 95.00 95.00 16 910 100.00 100.00 7 200 graf
ČSAD BLANSKO 145.00 193.00 0 150.00 160.00 0 graf
ČSAD BOSKOVICE 83.00 103.00 16 478 85.00 87.00 774 graf
ČSAD BRNO ČERNOV. 80.00 85.00 57 634 74.00 92.00 31 792 graf
ČSAD BRNO HOLDING 95.00 150.00 7 200 96.00 108.00 864 graf
ČSAD BŘECLAV 56.00 61.00 1 708 61.00 65.00 0 graf
ČSAD BUS CHRUDIM 60.00 89.00 50 150 63.00 80.00 27 159 graf
ČSAD BUS CHRUDIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY 128.00 130.00 7 800 99.00 115.00 6 420 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.L. 66.00 93.00 307 317 72.00 100.00 229 478 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O. 115.00 117.00 38 975 111.00 120.00 49 308 graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE 144.00 150.00 220 910 113.00 144.00 43 235 graf
ČSAD ČAS ZNOJMO - - - 46.00 46.00 828 graf
ČSAD FRÝDEK MÍSTEK 184.00 251.00 38 850 204.00 250.00 15 225 graf
ČSAD HAVÍŘOV 78.00 86.00 62 570 87.00 91.00 1 816 graf
ČSAD HODONÍN 58.00 64.00 4 872 90.00 90.00 0 graf
ČSAD JABLONEC N.N. 152.00 160.00 48 704 141.00 159.00 17 480 graf
ČSAD JINDŘ.HRADEC 74.00 74.00 10 959 60.00 89.00 24 485 graf
ČSAD KARVINÁ 90.00 91.00 34 958 81.00 99.00 29 708 graf
ČSAD KLADNO 135.00 140.00 41 595 126.00 132.00 17 415 graf
ČSAD KROMĚŘÍŽ 105.00 117.00 7 346 104.00 113.00 14 864 graf
ČSAD KUTNÁ HORA 97.00 157.00 153 008 119.00 130.00 51 224 graf
ČSAD KYJOV 135.00 135.00 0 145.00 178.00 0 graf
ČSAD OPAVA 53.00 55.00 1 650 60.00 68.00 16 302 graf
ČSAD OSTRAVA 138.00 148.00 682 754 120.00 145.00 437 742 graf
ČSAD PELHŘIMOV 87.00 106.00 3 888 86.00 96.00 6 876 graf
ČSAD PRAHA VRŠOV. 87.00 88.00 11 088 129.00 158.00 6 472 graf
ČSAD PRACHATICE 185.00 187.00 42 015 146.00 200.00 9 540 graf
ČSAD ROSICE 90.00 105.00 90 122.00 122.00 0 graf
ČSAD SLANÝ 60.00 66.00 26 400 68.00 69.00 3 588 graf
ČSAD TELNICE 83.00 100.00 1 437 69.00 79.00 21 659 graf
ČSAD TŘINEC 78.00 85.00 34 648 74.00 77.00 10 353 graf
ČSAD ÚAN PRAHA 160.00 168.00 28 933 160.00 175.00 45 086 graf
ČSAD ÚAN PRAHA - - - 135.00 135.00 0 graf
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ 66.00 73.00 17 028 64.00 74.00 5 976 graf
ČSAD VSETÍN 91.00 101.00 819 76.00 81.00 3 428 graf
ČSAD VYŠKOV 200.00 200.00 0 250.00 250.00 33 880 graf
ČSAO PHA HOSTIVAŘ 45.00 45.00 9 900 48.00 60.00 3 000 graf
ČSAO TEPLICE 30.00 45.00 3 036 30.00 32.00 6 400 graf
ČSKD - INTRANS 224.00 243.00 1 060 540 200.00 241.00 65 374 graf
ČSOB 11,00/00 100.00 100.00 427 000 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČSOB 11,125/97 101.00 102.00 63 755 20 000.00 20 000.00 0 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 60.00 67.00 4 302 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF - - - 155.00 178.00 306 072 graf
ČZ STRAKONICE 342.00 370.00 5 888 197 356.00 373.00 2 291 659 graf
D.S.LEASING 1 260.00 1 260.00 0 1 005.00 1 005.00 0 graf
DAKO-CZ 74.00 92.00 26 079 62.00 70.00 14 199 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DAS PŘÍBRAM 54.00 54.00 2 493 55.00 55.00 2 145 graf
DELTA CLIMATIZER 113.00 137.00 410 135.00 157.00 4 365 graf
DENTAL 650.00 810.00 100 690 581.00 723.00 44 365 graf
DERMACOL 941.00 1 245.00 3 943 350 771.00 1 114.00 298 016 graf
DESKO 129.00 227.00 39 069 181.00 240.00 3 836 graf
DESNÁ 418.00 783.00 13 400 262.00 634.00 3 741 graf
DESNÁ - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
DESTA 13,75/00 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DEZA - - - 405.00 575.00 231 540 graf
DEZA 2 025.00 2 120.00 5 191 325 1 915.00 2 070.00 1 047 268 graf
DG JIHOVEL 92.00 113.00 11 011 83.00 104.00 9 486 graf
DIMENSION - - - 150.00 200.00 11 758 graf
DIOPTRA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DIOPTRA 253.00 281.00 22 996 250.00 296.00 5 114 graf
DKF HOLDING - - - 410.00 506.00 342 421 graf
DMP 149.00 260.00 73 801 147.00 176.00 18 122 graf
DOBA BAKOV N.JIZ. 98.00 109.00 1 634 109.00 114.00 0 graf
DOBRUŠSKÉ STROJÍR. 1 220.00 1 320.00 362 160 1 250.00 1 410.00 324 356 graf
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ 86.00 100.00 35 996 66.00 83.00 5 085 graf
DOMA 45.00 58.00 75 966 50.00 60.00 39 068 graf
DOMES KARLOVY VARY 128.00 240.00 0 216.00 240.00 0 graf
DOMINO TŘEBÍČ 177.00 218.00 6 115 300.00 365.00 2 432 graf
DOMOV PRAHA 304.00 419.00 15 496 263.00 313.00 2 824 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ 146.00 200.00 17 862 171.00 305.00 0 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
DOP.STAVBY A MOSTY 502.00 528.00 176 695 450.00 525.00 117 309 graf
DOPLA PAP 730.00 900.00 203 770 619.00 809.00 56 014 graf
DOPRAVA A MECHAN. 300.00 300.00 20 700 285.00 300.00 14 250 graf
DOPRAVOPROJ. BRNO 1 045.00 1 170.00 30 445 1 045.00 1 150.00 13 200 graf
DOSTA DOP.STAV.UH 238.00 312.00 63 108 195.00 281.00 38 340 graf
DOSTAV PRAHA 122.00 150.00 34 847 128.00 150.00 22 571 graf
DOTEX 118.00 180.00 0 123.00 135.00 0 graf
DOWO 81.00 95.00 3 679 60.00 80.00 2 712 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ 94 249.00 306.00 60 898 235.00 323.00 71 940 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ PELH. 162.00 162.00 0 285.00 285.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE 58.00 58.00 0 58.00 63.00 0 graf
DROGERIE IK ÚS.N.L 47.00 88.00 0 56.00 62.00 791 graf
DROGERIE N.JIČÍN 73.00 80.00 5 840 80.00 101.00 2 267 graf
DROGERIE OLOMOUC 106.00 155.00 43 114 76.00 101.00 8 803 graf
DROGERIE OSTRAVA 32.00 38.00 3 612 34.00 35.00 1 897 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ 500.00 589.00 332 752 471.00 578.00 98 768 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY 357.00 400.00 40 767 387.00 435.00 33 087 graf
DRŮBEŽ.ZÁVOD 41.00 50.00 1 442 36.00 48.00 10 631 graf
DRŮBEŽ-VEJCE 60.00 75.00 16 602 52.00 73.00 5 334 graf
DRUHÝ F. KSIO OPF - - - 20.00 25.00 304 370 graf
DŘEVOKOMB. VRBNO 290.00 404.00 208 299 300.00 399.00 292 604 graf
DŘEVOSTROJ ČKYNĚ 270.00 300.00 40 880 252.00 311.00 29 311 graf
DŘEVOZPRAC. ZÁVODY 56.00 69.00 8 988 36.00 44.00 700 graf
DŘEVOZPRAC.POD.PHA 50.00 58.00 6 105 50.00 61.00 1 024 graf
DST TRUTNOV 126.00 192.00 5 448 115.00 121.00 2 451 graf
DŮM MÓDY 968.00 1 100.00 123 330 754.00 1 070.00 27 410 graf
DYAS UHER. OSTROH 614.00 708.00 1 020 239 565.00 705.00 217 733 graf
DYWIDAG PREFA 80.00 123.00 0 75.00 133.00 0 graf
ECOTRADE 202.00 224.00 144 166 172.00 227.00 11 917 graf
ECOTRADE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EFEKTA VAR/97 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
EFEKTAFOND - - - 90.00 90.00 0 graf
EGO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO 40.00 41.00 4 551 42.00 44.00 4 948 graf
EGRETTA KOLÍN.DOP. 215.00 230.00 58 730 148.00 271.00 34 168 graf
EGRETTA PORTFOL - - - 75.00 86.00 377 080 graf
EGÚ BRNO 489.00 713.00 542 443 414.00 744.00 103 022 graf
EGÚ PRAHA 145.00 161.00 1 304 118.00 131.00 1 062 graf
EKOAGROBANKA 5 185.00 9 750.00 0 8 990.00 8 990.00 0 graf
EKOAGROBANKA 353.00 750.00 30 000 575.00 900.00 0 graf
EKOAGROFOND ÚSTÍ - - - 40.00 53.00 55 218 graf
EKOFLORA HR.KRÁL. 44.00 55.00 7 561 35.00 56.00 2 850 graf
EKOFOND - - - 96.00 130.00 32 212 graf
EKOINGSTAV BRNO 312.00 354.00 80 746 291.00 311.00 30 150 graf
EKOINVEST IF - - - 149.00 160.00 0 graf
EKOPROJEKT PRAHA 41.00 42.00 588 40.00 41.00 0 graf
EKOS 45.00 50.00 0 150.00 200.00 3 914 graf
EKOS KROMĚŘÍŽ - - - 39.00 43.00 0 graf
EKOSTAVBY BRNO 150.00 166.00 19 922 138.00 160.00 16 290 graf
EKOSTAVBY KAPLICE 195.00 241.00 2 148 295.00 295.00 0 graf
EL. PRAGA 14,5/96 103.00 103.00 0 5 000.00 5 000.00 0 graf
EL.PŘÍSTR.ROKYTN. 118.00 222.00 0 242.00 268.00 0 graf
ELEGA ŽIROVNICE 51.00 61.00 15 405 56.00 68.00 15 248 graf
ELEKTRÁRNA KOLÍN 714.00 752.00 275 682 653.00 769.00 112 166 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. 3 100.00 3 350.00 7 846 610 2 948.00 3 400.00 952 913 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. - - - 4 050.00 4 050.00 0 graf
ELEKTROKERAMIKA - - - 1 986.00 1 986.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY 755.00 1 075.00 219 505 678.00 967.00 122 975 graf
ELITE 93.00 108.00 26 817 85.00 120.00 35 432 graf
ELITEX Č.KOSTELEC 70.00 120.00 2 885 52.00 101.00 6 128 graf
ELITRON LIBEREC 38.00 52.00 1 395 81.00 89.00 0 graf
ELPLAST 44.00 44.00 0 49.00 53.00 1 592 graf
ELROZ 49.00 56.00 1 505 64.00 71.00 650 graf
ELTOP PLZEŇ 109.00 109.00 0 374.00 407.00 0 graf
EMKAM 32.00 32.00 0 160.00 160.00 0 graf
ENERG. STROJ. BRNO 115.00 130.00 34 413 120.00 145.00 33 916 graf
ENERGOAQUA 124.00 138.00 1 012 976 128.00 150.00 541 768 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 883.00 1 220.00 619 098 686.00 1 049.00 127 790 graf
ENERGOPROJEKT PHA 76.00 85.00 33 873 71.00 99.00 33 709 graf
ENERGOSTROJ. PARD. 77.00 106.00 2 547 68.00 82.00 2 758 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOVOD 644.00 800.00 54 993 666.00 830.00 35 966 graf
ENTEC STARÉ MĚSTO 52.00 84.00 2 028 62.00 127.00 2 139 graf
EP ROŽNOV 85.00 85.00 0 66.00 72.00 0 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
EPA 126.00 126.00 0 95.00 139.00 0 graf
EPOS BRNO - - - 60.00 60.00 0 graf
ERGON 282.00 375.00 110 378 244.00 312.00 15 450 graf
ESAB VAMBERK 420.00 420.00 0 257.00 360.00 44 576 graf
ESAB VAMBERK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ESTRELA ŽEL.BROD - - - 1 210.00 1 210.00 0 graf
ETA 681.00 735.00 3 079 542 628.00 722.00 204 092 graf
ETS OSTRAVA 74.00 100.00 2 100 90.00 101.00 2 077 graf
EUROINVEST KOSMON. - - - 96.00 120.00 105 979 graf
EUROVIA CS 941.00 1 075.00 1 196 448 924.00 1 016.00 172 455 graf
EVBAK SPECIÁLNÍ - - - 500.00 500.00 0 graf
EVBAK SUPER-EXTRA - - - 500.00 500.00 0 graf
EVBAK-VŠEOBOROVÝ - - - 500.00 500.00 0 graf
EXCELSIOR 1 940.00 1 940.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
EXICO - - - 14.00 14.00 98 graf
EXPANDIA RŮST. PF - - - 560.00 624.00 1 595 713 graf
EXPANDIA VÝNOS. PF - - - 527.00 621.00 4 800 058 graf
EZ PRAHA 428.00 470.00 2 801 517 419.00 461.00 403 256 graf
FAB 3 070.00 3 570.00 1 070 935 3 006.00 3 638.00 362 592 graf
FAGRON 82.00 105.00 46 720 82.00 100.00 29 792 graf
FALCON MIMOŇ 94.00 129.00 1 391 82.00 82.00 984 graf
FANDA-GROUP OSTR. 110.00 150.00 1 320 170.00 210.00 0 graf
FARMET 21.00 23.00 630 30.00 33.00 2 940 graf
FASÁDOSTAV PRAHA 122.00 135.00 97 692 110.00 130.00 32 352 graf
FATRA 1 300.00 1 505.00 3 978 200 1 305.00 1 533.00 561 941 graf
FAVORIT ROKYCANY 115.00 125.00 36 426 119.00 181.00 7 801 graf
FBE HOLDING - - - 199.00 202.00 1 129 138 graf
FERONA 135.00 155.00 717 620 129.00 150.00 251 341 graf
FEROX DĚČÍN 63.00 78.00 40 314 52.00 77.00 2 600 graf
FERROMET PRAHA 615.00 651.00 397 912 579.00 690.00 84 340 graf
FERRUM 65.00 84.00 71 546 64.00 78.00 54 684 graf
FEZKO SERVIS 136.00 174.00 202 086 123.00 157.00 74 581 graf
FINANCE ENG.-1.PF - - - 18.00 22.00 338 627 graf
FINANCE ENG.-2.PF - - - 18.00 22.00 364 083 graf
FINOP HOLDING 188.00 203.00 1 566 647 183.00 197.00 326 174 graf
FIO IF - - - 125.00 153.00 0 graf
FIRN 350.00 783.00 0 372.00 805.00 20 926 graf
FLORIA KROMĚŘÍŽ 43.00 69.00 3 945 40.00 65.00 1 557 graf
FOND UNIVERSUM 698.00 750.00 864 026 - - - graf
FORESTA 228.00 281.00 0 181.00 261.00 2 856 graf
FORM 46.00 46.00 3 634 55.00 63.00 3 274 graf
FORMTRADE 190.00 258.00 42 697 170.00 220.00 16 114 graf
FORT KAPITÁL BRNO - - - 140.00 167.00 254 839 graf
FOSFA 311.00 389.00 144 028 315.00 360.00 22 708 graf
FRANZ EDER TACHOV 33.00 36.00 2 013 40.00 40.00 0 graf
FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ 104.00 115.00 9 156 117.00 156.00 15 602 graf
FRIGERA 129.00 160.00 181 571 147.00 160.00 35 912 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGOTRANS PRAHA 105.00 178.00 4 307 86.00 100.00 19 040 graf
FRUTA MODŘICE 765.00 1 485.00 1 481 075 735.00 1 313.00 278 964 graf
FRUTA PODIVÍN 120.00 148.00 55 411 101.00 135.00 23 504 graf
FRÝDLANTSKÁ LESNÍ 104.00 127.00 2 185 91.00 114.00 10 139 graf
FRYGESTA 73.00 85.00 6 442 52.00 77.00 3 370 graf
FTL PROSTĚJOV 184.00 294.00 84 730 154.00 295.00 43 982 graf
GALA 168.00 250.00 89 758 161.00 241.00 206 838 graf
GALANT MIKULOV 125.00 140.00 14 690 83.00 110.00 2 750 graf
GALEKO 80.00 108.00 1 770 308.00 316.00 0 graf
GAMA 998.00 1 200.00 301 177 876.00 1 160.00 47 916 graf
GAMEX 360.00 399.00 20 016 342.00 380.00 0 graf
GAS-MĚŘENÍ,REGUL. 603.00 794.00 94 181 640.00 737.00 113 590 graf
GASTRONOMIA 70.00 109.00 16 166 65.00 77.00 5 851 graf
GENNEX IF - - - 45.00 53.00 0 graf
GENOSERVIS 372.00 409.00 443 813 332.00 388.00 84 004 graf
GEODEZIE BRNO 839.00 843.00 21 870 800.00 896.00 34 583 graf
GEODEZIE LIBEREC 344.00 378.00 17 878 282.00 399.00 2 566 graf
GEOFYZIKA 306.00 350.00 326 270 300.00 355.00 168 894 graf
GEOINDUSTRIA 117.00 140.00 196 556 100.00 133.00 75 492 graf
GEOL.PRŮZ.OSTRAVA 143.00 160.00 5 563 188.00 258.00 73 672 graf
GEOL.PRŮZ.ZL.HORY 56.00 56.00 0 34.00 37.00 6 873 graf
GEOTEST BRNO 400.00 441.00 31 715 430.00 451.00 31 178 graf
GEOTEST SLATINA 32.00 35.00 758 51.00 55.00 825 graf
GEOTRADE 47.00 47.00 0 49.00 49.00 2 058 graf
GESTA 121.00 134.00 9 654 90.00 121.00 2 700 graf
GLASS TV COMPONENT - - - 5.00 7.00 28 686 graf
GLAVERBEL 8,5/00 - - 0 - - - graf
GMS PRAHA 36.00 36.00 0 45.00 45.00 135 graf
GMS PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK 300.00 300.00 0 134.00 144.00 1 800 graf
GRAFIT 470.00 490.00 38 600 393.00 485.00 26 983 graf
GRAFO 540.00 909.00 54 377 624.00 880.00 36 167 graf
GRAFOSTROJ 89.00 110.00 2 772 77.00 92.00 1 106 graf
GRAMOFONOVÉ ZÁVODY 391.00 452.00 164 519 391.00 450.00 58 757 graf
GRANDHOTEL PUPP 407.00 447.00 81 914 381.00 433.00 53 907 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV 395.00 540.00 5 876 362.00 446.00 1 448 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 1 268.00 1 268.00 0 graf
GRANITOL 129.00 150.00 32 505 137.00 165.00 12 326 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ 207.00 266.00 275 860 221.00 290.00 215 265 graf
GUMOKOV 178.00 200.00 29 382 170.00 200.00 19 324 graf
GUMOTEX 360.00 474.00 112 946 345.00 423.00 29 885 graf
H.J. HEINZ CR/SR 256.00 351.00 40 004 253.00 400.00 2 810 graf
HACAR 500.00 500.00 40 500 430.00 481.00 2 820 graf
HANÁ LEAS. 14,5/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HANÁ ZZN OLOMOUC 135.00 200.00 30 330 154.00 206.00 0 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. 139.00 142.00 13 872 137.00 151.00 7 848 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
HANSON ČR 810.00 1 000.00 52 000 802.00 1 000.00 39 076 graf
HANUŠOVICKÁ LESNÍ 513.00 740.00 46 459 500.00 620.00 21 011 graf
HARV.BANK.FIN.PF - - - 39.00 51.00 680 348 graf
HARV.DIVID.II PF - - - 43.00 53.00 2 643 466 graf
HARV.DŮCH.SPOŘ.PF - - - 45.00 60.00 2 205 graf
HARV.CHEM.BIO PF - - - 34.00 54.00 25 410 graf
HARV.PAP.DŘEV.PF - - - 59.00 100.00 0 graf
HARV.RŮST.II PF - - - 43.00 51.00 1 262 343 graf
HARV.SPOL.ARBITR 520.00 600.00 29 120 512.00 650.00 45 335 graf
HARV.SPOL.CONTRAR 640.00 780.00 104 520 700.00 760.00 48 620 graf
HARV.SPOL.DIAMANT 765.00 850.00 366 705 775.00 935.00 350 302 graf
HARV.SPOL.FINANČNÍ 671.00 715.00 40 744 369 665.00 712.00 12 301 435 graf
HARV.SPOL.MEN.SPOL 610.00 738.00 23 586 700.00 809.00 105 455 graf
HARV.STAV.HMOT PF - - - 100.00 100.00 0 graf
HARV.STAV.ÚSPOR PF - - - 54.00 90.00 0 graf
HARV.STROJÍREN.PF - - - 41.00 100.00 2 940 graf
HARV.ZAHR.KAP.PF - - - 36.00 47.00 125 084 graf
HARVARD.CESTOV.PF - - - 45.00 80.00 9 450 graf
HARVARD.POJIŠŤ.PF - - - 36.00 50.00 181 965 graf
HARVARD.POTRAV.PF - - - 65.00 80.00 0 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. 608.00 656.00 29 556 642 618.00 660.00 8 044 237 graf
HARVARD.SKLÁŘ.PF - - - 41.00 65.00 18 368 graf
HARVARD.TELEKOM.PF - - - 36.00 63.00 88 055 graf
HARVARD.TEXTIL.PF - - - 100.00 100.00 0 graf
HEDVA 84.00 99.00 191 290 80.00 101.00 171 408 graf
HIKOR PÍSEK 810.00 999.00 318 087 651.00 830.00 43 313 graf
HMO LOGISTIKA OL 158.00 247.00 114 412 144.00 222.00 43 680 graf
HMZ 114.00 190.00 366 185 99.00 174.00 116 408 graf
HOBÉ PARDUBICE 2 075.00 2 075.00 0 1 373.00 1 373.00 0 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 1 280.00 1 405.00 1 193 980 1 188.00 1 395.00 592 789 graf
HOLCIM ČESKO 501.00 548.00 898 285 501.00 535.00 513 856 graf
HOME 145.00 200.00 343 708 118.00 194.00 96 474 graf
HOT.INTERNATIONAL 314.00 340.00 92 488 303.00 356.00 66 064 graf
HOTEL BAVOR 194.00 215.00 32 236 152.00 215.00 21 765 graf
HOTEL ČERNIGOV 310.00 411.00 24 327 308.00 408.00 9 956 graf
HOTEL ESPLANADE 800.00 900.00 33 400 650.00 980.00 2 974 graf
HOTEL FORUM PRAHA 500.00 717.00 8 183 156 489.00 681.00 1 028 942 graf
HOTEL IMPERIAL 257.00 480.00 0 306.00 439.00 27 856 graf
HOTEL INTERNAT.BRN 246.00 292.00 28 248 240.00 320.00 27 956 graf
HOTEL JALTA PRAHA 610.00 652.00 62 358 491.00 640.00 38 521 graf
HOTEL PALACE OVA 105.00 105.00 7 350 96.00 103.00 1 796 graf
HOTEL PANORAMA 391.00 450.00 335 421 324.00 475.00 104 596 graf
HOTEL PANORAMA BK - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV 122.00 154.00 51 753 121.00 141.00 19 112 graf
HP 69.00 69.00 0 37.00 81.00 1 372 graf
HRADECKÝ FOND - - 0 183.00 242.00 175 903 graf
HŘEBČÍN NAPAJEDLA 126.00 130.00 1 667 103.00 140.00 2 288 graf
HUMPOLECKÉ STROJ. 70.00 90.00 34 219 69.00 95.00 31 478 graf
HUTNÍ MONTÁŽE 250.00 320.00 91 274 253.00 308.00 69 156 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ 69.00 92.00 0 91.00 101.00 364 graf
HUTNÍ PROJEKT 370.00 370.00 0 360.00 371.00 0 graf
HUTNÍ PROJEKT OVA 300.00 385.00 36 260 301.00 420.00 20 216 graf
HYDROPROJEKT 765.00 765.00 0 720.00 750.00 0 graf
HYDROPROJEKT - - - 100.00 100.00 0 graf
CHABAŘOVICKÉ STR. 117.00 135.00 110 010 99.00 118.00 13 180 graf
CHEMAPOL 12,5/97 100.00 101.00 75 311 10 000.00 10 000.00 0 graf
CHEMAPOL GROUP PHA - - - 1 020.00 1 020.00 0 graf
CHEMO 319.00 393.00 0 289.00 341.00 3 210 graf
CHEMOFOND 355.00 378.00 534 584 352.00 372.00 419 672 graf
CHEMONT BRNO 575.00 1 295.00 0 614.00 1 266.00 821 253 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
CHEMOPETROL GROUP 1 085.00 1 170.00 44 919 135 1 060.00 1 200.00 4 253 748 graf
CHEMOPROJEKT 381.00 420.00 12 586 370.00 425.00 8 875 graf
CHEPOS BRNO 93.00 157.00 6 377 134.00 162.00 16 340 graf
CHEVAK CHEB 54.00 74.00 5 988 61.00 67.00 4 816 graf
CHIRANA MODŘANY 38.00 51.00 18 082 36.00 64.00 7 482 graf
CHIRANA STRAŠNICE 111.00 197.00 38 010 92.00 175.00 26 614 graf
CHIRONAX PRAHA 25.00 27.00 300 30.00 31.00 274 graf
CHLADÍCÍ VĚŽE PHA 377.00 540.00 135 134 409.00 513.00 25 352 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 3 475.00 3 750.00 2 892 805 3 253.00 3 675.00 416 207 graf
CHODSKÉ VOD.A KAN. 55.00 61.00 1 155 83.00 83.00 0 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. 350.00 396.00 34 416 326.00 375.00 53 330 graf
CHRONOTECHNA 33.00 53.00 10 946 30.00 49.00 10 097 graf
I. EPIC HOLDING - - - 247.00 300.00 8 717 476 graf
I.SZT 13/99 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ICEC ŠLAPANICE 123.00 217.00 28 790 188.00 206.00 14 279 graf
ICOM REALITY 55.00 59.00 770 39.00 50.00 2 228 graf
ICOM STAVEBNÍ 61.00 61.00 0 77.00 86.00 820 graf
ICOM TRANSPORT 53.00 59.00 122 680 60.00 65.00 15 720 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
IDEAL STANDARD 292.00 425.00 11 906 207.00 320.00 2 798 graf
IDOP OLOMOUC - - - - - - graf
IF AB-UNIFOND 110.00 127.00 102 190 117.00 144.00 252 344 graf
IF BOH.DOP.KOMEN. - - - 143.00 151.00 575 057 graf
IF BOHATSTVÍ 1 250.00 1 310.00 13 257 900 1 227.00 1 400.00 8 646 270 graf
IF BOHEMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA 2.ZEMPO - - - 129.00 675.00 0 graf
IF BOHEMIA DOPRAVY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA ZEMPOT. - - - 74.00 84.00 355 606 graf
IF BOHEMIA ZEMPOT. - - - 1 706.00 1 706.00 0 graf
IF CTP - - - 113.00 125.00 20 460 graf
IF CTP - - - 845.00 845.00 0 graf
IF ČEMONIF - - - 164.00 185.00 108 250 graf
IF ČKD KUTNÁ HORA - - - 108.00 130.00 0 graf
IF ČS.PRIVAT.SPOL - - - 99.00 110.00 39 790 graf
IF ENERGETIKY 720.00 864.00 586 331 715.00 860.00 703 440 graf
IF GOLD - - - 810.00 810.00 0 graf
IF JABLONECKÁ BIŽ. 173.00 210.00 493 548 167.00 195.00 242 004 graf
IF KIP - - - 360.00 500.00 49 800 graf
IF KREDIT - - - 65.00 102.00 228 971 graf
IF METALL - - - 151.00 196.00 112 796 graf
IF MINVEST - - - 64.00 82.00 21 250 graf
IF M-INVEST - - - 420.00 450.00 0 graf
IF OBCHODU 1 060.00 1 160.00 7 439 895 1 053.00 1 150.00 3 149 841 graf
IF PIVO-MORAVA - - - 115.00 140.00 219 332 graf
IF PORTFOLIOVÝ - - - 56.00 151.00 5 995 graf
IF PRO EKOL.A REC - - - 100.00 150.00 6 450 graf
IF PRO PROSPE.PRŮM - - - 65.00 80.00 7 354 graf
IF SKPM - - - 126.00 148.00 132 642 graf
IF STAVEBNÍ - - - 63.00 63.00 0 graf
IF TOP PROFIT - - - 85.00 107.00 79 344 graf
IF ZÁRUKA - - - 103.00 147.00 6 722 graf
IF ZBROJOV.VSETÍN - - - 361.00 441.00 57 191 graf
IF ZLATÁ BRÁNA - - - 476.00 600.00 56 370 graf
IFPM BRNO - - - 268.00 310.00 91 028 graf
IH MOSKVA ZLÍN 84.00 94.00 13 144 80.00 98.00 4 776 graf
II.EPIC HOLDING - - - 40.00 50.00 1 768 312 graf
ILBAU LIBEREC 61.00 68.00 365 52.00 69.00 825 graf
IMADOS 81.00 90.00 810 105.00 105.00 0 graf
IMEX 513.00 601.00 76 848 475.00 640.00 55 078 graf
IMO CHOMUTOV 42.00 46.00 11 928 43.00 53.00 6 274 graf
IMPERIAL K. VARY 850.00 850.00 86 700 618.00 870.00 23 095 graf
IMPERIAL K. VARY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
IMPERIAL K.VARY 697.00 1 060.00 0 673.00 673.00 673 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - - - - graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
IMPS 173.00 200.00 4 149 210.00 240.00 25 532 graf
INFUSIA 700.00 820.00 86 560 683.00 880.00 64 716 graf
INGSTAV BRNO 273.00 390.00 25 795 250.00 450.00 0 graf
INGSTAV OPAVA 190.00 219.00 30 173 200.00 233.00 11 890 graf
INGSTAV OSTRAVA 165.00 210.00 924 399 158.00 215.00 203 964 graf
INGSTAV UHER.HRAD. 1 005.00 1 610.00 214 765 1 111.00 1 330.00 16 570 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 103.00 1 103.00 0 graf
INOV.CENTR. VVÚPS 56.00 68.00 336 81.00 133.00 0 graf
INOV.CENTR.VÚK 88.00 88.00 0 135.00 135.00 0 graf
INOVA 127.00 154.00 9 956 91.00 105.00 7 274 graf
INSPEKTA 1 145.00 1 270.00 6 870 1 332.00 1 465.00 2 930 graf
INTEA 279.00 336.00 32 952 215.00 317.00 6 964 graf
INTERGAL VRCHOVINA 200.00 275.00 162 203 180.00 231.00 43 149 graf
INTERGEO 41.00 77.00 1 275 51.00 84.00 1 680 graf
INTERHOT.PARKHOTEL 180.00 231.00 36 372 166.00 235.00 16 994 graf
INTERHOT.PARKHOTEL - - - 630.00 630.00 0 graf
INTERHOTEL OLYMPIK 212.00 280.00 75 375 211.00 260.00 23 464 graf
INTERHOTEL TRANSIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ 232.00 295.00 49 947 222.00 310.00 45 808 graf
INTERIER PRAHA 117.00 202.00 593 708 113.00 191.00 51 111 graf
INTERKUPON HOLDING 120.00 126.00 123 249 117.00 126.00 114 905 graf
INTERSIGMA 219.00 270.00 0 - - - graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 63.00 90.00 168 974 graf
INTERSIGMA 216.00 270.00 4 320 234.00 432.00 0 graf
INTERSIGMA IS - - - 81.00 92.00 22 525 graf
INTEX 108.00 162.00 67 116 106.00 154.00 39 375 graf
INV.SPOL.PODNIKAT - - - 104.00 145.00 157 974 graf
INV.SPOL.PODNIKAT. - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
INV.SPOL.RENTIA - - - 95.00 334.00 201 094 graf
INVEST.FOND LIF - - - 920.00 920.00 0 graf
INVEST.PODNIK.FOND - - - 78.00 132.00 50 763 graf
INVESTA - - - 10.00 10.00 180 graf
INVESTIK ROŽNOV - - - 25.00 25.00 1 250 graf
INVESTIM IF 230.00 230.00 0 225.00 250.00 4 500 graf
IP BANKA 248.00 274.00 44 350 409 247.00 266.00 12 654 386 graf
IPB 11,125/98 100.00 102.00 558 177 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPF SMR_INA - - - 250.00 265.00 43 993 graf
IPS 12,1/00 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS KARLOVY VARY 1 150.00 1 215.00 186 560 1 000.00 1 258.00 197 422 graf
IPS SKANSKA 2 265.00 2 490.00 54 529 640 2 190.00 2 476.00 1 937 362 graf
IRIDIUM INVEST 1 635.00 3 660.00 81 725 - - - graf
IS LINH ART - - - 625.00 680.00 769 725 graf
IS UNION - - - 760.00 873.00 76 473 graf
ITEC GROUP 49.00 59.00 35 696 55.00 71.00 19 233 graf
IVAX - CR 1 020.00 1 100.00 8 939 820 1 015.00 1 100.00 980 775 graf
IVECO CZECH REP. - - - - - - graf
IZOLACE ÚSTÍ 41.00 70.00 6 894 50.00 60.00 1 386 graf
J.B.IF - - - 81.00 110.00 19 350 graf
JABLON.BIZUTER. IS - - - 124.00 160.00 258 989 graf
JABLONEX 160.00 180.00 27 555 103.00 165.00 4 587 graf
JÁCHYMOV PM 243.00 304.00 871 527 235.00 292.00 97 676 graf
JAKL KARVINÁ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
JÄKL KARVINÁ 181.00 219.00 252 506 175.00 209.00 109 064 graf
JAN BECHER - - - 1 050.00 1 155.00 0 graf
JANKA 360.00 409.00 707 701 359.00 423.00 293 918 graf
JAROMĚŘ. MLÉKÁRNA 110.00 110.00 0 - - - graf
JAS-JESNICKÁ STROJ 50.00 78.00 51 930 36.00 66.00 1 014 graf
JATKY PLZEŇ 80.00 85.00 7 900 69.00 82.00 5 712 graf
JČ ENERGETIKA 1 225.00 1 590.00 971 145 1 182.00 1 400.00 306 920 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 1 060.00 1 300.00 118 540 951.00 1 194.00 60 098 graf
JEMČA 800.00 900.00 102 760 742.00 873.00 42 416 graf
JESAN ADOLFOVICE 287.00 351.00 11 334 270.00 368.00 26 407 graf
JESDREV JESENÍK 300.00 350.00 47 113 300.00 350.00 21 182 graf
JESENIC.MLÉKÁRNY 208.00 256.00 35 139 208.00 260.00 45 588 graf
JESENIC.ZÁS.A NÁK. 35.00 49.00 1 976 50.00 102.00 0 graf
JIF 338.00 369.00 5 179 1.00 1 000.00 0 graf
JIHLAVAN 120.00 156.00 223 255 118.00 151.00 158 202 graf
JIHLAVSKÉ AUTOOPR. 94.00 143.00 2 344 110.00 127.00 2 232 graf
JIHLAVSKÉ DZ 119.00 149.00 126 709 118.00 141.00 82 569 graf
JIHLAVSKÉ MLÉKÁRNY 160.00 200.00 20 624 150.00 160.00 3 650 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA 600.00 754.00 51 920 559.00 700.00 7 973 graf
JIHOČESKÉ LESY 158.00 201.00 86 678 155.00 210.00 26 590 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY 230.00 332.00 2 190 273.00 310.00 8 427 graf
JIHOČESKÝ CHOVATEL 235.00 300.00 22 984 210.00 297.00 4 932 graf
JIHOSTROJ 153.00 192.00 1 143 900 150.00 177.00 279 956 graf
JILANA 160.00 175.00 16 640 160.00 165.00 27 560 graf
JIP 13,875/01 101.00 102.00 11 376 10 000.00 10 000.00 0 graf
JIRČANY 77.00 99.00 2 914 96.00 125.00 6 496 graf
JIS INVEST.FOND - - - 261.00 300.00 11 062 graf
JITEX PÍSEK 257.00 302.00 2 252 882 265.00 300.00 458 255 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC 165.00 188.00 771 713 159.00 180.00 239 574 graf
JITONA 133.00 162.00 265 047 125.00 153.00 132 636 graf
JITŘENKA PRAHA 75.00 78.00 32 625 75.00 82.00 17 980 graf
JIZERSKÉ SKLO 245.00 302.00 1 256 190.00 285.00 190 graf
JIZERSKÉ SKLO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
JLV 82.00 118.00 9 707 75.00 142.00 16 524 graf
JM ENERGETIKA 1 460.00 1 550.00 1 630 760 1 430.00 1 552.00 504 034 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 1 305.00 1 745.00 303 490 1 161.00 1 590.00 127 662 graf
JUNIVEL 52.00 52.00 0 - - - graf
JUTA 1 285.00 1 385.00 1 700 280 1 245.00 1 369.00 489 544 graf
K.S.I.O.-1.PF - - - 21.00 35.00 486 254 graf
K.V. RESTAV 57.00 57.00 4 389 100.00 101.00 0 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 5 256.00 5 256.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 1 060.00 1 480.00 506 470 1 042.00 1 403.00 214 021 graf
KABLO KLADNO - - - 950.00 950.00 0 graf
KAOLIN HLUBANY 722.00 960.00 22 147 750.00 841.00 25 114 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 119.00 155.00 217 962 graf
KAPP 46.00 46.00 0 94.00 94.00 0 graf
KARA 70.00 103.00 132 885 68.00 105.00 71 055 graf
KARLOVAR. MIN.VODY 770.00 900.00 98 561 716.00 962.00 87 053 graf
KARLOVAR. PORCELÁN 305.00 340.00 387 826 297.00 328.00 143 402 graf
KARLOVAR. PORCELÁN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KARLOVAR. SILNICE 48.00 70.00 4 427 67.00 70.00 1 519 graf
KARMA 918.00 1 005.00 15 558 785.00 1 000.00 133 764 graf
KARNOLA KRNOV 245.00 295.00 239 612 243.00 290.00 110 644 graf
KAROSERIA 120.00 150.00 97 925 122.00 150.00 61 038 graf
KARTOGRAFIE PRAHA 311.00 396.00 31 428 287.00 350.00 20 020 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ 155.00 155.00 0 168.00 220.00 1 081 208 graf
KAUČUK GROUP 1 100.00 1 275.00 5 535 735 1 072.00 1 210.00 1 097 048 graf
KAVOZ 106.00 108.00 14 220 106.00 118.00 33 568 graf
KB 10,7/96 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,1/98 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,2/97 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,4/01 101.00 101.00 104 570 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 7 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB LIKÉR 347.00 525.00 12 572 380.00 470.00 41 228 graf
KB VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 100.00 100.00 307 841 7 000.00 10 257.00 151 568 graf
KB VAR/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/99 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM 235.00 321.00 2 820 220.00 225.00 3 150 graf
KERAM.KONDENZÁTORY - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO 219.00 315.00 167 520 198.00 265.00 134 298 graf
KERAMIKA HOB 1 750.00 1 915.00 2 940 265 1 665.00 1 889.00 637 450 graf
KERAMOST 175.00 318.00 73 598 139.00 375.00 2 316 graf
KF 72.00 90.00 6 235 60.00 77.00 2 351 graf
KF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KF - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KH BŘIDLIČNÁ 14/97 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KIF MOST 147.00 191.00 1 194 894 146.00 173.00 1 883 765 graf
KINOTECHNIKA PRAHA 104.00 130.00 1 820 91.00 120.00 88 320 graf
KIS INVEST 1 420.00 1 420.00 0 1 623.00 1 623.00 0 graf
KIS TIPAINVEST - - - 81.00 98.00 45 238 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. 228.00 310.00 111 547 340.00 354.00 251 798 graf
KLENOTY AURUM 220.00 240.00 15 220 200.00 224.00 1 834 graf
KLENOTY BRNO 50.00 60.00 32 816 53.00 65.00 26 946 graf
KLIMA 173.00 189.00 98 734 151.00 179.00 22 042 graf
KLIMACENTRUM 122.00 150.00 28 851 95.00 128.00 5 823 graf
KNOF.PRŮM.ŽIROV. 105.00 130.00 6 470 93.00 162.00 6 620 graf
KOH-I-NOOR 130.00 176.00 22 565 130.00 192.00 38 454 graf
KOH-I-NOOR ML.VOŽ. 126.00 153.00 10 351 154.00 170.00 23 717 graf
KOH-I-NOOR PRAHA 418.00 742.00 1 901 862 396.00 690.00 745 553 graf
KO-HOLDING 235.00 288.00 307 015 231.00 272.00 27 117 graf
KOLBENKA 111.00 129.00 117 866 106.00 130.00 44 788 graf
KOLI HOLD. N.MĚSTO 39.00 48.00 882 57.00 63.00 1 134 graf
KOLÍNSKÁ MLÉKÁRNA 117.00 175.00 18 120 102.00 153.00 15 078 graf
KOLORA SEMILY 87.00 105.00 139 910 83.00 100.00 57 170 graf
KOMERČNÍ BANKA 1 505.00 1 640.00 141 576 330 1 503.00 1 633.00 9 869 591 graf
KOMERČNÍ BANKA IF 625.00 701.00 31 452 937 607.00 658.00 9 269 394 graf
KOMPAS-OK IF - - - 147.00 224.00 37 428 graf
KONAX - - - 2.00 2.00 0 graf
KONE LIFTS 102.00 173.00 842 112.00 174.00 0 graf
KORAMIC ŘEPOV 87.00 96.00 861 78.00 95.00 0 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KORINT LIBEREC 65.00 70.00 12 705 68.00 78.00 14 091 graf
KORNOLIT 502.00 504.00 15 605 531.00 560.00 47 023 graf
KOSMOS ČÁSLAV 244.00 334.00 157 981 214.00 292.00 9 676 graf
KOSTELECKÉ UZENINY 835.00 1 135.00 208 740 817.00 1 100.00 116 026 graf
KOVÁRSKO 120.00 143.00 26 670 123.00 144.00 60 910 graf
KOVO 2 - - 0 974.00 974.00 0 graf
KOVO CHEB 73.00 131.00 18 317 73.00 94.00 16 614 graf
KOVO PRAHA 167.00 184.00 7 909 139.00 200.00 2 214 graf
KOVOBEL 53.00 58.00 742 74.00 77.00 1 029 graf
KOVOFINIŠ LEDEČ 100.00 100.00 26 300 100.00 141.00 13 688 graf
KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ 322.00 355.00 305 261 310.00 345.00 119 092 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. 93.00 119.00 176 878 100.00 111.00 164 276 graf
KOVOHUTĚ DĚČÍN 68.00 102.00 11 425 58.00 140.00 9 176 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK 154.00 199.00 218 595 154.00 200.00 114 536 graf
KOVOHUTĚ POVRLY 69.00 80.00 92 993 68.00 80.00 89 402 graf
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM 573.00 835.00 4 240 867 587.00 796.00 1 471 862 graf
KOVOHUTĚ ROKYCANY 112.00 181.00 135 913 119.00 176.00 78 026 graf
KOVOLIT MODŘICE 86.00 124.00 24 109 114.00 130.00 22 755 graf
KOVOMAT 27.00 40.00 459 29.00 31.00 2 971 graf
KOVONA 565.00 630.00 262 665 360.00 610.00 26 722 graf
KOVONA KARVINÁ 96.00 107.00 80 133 90.00 107.00 95 385 graf
KOVOPETROL PLZEŇ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KOVOPLAST CHLUMEC 216.00 275.00 36 613 210.00 270.00 21 594 graf
KOVOPODNIK 33.00 36.00 396 62.00 62.00 0 graf
KOVOPOL 221.00 251.00 29 883 202.00 223.00 18 758 graf
KOVOPROJEKTA BRNO 164.00 202.00 14 181 250.00 265.00 2 915 graf
KOVOSLUŽBA A.V. 47.00 55.00 1 049 48.00 54.00 2 490 graf
KOVOSLUŽBA PRAHA 128.00 165.00 128 210.00 221.00 3 050 graf
KOVOSVIT 135.00 150.00 50 177 131.00 166.00 18 304 graf
KOVOŠROT DĚČÍN 229.00 245.00 64 792 205.00 247.00 10 955 graf
KOVOŠROT KLADNO 145.00 175.00 5 034 144.00 162.00 8 161 graf
KOVOTERM 64.00 76.00 13 289 64.00 77.00 6 826 graf
KOZAK KLATOVY 106.00 112.00 34 118 94.00 115.00 19 614 graf
KRAJKA 107.00 125.00 122 972 119.00 132.00 17 854 graf
KRÁLODVORSKÉ ŽEL. 133.00 147.00 1 051 477 133.00 146.00 485 348 graf
KRÁLOVOPOLSKÁ 189.00 225.00 679 000 186.00 220.00 242 238 graf
KRED.BANKA 15,0/98 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KREDITAKTIV 306 375.00 322 500.00 16 974 100 - - - graf
KREDITAL IF - - - 128.00 173.00 73 770 graf
KREDITNÍ BANKA 17 495.00 17 495.00 0 - - - graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY 485.00 510.00 670 070 470.00 511.00 190 430 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY 466.00 525.00 215 149 390.00 493.00 45 285 graf
KROMEXIM 58.00 64.00 6 711 61.00 66.00 7 275 graf
KRUŠNOH.STROJ.MOST 190.00 195.00 462 820 176.00 203.00 74 044 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY 104.00 146.00 110 514 100.00 140.00 88 722 graf
KRYSTALY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRYTINA ŠLAPANICE 181.00 236.00 29 041 190.00 280.00 12 082 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 925.00 1 070.00 6 918 567 920.00 1 031.00 1 755 219 graf
K-T-V INVEST 1 100.00 1 460.00 825 540 995.00 1 351.00 234 362 graf
KUNZ HRANICE 117.00 132.00 162 037 121.00 141.00 132 219 graf
KUPONINVEST - - - 140.00 200.00 1 117 078 graf
KUPONINVEST IF - - - 125.00 129.00 0 graf
KVANTO IPF 270.00 303.00 4 969 311 256.00 300.00 3 081 123 graf
LABENA KR.BŘEZNO 25.00 34.00 10 430 28.00 32.00 5 506 graf
LABIT 42.00 46.00 11 064 37.00 53.00 7 720 graf
LACRUM BRNO 125.00 191.00 2 632 150.00 220.00 10 408 graf
LACTEA CHOMUTOV 80.00 80.00 0 39.00 47.00 312 graf
LADA 62.00 100.00 58 070 49.00 92.00 14 961 graf
LAFARGE CEMENT 786.00 827.00 366 921 719.00 900.00 215 610 graf
LANAREST BRNO 75.00 77.00 248 445 69.00 84.00 69 617 graf
LANEX 470.00 541.00 81 321 466.00 553.00 62 704 graf
LARM 153.00 153.00 0 135.00 135.00 0 graf
LATER CHRUDIM 158.00 215.00 84 259 142.00 196.00 20 446 graf
LÁZ.SAN.SANSSOUCI 351.00 401.00 48 776 330.00 365.00 21 272 graf
LÁZ.SAN.ŠVÝC.DVŮR 531.00 645.00 48 343 537.00 700.00 14 875 graf
LÁZNĚ FRANT.LÁZNĚ 704.00 819.00 185 126 716.00 910.00 369 411 graf
LÁZNĚ KONST.LÁZNĚ 206.00 281.00 824 314.00 345.00 5 516 graf
LÁZNĚ KUNDRATICE 95.00 130.00 310 144.00 160.00 0 graf
LÁZNĚ LIBVERDA 176.00 201.00 77 156 147.00 197.00 16 532 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ LUHAČOVICE 427.00 495.00 76 170 417.00 480.00 30 434 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY 127.00 150.00 11 320 140.00 155.00 18 634 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. 161.00 168.00 27 322 148.00 168.00 29 961 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 175.00 185.00 190 957 139.00 176.00 63 300 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY 308.00 496.00 13 418 324.00 400.00 3 838 graf
LCS BUS. CENTRE 66.00 73.00 2 244 81.00 81.00 0 graf
LCS HOLDING - - - 104.00 128.00 168 668 graf
LDP VLTAVA VLAŠIM 191.00 196.00 72 418 193.00 205.00 71 855 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LECOTEX 119.00 146.00 964 106.00 135.00 0 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ 404.00 430.00 117 670 378.00 421.00 44 405 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
LÉČEBNÉ L.BOHDANEČ 275.00 291.00 41 116 234.00 296.00 30 169 graf
LÉČIVA PRAHA 2 500.00 2 660.00 9 465 070 2 398.00 2 676.00 2 303 950 graf
LEMEX 106.00 106.00 0 - - - graf
LENAS 801.00 803.00 50 589 733.00 781.00 76 605 graf
LES. SPOL.BUČOVICE 242.00 310.00 141 406 191.00 275.00 37 002 graf
LES. SPOL.BUCHLOV. 302.00 323.00 116 520 298.00 327.00 179 812 graf
LES. SPOL.FR.LÁZNĚ 168.00 191.00 46 525 141.00 194.00 38 672 graf
LES. SPOL.H.BLATNÁ 140.00 165.00 15 540 133.00 151.00 103 119 graf
LES. SPOL.HORŠ.TÝN 150.00 201.00 75 233 135.00 200.00 84 880 graf
LES. SPOL.HOŘICE 190.00 260.00 2 470 165.00 190.00 165 graf
LES. SPOL.JIHLAVA 250.00 270.00 18 280 249.00 310.00 29 644 graf
LES. SPOL.KRASLICE 104.00 115.00 38 142 134.00 156.00 13 765 graf
LES. SPOL.LANŠKR. 165.00 225.00 8 967 180.00 261.00 11 464 graf
LES. SPOL.LEDEČ 256.00 330.00 27 510 261.00 300.00 12 318 graf
LES. SPOL.LITOMĚŘ. 162.00 238.00 74 019 150.00 270.00 40 180 graf
LES. SPOL.NÁMĚŠŤ 266.00 363.00 149 520 226.00 288.00 30 582 graf
LES. SPOL.POLIČKA 212.00 264.00 7 319 249.00 277.00 15 516 graf
LES. SPOL.PŘIBYSL. 462.00 732.00 344 753 395.00 735.00 146 246 graf
LES. SPOL.RONOV 645.00 645.00 0 431.00 476.00 3 445 graf
LES. SPOL.STRÁŽN. - - - 109.00 142.00 19 574 graf
LES. SPOL.STŘÍBRO 177.00 243.00 3 942 162.00 188.00 1 458 graf
LES. SPOL.SVITAVY 186.00 239.00 8 798 163.00 220.00 3 730 graf
LES. SPOL.TELČ 250.00 382.00 72 590 139.00 350.00 7 179 graf
LES. SPOL.TRHANOV 149.00 176.00 6 420 134.00 153.00 11 800 graf
LES. ZÁV.KARLOVICE 121.00 121.00 0 121.00 145.00 7 774 graf
LESNA 194.00 409.00 4 908 194.00 411.00 6 450 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. 154.00 171.00 27 151 172.00 172.00 7 224 graf
LESNÍ SP.OPOČNO 495.00 605.00 179 050 423.00 600.00 81 436 graf
LESNÍ SP.TEP.U T. 308.00 622.00 107 621 257.00 650.00 20 194 graf
LESNÍ SP.ŽEL.RUDA 205.00 309.00 2 255 89.00 285.00 1 140 graf
LESNÍ SPOL. BRUMOV 362.00 549.00 0 600.00 650.00 0 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV 160.00 194.00 51 776 145.00 165.00 30 216 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL. 122.00 135.00 13 677 130.00 140.00 6 600 graf
LESNÍ SPOL.JAROM. 161.00 188.00 2 258 162.00 205.00 0 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY 217.00 228.00 212 607 205.00 249.00 136 805 graf
LESNÍ SPOL.NOVÉ M. 190.00 196.00 54 004 139.00 243.00 8 161 graf
LESNÍ SPOL.PLANÁ 122.00 181.00 31 064 106.00 184.00 20 180 graf
LESNÍ SPOL.PLASY 116.00 118.00 2 227 115.00 121.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PŘEŠTI. 77.00 105.00 1 040 111.00 128.00 0 graf
LESNÍ SPOL.PŘIMDA 105.00 117.00 35 903 132.00 151.00 21 810 graf
LESOSTAVBY F.MÍST. 117.00 120.00 22 923 117.00 130.00 0 graf
LESOSTAVBY HR.KRÁL 173.00 263.00 0 190.00 260.00 2 080 graf
LESOSTAVBY PLZEŇ 83.00 121.00 9 144 105.00 115.00 2 439 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 182.00 220.00 2 000 152.00 179.00 9 885 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 50.00 50.00 0 50.00 57.00 0 graf
LESOSTAVBY TŘEBOŇ 445.00 586.00 246 448 438.00 520.00 230 661 graf
LESTA OLOMOUC 56.00 99.00 2 251 42.00 62.00 822 graf
LESY Č. KRUMLOV 3 385.00 5 075.00 6 351 110 2 735.00 5 155.00 2 202 985 graf
LESY Č. RUDOLEC 387.00 517.00 48 939 350.00 415.00 31 789 graf
LESY DŘEVO BRUNTÁL 111.00 128.00 30 936 130.00 146.00 39 809 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK 113.00 139.00 80 564 109.00 135.00 71 727 graf
LESY HLUBOKÁ 204.00 278.00 63 930 163.00 310.00 21 858 graf
LESY CHLUMEC N.C. 567.00 700.00 41 664 515.00 700.00 37 564 graf
LESY JINDŘ. HRADEC 478.00 701.00 617 957 530.00 637.00 75 987 graf
LESY KÁCOV 291.00 341.00 62 044 291.00 336.00 32 058 graf
LESY KAPLICE 177.00 199.00 22 039 131.00 200.00 18 394 graf
LESY KRNOV 95.00 142.00 15 098 100.00 142.00 13 772 graf
LESY KŘIVOKLÁT 448.00 551.00 211 536 398.00 520.00 152 988 graf
LESY MĚLNÍK 102.00 102.00 0 110.00 135.00 7 896 graf
LESY ML. BOLESLAV 290.00 300.00 20 160 223.00 266.00 25 321 graf
LESY NIŽBOR 199.00 244.00 184 532 140.00 240.00 132 159 graf
LESY PELHŘIMOV 420.00 529.00 237 101 420.00 466.00 153 229 graf
LESY PROTIVÍN 208.00 242.00 25 410 175.00 220.00 12 490 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ 119.00 130.00 14 043 126.00 140.00 33 100 graf
LESY TÁBOR 160.00 220.00 12 323 171.00 230.00 0 graf
LESY VLAŠIM 390.00 501.00 12 657 382.00 471.00 0 graf
LESY VYŠŠÍ BROD 329.00 531.00 12 580 365.00 630.00 28 831 graf
LIBER.VZDUCH.ZÁV. 212.00 290.00 46 985 220.00 231.00 7 480 graf
LIBEREC 14,25/99 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
LIBEREC.MASNÝ POD. 89.00 150.00 3 328 104.00 115.00 1 128 graf
LIBERTA 44.00 46.00 454 50.00 56.00 5 430 graf
LICOLOR LIBEREC 105.00 151.00 471 347 100.00 121.00 14 632 graf
LIGLASS 141.00 157.00 706 140.00 182.00 4 760 graf
LIGMET 350.00 431.00 53 620 235.00 321.00 25 572 graf
LIGNA PRAHA 765.00 765.00 4 590 712.00 770.00 3 650 graf
LIGNUM HODONÍN 45.00 50.00 200 27.00 75.00 224 graf
LIGRA STARÉ MĚSTO 76.00 88.00 231 171 67.00 80.00 71 200 graf
LIHOVAR M.BOLESLAV 166.00 205.00 13 265 189.00 209.00 9 950 graf
LIMONA MN.HRADIŠTĚ 150.00 226.00 2 250 180.00 200.00 0 graf
LINASET 592.00 900.00 0 480.00 729.00 0 graf
LINEA NIVNICE 233.00 261.00 28 802 266.00 280.00 17 294 graf
LINEA ÚBOK - - - 1 800.00 1 800.00 0 graf
LINETA 59.00 86.00 12 712 39.00 75.00 1 611 graf
LIRA 580.00 620.00 46 825 501.00 735.00 30 132 graf
LISOVNY N.HM.VRBNO 93.00 115.00 1 523 76.00 105.00 1 269 graf
LITES 53.00 64.00 16 713 58.00 61.00 16 552 graf
LOKOMOTIVKA PRAHA 85.00 104.00 148 640 77.00 100.00 56 505 graf
LOMBARD INDUSTRIAL 203.00 267.00 1 437 440 201.00 255.00 117 382 graf
LONKA PŘÍBOR 363.00 680.00 5 445 406.00 516.00 0 graf
LOVOCHEMIE LOVOS. 250.00 288.00 752 739 242.00 283.00 84 614 graf
LS ROYAL MAR.LÁZNĚ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LUČEBNÍ Z.DRASLOV. 34.00 51.00 11 140 34.00 80.00 11 790 graf
LUČEBNÍ ZÁV. KOLÍN 63.00 83.00 96 701 58.00 70.00 20 783 graf
LUHOV 85.00 86.00 3 090 81.00 90.00 2 918 graf
LUKRATIV BRNO - - - 34.00 59.00 803 215 graf
LUŽAN VESELÍ N.L. 106.00 118.00 33 284 96.00 101.00 1 734 graf
MADETA 939.00 1 130.00 2 022 038 902.00 1 067.00 197 292 graf
MAGNET 138.00 175.00 121 733 125.00 170.00 67 968 graf
MAGNET - - - 121.00 179.00 152 graf
MAGNETON 130.00 136.00 460 280 114.00 132.00 104 507 graf
MAJETKOVÁ ŽDÍREC 97.00 121.00 20 470 119.00 140.00 24 092 graf
MALÉ LUXUS.HOTELY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MANHATTAN IF 910.00 970.00 727 235 900.00 998.00 1 276 516 graf
MAR.LÁZNĚ 12,5/00 102.00 102.00 11 004 10 000.00 10 000.00 0 graf
MARILA ROKYCANY - - - 39.00 45.00 451 graf
MARS SVRATKA 356.00 370.00 28 960 295.00 371.00 32 337 graf
MASNA BRNO 23.00 31.00 17 023 21.00 30.00 8 190 graf
MASNA KROMĚŘÍŽ 115.00 150.00 230 180.00 200.00 0 graf
MASNA STUDENÁ 236.00 276.00 42 600 215.00 302.00 45 850 graf
MASNÝ PRŮM.ŠUMPERK 185.00 324.00 0 281.00 500.00 3 583 graf
MASNÝ PRŮM.VIMPERK 227.00 399.00 64 416 221.00 365.00 11 304 graf
MASNÝ PRŮMYSL CHEB 51.00 56.00 5 544 49.00 52.00 806 graf
MASO HROZNĚTÍN 82.00 125.00 3 342 124.00 135.00 12 479 graf
MASO PLANÁ 72.00 106.00 577 90.00 100.00 3 600 graf
MASOKOMB. KLADNO 20.00 24.00 48 326 20.00 22.00 3 348 graf
MASOKOMB. KOSMON. 137.00 192.00 152 171 124.00 169.00 35 965 graf
MASOKOMB. LOUNY 89.00 89.00 5 429 79.00 85.00 4 848 graf
MASOKOMB. PŘÍBRAM 84.00 93.00 6 636 85.00 102.00 6 724 graf
MASOKOMB.KLATOVY 152.00 284.00 24 064 214.00 316.00 1 862 graf
MASOKOMB.MARTINOV 335.00 416.00 102 704 349.00 440.00 92 449 graf
MASOKOMB.POLIČKA 435.00 490.00 181 870 413.00 479.00 78 009 graf
MASOSPOL PÍSNICE 87.00 130.00 54 761 90.00 130.00 20 370 graf
MASOZÁVOD KRAHULČÍ 256.00 555.00 388 047 234.00 476.00 120 274 graf
MASSAG 232.00 352.00 83 913 204.00 350.00 75 426 graf
MATE 99.00 150.00 23 680 120.00 120.00 1 680 graf
MEDICAMENTA 166.00 212.00 51 654 167.00 197.00 72 259 graf
MEGA 123.00 123.00 0 180.00 200.00 1 080 graf
MECH.ZÁV.DOBROVICE 185.00 269.00 21 348 184.00 195.00 2 814 graf
MEOPTA PŘEROV 110.00 129.00 755 719 105.00 134.00 311 114 graf
MEP POSTŘELMOV 81.00 105.00 112 002 80.00 131.00 81 198 graf
MERKUR PRAHA 18.00 22.00 1 786 18.00 22.00 483 graf
MERKURIA 69.00 76.00 3 567 63.00 91.00 3 374 graf
MERX IS - - - 90.00 90.00 0 graf
MESPAS 23.00 23.00 0 29.00 30.00 0 graf
METAL 400.00 530.00 69 610 420.00 504.00 28 458 graf
METAL ZNOJMO 146.00 200.00 0 126.00 190.00 9 165 graf
METALIMEX 2 750.00 2 865.00 203 435 2 697.00 2 981.00 134 724 graf
METALŠROT TLUMAČOV 91.00 100.00 25 553 96.00 117.00 19 768 graf
METAZ 99.00 120.00 20 334 96.00 116.00 11 658 graf
METRA BLANSKO 205.00 210.00 364 145 199.00 216.00 90 075 graf
METROPROJEKT 85.00 117.00 0 143.00 150.00 15 975 graf
METROSTAV 2 300.00 2 675.00 7 267 385 2 308.00 2 710.00 1 428 490 graf
METROSTAV - - - 980.00 980.00 0 graf
MEVA 235.00 265.00 38 981 198.00 245.00 4 806 graf
MGM HOLEŠOV 77.00 95.00 0 81.00 90.00 0 graf
MIDO 1 265.00 1 390.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY 813.00 995.00 406 614 726.00 1 000.00 124 184 graf
MIKROP ČEBÍN 265.00 326.00 588 250.00 263.00 0 graf
MILAGRO - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
MILETA 95.00 104.00 54 019 80.00 100.00 26 204 graf
MILKO 144.00 220.00 42 240 153.00 183.00 2 255 graf
MILO OLOMOUC 1 425.00 1 480.00 4 545 025 1 362.00 1 494.00 1 041 560 graf
MILPA PARDUBICE 77.00 104.00 6 371 95.00 115.00 4 090 graf
MINERVA BOSKOVICE 317.00 368.00 311 232 262.00 340.00 94 810 graf
MITOP MIMOŇ 189.00 286.00 27 560 155.00 290.00 19 222 graf
MJM LITOVEL 320.00 370.00 328 797 305.00 380.00 110 938 graf
MLÉKÁRNA F.MÍSTEK 986.00 1 100.00 34 467 908.00 1 100.00 231 557 graf
MLÉKÁRNA HR.KRÁL. 315.00 390.00 228 771 313.00 352.00 43 390 graf
MLÉKÁRNA KLATOVY 239.00 341.00 101 366 213.00 347.00 40 256 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN 529.00 670.00 157 808 529.00 750.00 211 506 graf
MLÉKÁRNA MAR.LÁZNĚ 268.00 449.00 24 608 270.00 368.00 7 272 graf
MLÉKÁRNA STŘÍBRO 268.00 330.00 49 854 159.00 335.00 13 730 graf
MLÝNY ČERČANY 26.00 36.00 22 249 34.00 45.00 4 130 graf
MOCHOVSKÉ MRAZÍRNY 61.00 80.00 12 607 65.00 85.00 8 046 graf
MOMENTIVE SPEC.CH. - - - - - - graf
MONTAS HR.KR_LOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTAS HR.KRÁLOVÉ 28.00 31.00 420 29.00 35.00 1 830 graf
MONTÁŽE PŘEROV 253.00 284.00 24 825 223.00 285.00 12 115 graf
MONTÁŽE PŘÍBRAM 108.00 110.00 4 070 90.00 90.00 4 680 graf
MONTI THERMAE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTOVANÉ STAVBY 135.00 135.00 2 970 140.00 140.00 0 graf
MOPAS HOLEŠOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR. POTRAVIN. ST - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. 18.00 28.00 7 632 - - - graf
MOR.POTRAVIN.ST. 96.00 163.00 0 104.00 108.00 2 220 graf
MOR.ZEM.HOLDING - - - 136.00 160.00 525 440 graf
MORAGRO PROSTĚJOV 82.00 109.00 14 765 95.00 143.00 33 790 graf
MORAV. PLYNOSTAV 775.00 861.00 12 485 789.00 853.00 38 628 graf
MORAV.CHEMIC. ZÁV. 665.00 730.00 1 859 509 663.00 714.00 867 198 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY 180.00 200.00 47 655 158.00 200.00 6 098 graf
MORAVEL OLOMOUC 77.00 95.00 23 659 64.00 100.00 3 620 graf
MORAVIA BANKA 10 935.00 13 500.00 276 000 - - - graf
MORAVIA CANS 349.00 420.00 32 109 280.00 342.00 8 352 graf
MORAVIA GLASS 445.00 490.00 286 951 429.00 700.00 32 664 graf
MORAVIA INVEST IF 140.00 186.00 215 880 137.00 186.00 36 478 graf
MORAVIA VAR/00 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVIAFLOR 73.00 73.00 0 300.00 300.00 0 graf
MORAVIAFROST 433.00 512.00 219 320 333.00 550.00 32 422 graf
MORÁVKA CENTRUM - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVOLEN ŠUMPERK 60.00 70.00 22 604 53.00 75.00 12 048 graf
MORAVOSTAV BRNO 637.00 968.00 0 750.00 941.00 941 graf
MORAVSK_ ENERG.IF - - - 255.00 405.00 8 864 graf
MORAVSKÁ AGRA 33.00 33.00 0 31.00 43.00 7 113 graf
MORAVSKÁ PRŮM. - - - 197.00 230.00 91 900 graf
MORAVSKÉ AUTOOPR. 59.00 59.00 0 95.00 100.00 0 graf
MORAVSKÉ KOVÁRNY 450.00 510.00 94 065 468.00 550.00 37 256 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 990.00 1 020.00 1 394 800 926.00 1 005.00 484 470 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY 112.00 132.00 90 390 103.00 134.00 92 707 graf
MORAVSKOČESKÝ IF - - - 41.00 51.00 2 792 405 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 670.00 740.00 7 363 818 661.00 734.00 2 543 083 graf
MORAVSKOTŘ.STAVBY 61.00 67.00 0 55.00 58.00 818 graf
MORAVSKÝ DRUŽ.IF - - - 80.00 96.00 9 952 graf
MORAVSKÝ IF - - - 68.00 78.00 394 875 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 134.00 161.00 186 506 graf
MORSLEZ.TE.13,0/99 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
MORSLEZS. PIVOVARY 195.00 225.00 100 433 192.00 215.00 61 464 graf
MORSLEZS.REGIONÁL. - - - 91.00 100.00 2 944 graf
MORSLEZS.TEPLÁRNY 730.00 819.00 10 405 445 701.00 801.00 1 555 872 graf
MORSTAR 300.00 323.00 16 232 272.00 338.00 47 740 graf
MOSTÁRNA HUSTOPEČE 330.00 452.00 297 497 309.00 400.00 92 515 graf
MOSTECKÁ UHEL.SP. 179.00 205.00 9 203 637 181.00 201.00 1 699 844 graf
MOSTECKÁ UHEL.SPOL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOTOFOND IF - - - 181.00 203.00 101 502 graf
MOTOKOV INTER. 251.00 463.00 117 625 225.00 500.00 13 290 graf
MOTOKOV PRAHA 154.00 189.00 220 771 143.00 175.00 84 652 graf
MOTOR JIKOV 81.00 111.00 53 654 89.00 123.00 38 217 graf
MOTORPAL 143.00 170.00 551 402 139.00 176.00 145 888 graf
MRAZÍRNY DAŠICE 43.00 73.00 3 998 48.00 55.00 2 890 graf
MRAZÍRNY PRAHA 79.00 87.00 79 86.00 101.00 446 graf
MRAZÍRNY PRAHA - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MRAZÍRNY VIŠŇOVÉ 402.00 550.00 34 124 323.00 440.00 20 968 graf
MS FOND (PIAS) 945.00 1 080.00 135 870 - - - graf
MSA 751.00 809.00 2 258 473 744.00 790.00 652 624 graf
MSDZ ŠUMPERK 82.00 90.00 19 143 68.00 85.00 6 446 graf
MSP PŘEROV 21/97 73.00 100.00 31 957 - - - graf
MŠLZ 474.00 766.00 27 655 539 455.00 748.00 5 838 626 graf
MTH PRAHA 68.00 78.00 229 759 67.00 75.00 32 948 graf
MUROM 128.00 160.00 64 908 127.00 170.00 51 088 graf
MUZO 668.00 668.00 0 650.00 692.00 0 graf
MYKANA 83.00 83.00 0 63.00 66.00 4 094 graf
NAKLADATEL.OLYMPIA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
NARCIS NOVOSEDLICE - - - - - - graf
NAREX ČESKÁ LÍPA - - - 99 994.00 99 994.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA 280.00 368.00 27 408 291.00 358.00 24 579 graf
NATE CHOTĚBOŘ 1 620.00 1 940.00 545 280 1 550.00 1 893.00 92 644 graf
NATURAMYL 270.00 360.00 28 420 300.00 345.00 22 967 graf
NAVOS 409.00 561.00 1 618 193 400.00 520.00 618 398 graf
NEALKO OLOMOUC 370.00 434.00 1 018 224 370.00 400.00 113 970 graf
NEMOHOLD 114.00 146.00 35 712 83.00 105.00 82 419 graf
NEPTUN BYLANY 130.00 130.00 18 850 119.00 150.00 9 359 graf
NISA - - - 2.00 4.00 24 graf
NKT CABLES 738.00 780.00 1 688 948 707.00 765.00 724 655 graf
NOVÁ HUŤ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
NOVAMYL 163.00 175.00 24 325 146.00 157.00 0 graf
NOVING 180.00 181.00 2 715 162.00 170.00 969 graf
NOWACO MRAZÍRNY 35.00 43.00 16 198 36.00 48.00 11 852 graf
NYCOM 185.00 194.00 18 240 171.00 269.00 10 276 graf
O2 C.R. 2 595.00 2 775.00 283 108 575 2 501.00 2 730.00 16 303 548 graf
OBAL ROZKOŠ 246.00 295.00 55 928 249.00 348.00 51 494 graf
OBAL ROZKOŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OBALEX ZNOJMO 339.00 449.00 59 778 330.00 414.00 17 780 graf
OBČANSKÝ IF 178.00 196.00 261 121 159.00 194.00 43 694 graf
OBCH. A BROKER. IF - - - 78.00 78.00 0 graf
OBCH.ZAŘÍZENÍ PHA 33.00 49.00 4 059 29.00 30.00 1 634 graf
OBCHOD OBUVÍ ZLÍN 62.00 93.00 49 142 75.00 95.00 40 696 graf
OBCHOD S PALIVY 243.00 243.00 0 270.00 335.00 0 graf
OBCHODNÍ DŮM ALFA 132.00 150.00 32 462 109.00 150.00 2 468 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 1 140.00 1 310.00 1 723 075 1 150.00 1 245.00 226 844 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 1 195.00 1 280.00 884 000 1 000.00 1 221.00 80 538 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY 126.00 170.00 92 312 122.00 181.00 23 326 graf
OBIL.LIHOV.KRALUPY 212.00 283.00 32 551 207.00 240.00 10 321 graf
OBILA KUTNÁ HORA 186.00 355.00 17 748 154.00 330.00 49 142 graf
OBL.PRŮM.P.POLIČKA 136.00 151.00 2 039 180.00 198.00 0 graf
OBNOVA BRNO 66.00 81.00 15 134 64.00 72.00 10 870 graf
OD KRUŠNOHOR 283.00 348.00 72 470 167.00 315.00 1 770 graf
OD LASO 522.00 576.00 152 720 442.00 533.00 106 311 graf
OD PRIOR JIHLAVA 72.00 87.00 4 176 86.00 95.00 5 061 graf
OD PRIOR ZLÍN 192.00 250.00 18 056 150.00 181.00 4 044 graf
OD RIO MOST 84.00 126.00 1 431 100.00 100.00 0 graf
ODETKA 210.00 210.00 0 190.00 210.00 5 097 graf
ODĚVNÍ PRŮMYSL 219.00 305.00 1 165 976 200.00 290.00 82 714 graf
ODĚVY HRADEC KRÁL. 54.00 54.00 1 512 60.00 61.00 13 304 graf
ODĚVY ÚSTÍ N.L. 30.00 33.00 3 564 21.00 22.00 0 graf
ODKOLEK 201.00 258.00 116 823 214.00 309.00 62 998 graf
ODVĚTVOVÝ IF 168.00 214.00 694 390 150.00 207.00 128 692 graf
OFT HOLDING PRAHA - - 0 182.00 321.00 69 943 graf
OHL ŽS 732.00 785.00 2 095 878 714.00 825.00 429 164 graf
OK STS TOUŽIM 95.00 98.00 5 488 85.00 90.00 16 382 graf
OKD 46.00 49.00 4 926 948 47.00 51.00 2 646 670 graf
OKD - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OKD 14,5/99 103.00 105.00 649 151 - - - graf
OKULA NÝRSKO 121.00 149.00 13 772 124.00 166.00 13 887 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL 649.00 776.00 66 441 600.00 792.00 59 093 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY 316.00 402.00 3 680 265 310.00 393.00 503 727 graf
OMNIPOL 380.00 417.00 996 585 377.00 440.00 180 208 graf
OMYA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OMYA.VÁPENNÁ 654.00 741.00 89 460 688.00 782.00 85 832 graf
ON SEMICONDUCT. CR 163.00 190.00 4 091 156.00 220.00 14 244 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OPAVSKÁ LESNÍ 162.00 200.00 9 542 165.00 173.00 15 180 graf
OPRAVY ZÁCHLUMÍ 139.00 152.00 4 723 219.00 270.00 0 graf
OPZ PLUS 31.00 34.00 21 700 28.00 40.00 672 graf
ORCA - - - 297.00 297.00 0 graf
ORGATEX 350.00 470.00 50 290 381.00 453.00 32 311 graf
ORGREZ 98.00 121.00 9 537 101.00 132.00 0 graf
ORLIČAN CHOCEŇ 56.00 64.00 8 599 54.00 64.00 11 345 graf
ORPA 255.00 314.00 121 138 252.00 287.00 24 170 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM 33.00 49.00 45 890 38.00 50.00 8 896 graf
OSEVA 65.00 89.00 9 049 58.00 81.00 13 528 graf
OSEVA AGRI CHRUDIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OSEVA UNI 235.00 290.00 6 450 256.00 300.00 24 335 graf
OSONA 57.00 77.00 58 764 52.00 82.00 29 931 graf
OSP Č. BUDĚJOVICE 168.00 208.00 12 969 150.00 176.00 4 620 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. 58.00 63.00 1 914 55.00 79.00 275 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. 128.00 160.00 30 153 124.00 150.00 46 838 graf
OSTRAVAR 497.00 555.00 194 418 442.00 528.00 88 921 graf
OSTROJ 310.00 443.00 2 712 672 311.00 438.00 853 227 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OTAVAN TŘEBOŇ 319.00 485.00 472 164 295.00 500.00 112 890 graf
OTAVA-PATRIA 211.00 387.00 160 963 182.00 391.00 57 080 graf
OTAVSKÉ STROJÍRNY 100.00 121.00 4 059 129.00 135.00 8 047 graf
OTMA SLOV. FRUTA 220.00 220.00 27 720 152.00 200.00 1 565 graf
P.I.F. 490.00 551.00 23 263 985 489.00 545.00 7 627 644 graf
PACOVSKÉ STROJÍRNY 77.00 105.00 3 534 94.00 103.00 4 553 graf
PALABA SLANÝ 280.00 400.00 1 018 653 297.00 400.00 92 834 graf
PAMELA 40.00 49.00 1 520 36.00 36.00 216 graf
PANAV 188.00 395.00 4 130 540.00 900.00 0 graf
PANKRÁC 36.00 60.00 11 168 28.00 80.00 7 942 graf
PANKRÁC 100.00 100.00 0 82.00 82.00 0 graf
PAPÍRNY BRNO 92.00 110.00 216 707 85.00 111.00 133 556 graf
PARAMO 1 300.00 1 320.00 1 837 340 1 280.00 1 305.00 487 416 graf
PARDUBICE 12,7/99 - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
PARKHOTEL GOLF ML 220.00 241.00 9 881 210.00 240.00 892 graf
PARKING CENTRUM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PAS ZÁBŘEH NA MOR. 63.00 70.00 2 520 90.00 100.00 0 graf
PASO BRNO 77.00 85.00 5 028 56.00 92.00 7 716 graf
PAVUS PRAHA 72.00 87.00 1 188 86.00 100.00 172 graf
PBS BRNO DIZ 122.00 137.00 1 215 019 118.00 140.00 126 136 graf
PCB BENEŠOV 74.00 74.00 0 71.00 78.00 0 graf
PEGA 273.00 428.00 48 990 279.00 402.00 20 967 graf
PEKÁR.A CUKR.NÁCHO - - - - - - graf
PEKÁRNA CHOMUTOV 150.00 185.00 21 253 95.00 110.00 3 589 graf
PEKÁRNA LIBEREC 92.00 102.00 28 050 85.00 100.00 5 880 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ 120.00 148.00 5 343 134.00 155.00 6 280 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PEKÁRNA ŽATEC 1 000.00 1 000.00 50 000 827.00 1 078.00 15 902 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 258.00 297.00 7 749 237.00 287.00 9 145 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 2 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PEKÁRNY ŠUMPERK 183.00 250.00 69 843 150.00 213.00 27 248 graf
PEREX 68.00 68.00 0 47.00 49.00 1 005 graf
PERFEKTA 121.00 149.00 6 027 106.00 175.00 1 484 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. 161.00 205.00 2 863 864 135.00 190.00 458 778 graf
PETRA STRÁNÍ 26.00 28.00 208 57.00 100.00 0 graf
PF AAA 616.00 745.00 297 687 593.00 705.00 237 587 graf
PF IKS KB PLUS 141.00 153.00 8 446 991 139.00 152.00 3 962 646 graf
PF MAJETKU 1.IN 211.00 225.00 991 065 202.00 221.00 449 012 graf
PF PRAVID.PŘ. 1.IN 225.00 239.00 2 696 672 217.00 237.00 1 211 951 graf
PF PROSPERITY 1.IN 205.00 224.00 2 056 162 205.00 222.00 1 232 762 graf
PHARMING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 4 100.00 4 450.00 18 583 605 3 963.00 4 500.00 1 515 278 graf
PHOENIX LÉKÁR. VO 230.00 275.00 3 152 233.00 950.00 11 559 graf
PIF GARANCE 811.00 1 165.00 122 287 677.00 851.00 156 292 graf
PIKAZ PRAHA 20.00 27.00 2 789 30.00 50.00 41 856 graf
PILANA TOOLS 181.00 210.00 48 604 166.00 197.00 32 876 graf
PIV.A SOD.BRNO 158.00 214.00 30 814 127.00 152.00 14 024 graf
PIV.A SOD.BŘECLAV 122.00 134.00 15 213 86.00 108.00 8 170 graf
PIV.A SOD.JIHLAVA 210.00 289.00 5 733 205.00 350.00 1 080 graf
PIV.RADEGAST SEDL. 258.00 346.00 35 620 253.00 347.00 4 961 graf
PIVOV. PARDUBICE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PIVOV.A SOD.SVIT. 215.00 259.00 6 410 185.00 216.00 5 992 graf
PIVOV.KRUŠOVICE 1 305.00 1 855.00 182 550 1 300.00 1 790.00 79 213 graf
PIVOV.LOUNY 292.00 388.00 13 593 329.00 356.00 12 568 graf
PIVOV.PARDUBICE 220.00 242.00 49 043 220.00 240.00 41 977 graf
PIVOV.PROSTĚJOV 103.00 142.00 4 816 147.00 148.00 0 graf
PIVOV.STAROBRNO 920.00 1 065.00 1 106 570 901.00 1 074.00 210 887 graf
PIVOV.VRATISLAVICE 484.00 662.00 45 350 557.00 660.00 28 095 graf
PIVOVAR RADEGAST 3 620.00 4 080.00 14 816 625 3 400.00 3 999.00 2 391 727 graf
PIVOVAR V.POPOVICE 1 500.00 1 820.00 3 540 850 1 450.00 1 693.00 1 209 699 graf
PIVOVARSKÝ HOLDING 1 350.00 1 400.00 6 886 300 1 301.00 1 400.00 3 043 388 graf
PIVOVARY BOH.PRAHA 421.00 490.00 377 760 419.00 504.00 100 211 graf
PK TRADE BRNO - - - 300.00 300.00 0 graf
PLASTIK HT 135.00 154.00 13 924 130.00 176.00 0 graf
PLEMENÁŘI BRNO 276.00 340.00 5 328 328.00 362.00 37 100 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY 57.00 58.00 10 618 59.00 62.00 17 652 graf
PLIVA - LACHEMA 1 245.00 1 440.00 1 811 720 1 278.00 1 400.00 304 185 graf
PLOMA 129.00 150.00 158 569 116.00 153.00 71 903 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA 112.00 138.00 9 926 113.00 184.00 24 730 graf
PLYNOSTAV PARDUB. 530.00 586.00 239 231 530.00 610.00 205 296 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 1 145.00 1 145.00 0 graf
PLZEŇ 11,5/00 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PLZEŇ.PROJ.ATELIÉR 402.00 486.00 19 956 450.00 450.00 0 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 140.00 215.00 206 622 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 135.00 180.00 96 781 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 135.00 210.00 248 139 graf
PLZEŇSKÁ KAP.SPOL. 104.00 110.00 163 813 105.00 116.00 95 531 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 360.00 402.00 143 582 336.00 400.00 93 825 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 2 910.00 3 185.00 7 306 440 2 861.00 3 085.00 1 283 720 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ - - - - - - graf
PMIF PŘEROV - - - - - - graf
PNIF 67.00 81.00 4 287 52.00 92.00 9 953 graf
PNP PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
POD.EKOLOG. VÝST. 450.00 500.00 49 250 403.00 450.00 21 254 graf
PODNIK SPEC.PRACÍ 107.00 160.00 56 568 110.00 152.00 38 783 graf
PODNIKAT.TRŽNÍ PF 126.00 135.00 9 086 351 126.00 134.00 4 394 639 graf
POL.LESY DYMOKURY 478.00 655.00 2 868 486.00 730.00 6 480 graf
POLAB.CUKR.BEŘKOV. 59.00 65.00 3 540 52.00 52.00 0 graf
POLAB.DZ NYMBURK 83.00 148.00 0 73.00 80.00 0 graf
POLABSKÉ MLÉKÁRNY 647.00 1 020.00 724 126 550.00 901.00 90 766 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY 300.00 384.00 851 353 300.00 376.00 467 154 graf
POLOVODIČE PRAHA 31.00 41.00 11 897 26.00 50.00 962 graf
POLYGON STAVEBNÍ 81.00 82.00 2 466 74.00 90.00 40 748 graf
POLYGRAFIA 87.00 127.00 2 421 68.00 302.00 7 211 graf
POLYTECHNA 770.00 1 060.00 36 244 761.00 850.00 14 822 graf
POM - - - 135.00 135.00 0 graf
PORCEL.MANUFAKTURA 1 975.00 2 205.00 53 480 1 985.00 2 150.00 75 640 graf
PORTFOLIO MORAVA - - - 72.00 89.00 126 993 graf
POSTILION PO>T.IF - - - 565.00 720.00 1 434 694 graf
POŠT.TISK.CENIN 315.00 363.00 6 630 279.00 353.00 5 101 graf
POŠTOREN. KER.ZÁV. 380.00 411.00 329 458 375.00 410.00 166 452 graf
POŠTOVNÍ DVŮR KV 2 390.00 2 390.00 0 - - - graf
POTIS 86.00 95.00 530 73.00 75.00 1 536 graf
POTRAVINÁŘSKÝ IF 920.00 1 070.00 2 861 095 905.00 1 070.00 1 022 346 graf
POTRAVINÁŘSKÝ PF - - - 165.00 248.00 244 891 graf
POTRAVINY CENTRUM 35.00 36.00 3 780 33.00 50.00 1 722 graf
POVLTAVSKÉ MLÉKÁR. 394.00 560.00 41 140 364.00 500.00 20 307 graf
PÖYRY ENVIRONMENT 315.00 586.00 0 468.00 528.00 5 383 graf
POZ.STAVBY KLATOVY 81.00 90.00 2 430 91.00 100.00 3 546 graf
POZ.STAVBY PŘEROV 152.00 284.00 0 268.00 298.00 0 graf
POZ.STAVBY ZLÍN 177.00 230.00 23 256 120.00 206.00 3 864 graf
POZ.STAVIT. ZLÍN 239.00 242.00 5 324 266.00 290.00 10 852 graf
POZEM.ST.OLOMOUC 115.00 132.00 51 791 112.00 150.00 113 334 graf
POZEM.ST.STAVOSER. 93.00 115.00 5 920 126.00 126.00 8 694 graf
POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. 156.00 228.00 130 990 180.00 220.00 67 030 graf
POZES RADONICE 55.00 67.00 7 865 49.00 62.00 2 989 graf
PPF INVEST.HOLDING 500.00 546.00 23 864 665 505.00 542.00 7 401 520 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 2 636.00 2 636.00 0 graf
PRÁCE A PODNIK.IF - - - 174.00 250.00 280 826 graf
PRÁD.A ČIST. ČB 53.00 59.00 1 858 61.00 66.00 3 902 graf
PRÁD.A ČIST.NÁCHOD 246.00 270.00 810 241.00 241.00 0 graf
PRAG REAL VYSOČANY 101.00 119.00 428 281 101.00 130.00 116 940 graf
PRAGA ČÁSLAV 37.00 49.00 0 60.00 60.00 0 graf
PRAGA HOSTIVAŘ 52.00 67.00 62 466 52.00 60.00 51 908 graf
PRAGA HRÁDEK N.N. 88.00 133.00 71 272 78.00 127.00 33 356 graf
PRAGOCEMENT RADOT. - - - 205.00 205.00 0 graf
PRAGOEXPORT 990.00 1 100.00 64 525 1 048.00 1 204.00 45 934 graf
PRAGOEXPORT Z1 - - 0 - - - graf
PRAGOFOND IF 81.00 105.00 72 088 84.00 100.00 114 240 graf
PRAGOIMEX 115.00 127.00 229 265.00 270.00 0 graf
PRAGOLAKTOS 150.00 188.00 87 251 151.00 203.00 46 512 graf
PRAGOPROJEKT 80.00 80.00 800 44.00 46.00 616 graf
PRAKOM BRNO 211.00 234.00 40 284 216.00 216.00 0 graf
PRAMEN BRNO 60.00 81.00 1 920 108.00 125.00 0 graf
PRAMEN BRUNTÁL 396.00 521.00 30 790 300.00 445.00 250 410 graf
PRAMEN CZ Č.BUDĚJ. 352.00 400.00 60 085 284.00 315.00 292 704 graf
PRAMEN IK MOR.SEV. 142.00 217.00 4 356 98.00 120.00 0 graf
PRAMEN IK PRAHA 76.00 76.00 0 95.00 110.00 62 890 graf
PRAMEN ORLOVÁ POR. 67.00 67.00 0 90.00 90.00 0 graf
PRAMEN PHA-Č.DVŮR 209.00 267.00 0 305.00 339.00 305 graf
PRAMEN PÍSEK 83.00 111.00 0 99.00 110.00 794 graf
PRAMIX 44.00 44.00 0 86.00 90.00 0 graf
PRAZSKE SLUZBY 100.00 163.00 721 341 96.00 135.00 387 948 graf
PRAŽ.SIL.A VOD.ST. 79.00 92.00 5 036 76.00 130.00 14 846 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 235.00 1 300.00 1 118 895 1 166.00 1 281.00 257 599 graf
PRAŽSKÁ IS - - - 51.00 80.00 2 370 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 1 000.00 1 125.00 132 060 892.00 1 100.00 45 695 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 720.00 909.00 14 525 983 694.00 900.00 1 239 078 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 1 205.00 1 415.00 3 696 775 1 200.00 1 384.00 529 946 graf
PRAŽSKÝ STAVEB.P. 315.00 400.00 30 134 300.00 344.00 7 496 graf
PRECIOSA-LUSTRY 139.00 173.00 65 808 134.00 165.00 19 309 graf
PREFA BRNO 120.00 139.00 174 479 111.00 132.00 42 065 graf
PREFA GRYGOV 178.00 270.00 94 317 151.00 236.00 3 760 graf
PREFA PARDUBICE 295.00 367.00 655 985 281.00 415.00 1 563 852 graf
PREFA PRAHA 371.00 431.00 648 273 279.00 380.00 53 497 graf
PREFABRIKACE OVA 65.00 69.00 22 637 61.00 70.00 44 191 graf
PRECHEZA 475.00 560.00 3 508 691 475.00 585.00 387 870 graf
PREMING 123.00 152.00 8 938 95.00 161.00 4 302 graf
PREMOT FR. LÁZNĚ 401.00 533.00 404 507 376.00 510.00 69 585 graf
PRESTA 34.00 34.00 0 26.00 26.00 309 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. 453.00 565.00 236 114 340.00 520.00 70 697 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PRIMA KARVINÁ 67.00 74.00 2 010 86.00 101.00 1 572 graf
PRIMONA 125.00 139.00 52 376 120.00 140.00 31 554 graf
PRIOR ČR 101.00 140.00 4 622 130.00 163.00 4 228 graf
PRIOR IK 287.00 353.00 32 964 288.00 358.00 31 292 graf
PRIOR OLOMOUC 380.00 502.00 29 260 350.00 362.00 9 743 graf
PRIOR PŘEROV 162.00 200.00 16 711 106.00 136.00 16 931 graf
PRIVAT - - - 398.00 500.00 69 870 graf
PRO INVEST - - - 92.00 102.00 218 234 graf
PROAGRO 120.00 125.00 4 000 120.00 133.00 10 430 graf
PROAGRO LIBEREC 69.00 85.00 19 164 76.00 91.00 19 412 graf
PROFILPROJ. PRAHA 185.00 280.00 1 210 236.00 303.00 0 graf
PROFIT FOND IF - - - 161.00 235.00 44 035 graf
PROGRESS OSTRAVA 49.00 54.00 2 156 51.00 56.00 5 078 graf
PROJEKTA OSTRAVA 427.00 648.00 584 480.00 676.00 0 graf
PROLES 83.00 83.00 0 145.00 161.00 49 010 graf
PROMBAK REAL ESTAT 104.00 129.00 0 630.00 700.00 0 graf
PROREGIO - - - 47.00 75.00 6 125 graf
PROSPERITA IF 305.00 315.00 1 081 865 296.00 315.00 1 349 110 graf
PROVODÍNSKÉ PÍSKY - - - - - - graf
PRUM. A INVEST.HOL - - - 161.00 351.00 63 180 graf
PRŮM. STAVBY BRNO 297.00 351.00 10 268 378.00 440.00 17 990 graf
PRŮM.STAVBY OVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRŮMSTAV MĚCHOLUPY - - - 100.00 107.00 58 600 graf
PRŮMYSL KAMENE 89.00 110.00 891 51.00 126.00 0 graf
PRŮMYSLOVÝ IF 672.00 871.00 1 049 948 650.00 853.00 320 189 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRV.BRN.STR.TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRVN< MORAVSK_ IF - - - 244.00 341.00 594 936 graf
PRVNÍ ČESKOMOR.IF - - - 71.00 71.00 1 491 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 137.00 196.00 45 052 graf
PRVNÍ NOVIN.SP.PHA 903.00 937.00 231 946 784.00 970.00 200 518 graf
PRVNÍ PETROV.ZEM. 51.00 58.00 1 044 57.00 60.00 8 977 graf
PRVNÍ STAV.CHRUDIM 252.00 253.00 26 242 240.00 262.00 19 660 graf
PRVNÍ STAV.K.HORA 103.00 191.00 6 639 125.00 137.00 2 192 graf
PRVNÍ VÍTKOVSKÁ 80.00 88.00 26 450 87.00 105.00 9 274 graf
PRVNÍ ZDRAVOT.IPF - - - 22.00 22.00 0 graf
PŘER.STROJ.13,0/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
PŘEROVSKÉ STROJÍR. 534.00 573.00 5 558 043 520.00 574.00 892 097 graf
PS PARDUBICE 128.00 171.00 67 628 125.00 169.00 18 772 graf
PSG 70.00 90.00 6 286 73.00 115.00 4 060 graf
PSV PRŮMSTAV PARD. 214.00 215.00 2 580 262.00 319.00 9 432 graf
PTR 64.00 78.00 1 055 77.00 81.00 3 728 graf
PUDIS 84.00 84.00 0 69.00 72.00 274 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PZ OSTRAVA 22.00 34.00 746 20.00 32.00 420 graf
R.K.VELKOOB.SKLADY 14.00 16.00 0 30.00 30.00 0 graf
RAAB KARCH.STAVIVA 105.00 126.00 128 444 100.00 115.00 57 533 graf
RADEGAST PF 208.00 210.00 1 145 540 193.00 210.00 998 891 graf
RADLICKÁ MLÉKÁRNA 405.00 558.00 141 260 360.00 450.00 39 379 graf
RAIFFEISEN ALFA IF - - - 186.00 500.00 47 976 graf
RAIFFEISEN ALFA PF - - - 132.00 268.00 90 898 graf
RAKO 1 260.00 1 305.00 2 061 195 1 106.00 1 296.00 225 916 graf
RAPID 1 285.00 1 300.00 10 400 1 200.00 1 350.00 3 700 graf
RAŠELINA 65.00 85.00 17 989 68.00 85.00 13 676 graf
RAŠKA 163.00 181.00 25 677 118.00 170.00 6 635 graf
REAS 67.00 68.00 17 816 55.00 57.00 3 746 graf
RECAP TRADE - - - 700.00 700.00 0 graf
REDASH 144.00 165.00 506 356 131.00 155.00 155 548 graf
REKORD 72.00 107.00 8 969 60.00 79.00 2 571 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST 242.00 293.00 59 413 245.00 276.00 21 496 graf
RENOVA 31.00 34.00 640 125.00 128.00 0 graf
RENTIÉRSKÝ HOLDING 145.00 190.00 56 404 157.00 225.00 66 042 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 1 050.00 1 100.00 9 782 555 1 024.00 1 085.00 4 741 889 graf
REPROGEN 208.00 251.00 174 783 185.00 229.00 53 951 graf
RESONANČNÍ PILA 173.00 236.00 8 413 159.00 183.00 0 graf
RESTAMO HOLDING 58.00 93.00 18 050 80.00 83.00 4 160 graf
RETEX 91.00 135.00 52 616 59.00 121.00 16 220 graf
RIF 725.00 830.00 47 981 462 740.00 828.00 13 769 453 graf
RMS MEZZANINE 3 150.00 3 820.00 10 943 120 2 910.00 3 900.00 1 860 454 graf
ROCKWOOL PREFIZOL 305.00 347.00 797 517 297.00 340.00 738 978 graf
ROKYTNICE 12/01 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ROLNICKÝ IF - - - 92.00 107.00 140 880 graf
ROMO FULNEK 105.00 125.00 43 482 107.00 125.00 33 118 graf
ROTEXTILE 54.00 60.00 2 100 50.00 55.00 1 415 graf
ROUČKA SLATINA 56.00 65.00 3 886 60.00 67.00 34 514 graf
ROUDNIC.STROJ.A SL 81.00 111.00 6 024 84.00 97.00 2 451 graf
RUBENA 182.00 289.00 931 588 175.00 275.00 225 440 graf
RUD 91.00 152.00 74 882 104.00 170.00 24 428 graf
RUDOLF JELÍNEK 442.00 550.00 72 650 469.00 545.00 84 490 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
RUKAVIČKÁŘSKÉ ZÁV 48.00 53.00 3 456 34.00 51.00 0 graf
RUVE 20.00 20.00 0 19.00 20.00 120 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD 390.00 410.00 1 019 520 380.00 406.00 570 978 graf
RYBÁŘSTVÍ CHL.N.C. 90.00 108.00 10 744 83.00 120.00 2 362 graf
RYBÁŘSTVÍ PRAHA 214.00 259.00 22 360 221.00 305.00 1 764 graf
RYBÁŘSTVÍ PŘEROV 500.00 556.00 10 008 493.00 529.00 42 182 graf
RYBÁŘSTVÍ TÁBOR 125.00 141.00 29 971 103.00 140.00 17 954 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ 243.00 270.00 59 589 210.00 270.00 31 594 graf
RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. 110.00 158.00 19 372 120.00 153.00 26 046 graf
RYBENA RUMBURK 279.00 310.00 44 235 282.00 317.00 24 288 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ 425.00 847.00 203 708 414.00 858.00 158 278 graf
RYCHNOV 13,1/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŘEMPO 30.00 39.00 91 458 24.00 33.00 30 949 graf
ŘEMPO - - - 750.00 750.00 0 graf
S.P.M.B. 163.00 181.00 5 542 196.00 201.00 15 902 graf
S.P.M.B. - - 0 99 992.00 99 992.00 0 graf
SAFINA 274.00 642.00 56 466 261.00 521.00 29 680 graf
SAKAS 146.00 150.00 18 876 93.00 135.00 2 568 graf
SALMA 130.00 135.00 17 930 103.00 125.00 8 840 graf
SAMA 205.00 294.00 7 821 188.00 250.00 4 274 graf
SAMKA 127.00 224.00 93 026 146.00 193.00 14 775 graf
SANATORIUM ASTORIA 524.00 650.00 9 896 524.00 571.00 5 468 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANATORIUM MŠENÉ 160.00 278.00 5 960 155.00 259.00 6 856 graf
SANBORN - - - 1 600.00 1 600.00 0 graf
SANITAS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANITAS 98.00 121.00 3 868 85.00 120.00 1 542 graf
SANJO KUTNÁ HORA 270.00 409.00 409 81.00 117.00 961 821 graf
SAO PRAHA - - - 48.00 48.00 864 graf
SAPOR 43.00 53.00 473 46.00 51.00 0 graf
SAS UH. HRADIŠTĚ 72.00 89.00 5 973 72.00 75.00 14 577 graf
SATIVA KEŘKOV 495.00 691.00 1 063 298 498.00 652.00 250 505 graf
SATOS 62.00 68.00 3 720 81.00 90.00 0 graf
SAUER ŽANDOV 34.00 42.00 2 124 33.00 37.00 528 graf
SAVENA 59.00 65.00 2 891 210.00 210.00 1 890 graf
SÁZAVAN 203.00 295.00 213 030 198.00 245.00 36 944 graf
SBĚR. SUROV. BRNO 532.00 1 245.00 0 399.00 1 040.00 151 702 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB 368.00 619.00 50 124 379.00 690.00 68 278 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA 3 265.00 7 765.00 0 198.00 5 265.00 319 968 graf
SČ ARMATURKA 570.00 622.00 1 354 294 508.00 620.00 178 190 graf
SČ ENERGETIKA 1 240.00 1 590.00 1 903 965 1 206.00 1 425.00 387 347 graf
SČ INVESTORSKÁ 99.00 126.00 653 373 103.00 126.00 578 331 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 950.00 1 010.00 90 442 932.00 1 021.00 62 952 graf
SČC 56.00 65.00 28 683 58.00 66.00 28 794 graf
SDRUŽENY IF - - - 70.00 77.00 308 graf
SEBA 49.00 54.00 8 624 60.00 67.00 0 graf
SECO TRANS 110.00 206.00 186 946 117.00 202.00 143 803 graf
SEKOZ VYSOKÉ MÝTO 154.00 154.00 2 156 117.00 150.00 8 652 graf
SELEKTA 58.00 58.00 29 696 49.00 57.00 7 277 graf
SELEKTA PACOV 92.00 92.00 0 85.00 92.00 4 635 graf
SELGEN 650.00 785.00 913 032 624.00 711.00 115 042 graf
SELIKO OLOMOUC 1 060.00 1 170.00 1 456 805 1 034.00 1 200.00 273 645 graf
SELLIER & BELLOT 607.00 727.00 3 453 367 560.00 733.00 879 334 graf
SEMENA VELELIBY 72.00 99.00 1 126 72.00 102.00 1 797 graf
SEMOMA OLOMOUC 62.00 64.00 2 240 34.00 39.00 1 522 graf
SEMOR. SBĚR.SUROV. 851.00 1 090.00 362 201 796.00 900.00 42 166 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT 232.00 295.00 342 202 224.00 285.00 130 718 graf
SEMPRA PRAHA 71.00 94.00 24 798 63.00 79.00 8 060 graf
SERVIS.TECH.A SL. 47.00 63.00 9 029 70.00 90.00 0 graf
SETUZA 1 200.00 1 260.00 3 037 605 1 100.00 1 235.00 310 796 graf
SETUZA 12,2/00 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SEVAC 225.00 320.00 41 793 221.00 300.00 13 886 graf
SEVČES.SBĚRNÉ SUR. 902.00 1 070.00 2 146 151 760.00 1 012.00 192 462 graf
SEVERNÍ ČECHY - - - 118.00 165.00 92 484 graf
SEVEROCUKR 64.00 71.00 32 339 67.00 70.00 32 990 graf
SEVEROČ. MLÉKÁRNY 39.00 45.00 7 380 32.00 33.00 1 134 graf
SEVEROČ. SDR.CHOV. 129.00 129.00 0 95.00 100.00 4 620 graf
SEVEROČ. VOD.A KAN 700.00 726.00 135 616 608.00 720.00 40 995 graf
SEVEROČES.TEPLÁRNY 575.00 620.00 1 911 486 564.00 618.00 184 393 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 401.00 444.00 5 908 679 407.00 459.00 1 273 979 graf
SEVEROPROJEKT 183.00 250.00 16 735 143.00 144.00 0 graf
SEVEROSKLO 110.00 133.00 0 90.00 134.00 5 178 graf
SEVEROTEX LIBEREC 71.00 103.00 40 011 60.00 123.00 5 632 graf
SEVEROZÁPADNÍ IF - - - 700.00 700.00 0 graf
SEVT 1 305.00 1 455.00 340 710 1 305.00 1 450.00 195 118 graf
SFINX 110.00 122.00 10 017 88.00 120.00 20 590 graf
SG - INDUSTRY 327.00 335.00 16 213 594 313.00 335.00 6 783 614 graf
SHD-KOMES 164.00 189.00 117 978 142.00 200.00 80 325 graf
SCHAFFER SOF ZNOJM 65.00 65.00 0 72.00 95.00 29 993 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIDIA 90.00 105.00 12 227 90.00 118.00 6 316 graf
SIF 1 660.00 2 140.00 93 110 - - - graf
SIGMA BRNO 94.00 116.00 11 159 95.00 111.00 10 468 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA LUTÍN 266.00 366.00 2 927 134 265.00 371.00 686 983 graf
SIGMIA - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMIA IF - - 0 243.00 270.00 0 graf
SIK IF PRAHA - - - - - - graf
SIL.STAVBY TEPLICE 231.00 280.00 146 055 202.00 400.00 313 156 graf
SIL.STAVITEL. PHA 84.00 115.00 690 94.00 165.00 0 graf
SILKA 81.00 81.00 9 072 81.00 90.00 2 726 graf
SILNICE HORŠOV.TÝN 189.00 189.00 9 639 300.00 300.00 0 graf
SILNICE CHEB 55.00 76.00 0 58.00 72.00 37 640 graf
SILNICE JIČÍN 197.00 370.00 7 533 306.00 336.00 0 graf
SILNICE JIHLAVA 109.00 132.00 10 880 125.00 142.00 34 382 graf
SILNICE KLATOVY 210.00 260.00 2 310 267.00 404.00 0 graf
SILNICE LITOMYŠL 107.00 155.00 4 856 179.00 254.00 10 016 graf
SILNICE NEPOMUK 250.00 250.00 15 750 250.00 284.00 0 graf
SILNICE OSTRAVA 344.00 384.00 235 084 310.00 367.00 50 670 graf
SILNICE STŘÍBRO 82.00 100.00 3 600 87.00 120.00 1 853 graf
SILNICE ZNOJMO 102.00 113.00 8 067 95.00 105.00 0 graf
SILNIČNÍ TECHNIKA 57.00 78.00 6 786 63.00 74.00 0 graf
SILON 189.00 220.00 458 226 188.00 225.00 66 355 graf
SILVA SERVIS 140.00 214.00 3 619 170.00 200.00 720 graf
SILVACO 81.00 91.00 1 144 57.00 72.00 944 graf
SKALIČAN 55.00 61.00 3 025 65.00 75.00 5 289 graf
SKLÁRNY BYDŽOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLÁRNY KAVALIER 1 935.00 2 010.00 1 046 990 1 811.00 2 105.00 462 072 graf
SKLENĚNÁ BIŽUTERIE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLO BOHEMIA 1 435.00 1 515.00 598 840 1 362.00 1 480.00 322 234 graf
SKLO UNION TEPLICE 420.00 510.00 11 055 812 410.00 548.00 2 075 630 graf
SLADOVNA HODONICE 460.00 592.00 146 607 418.00 600.00 80 088 graf
SLAVATA - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
SLAVIA NAPAJEDLA 32.00 40.00 12 587 35.00 39.00 5 102 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH 180.00 180.00 0 156.00 168.00 1 592 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM 111.00 111.00 0 124.00 130.00 3 211 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA LIBEREC 70.00 85.00 23 693 61.00 62.00 4 503 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 316.00 359.00 769 348 306.00 349.00 279 418 graf
SLEZSKY KAMEN - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SLEZSKÝ KÁMEN 84.00 123.00 3 030 75.00 110.00 9 794 graf
SLOVÁC.VOD.A KAN. 84.00 93.00 7 644 86.00 100.00 0 graf
SLOVÁCKÁ FRUTA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLOVÁCKÉ STROJÍRNY 300.00 357.00 1 297 922 284.00 346.00 182 792 graf
SLOVÁCKÝ IF - - - 99.00 125.00 180 688 graf
SLUVIS PRAHA 23.00 35.00 10 253 27.00 33.00 29 915 graf
SM ENERGETIKA 1 615.00 1 700.00 2 590 950 1 542.00 1 690.00 907 750 graf
SM- FONDU CIMEX - - - 124.00 136.00 438 240 graf
SM- L_ZEo. FONDU - - - 123.00 130.00 65 044 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 1 055.00 1 435.00 2 007 920 982.00 1 318.00 185 420 graf
SM VOD.A KAN. OVA - - - 109.00 109.00 0 graf
SM VOD.A KAN.OVA 90.00 102.00 226 792 91.00 101.00 257 518 graf
SMP CONSTRUCTION 193.00 261.00 66 322 200.00 266.00 57 778 graf
SMRŽOVKA 14,25/01 105.00 107.00 52 369 10 000.00 10 000.00 0 graf
SOBONA 64.00 69.00 3 423 72.00 84.00 19 340 graf
SOKOLOV. STROJÍRNY 71.00 85.00 93 082 74.00 106.00 55 605 graf
SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY 94.00 129.00 71 167 100.00 128.00 108 074 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 238.00 262.00 3 580 302 235.00 274.00 1 543 608 graf
SOKOLOVSKÝ IF - - - - - - graf
SOLNÉ MLÝNY 455.00 642.00 88 628 428.00 570.00 52 230 graf
SOLO 106.00 129.00 131 295 105.00 122.00 64 404 graf
SPALOVNA VYSOČANY 97.00 116.00 52 198 89.00 115.00 7 467 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SPEC.ÚST.PRO REK. 288.00 291.00 873 225.00 286.00 2 084 graf
SPECIÁL INVEST - - - 89.00 107.00 151 521 graf
SPECIALTRANS.NOS. 86.00 95.00 3 182 92.00 100.00 3 384 graf
SPIF ČESKÝ 317.00 328.00 24 240 140 308.00 325.00 14 568 689 graf
SPIF VŠEOBECNÝ 140.00 150.00 20 830 982 133.00 149.00 9 357 812 graf
SPIF VÝNOSOVÝ 147.00 167.00 18 372 933 148.00 165.00 8 129 011 graf
SPOFA 1 330.00 1 600.00 1 396 380 1 273.00 1 562.00 391 378 graf
SPOJ.ZÁV.-NÁBYTEK 59.00 65.00 1 235 59.00 64.00 2 161 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY 742.00 850.00 142 350 760.00 865.00 83 877 graf
SPOJPROJEKT PRAHA 198.00 210.00 840 201.00 237.00 1 484 graf
SPOL.KAP.SLUŽEB 211.00 270.00 89 150 171.00 418.00 19 596 graf
SPOLANA 665.00 783.00 8 286 152 622.00 780.00 2 323 853 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 315.00 357.00 5 444 238 313.00 350.00 1 401 984 graf
SPOLINVEST - - - 135.00 140.00 2 800 graf
SPRÁVA FONDŮ IS - - - 287.00 330.00 884 184 graf
S-PRODUCTION - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SPT TELCOM 12,5/99 103.00 105.00 197 308 10 000.00 10 000.00 0 graf
SPUR 330.00 361.00 31 587 329.00 365.00 69 256 graf
ST.DLUHOP. 8,7/00 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.14,6/97 105.00 105.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP.14/96 103.00 103.00 0 1 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,45/96 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,55/97 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,75/96 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,15/00 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,25/99 103.00 109.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,4/97 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
STABE-BER.STAVEBNÍ 240.00 242.00 17 280 220.00 242.00 0 graf
STAMEDOP 162.00 200.00 23 696 161.00 178.00 14 083 graf
STAMONT BRNO 90.00 100.00 16 560 110.00 115.00 17 680 graf
STAOPRA 81.00 81.00 0 100.00 250.00 0 graf
STAP 132.00 154.00 7 210 147.00 180.00 3 399 graf
STAPO 36.00 40.00 2 736 37.00 38.00 4 190 graf
STAPO ROKYCANY 70.00 70.00 1 120 94.00 98.00 4 675 graf
STAPRO SERVIS 21.00 26.00 0 16.00 45.00 0 graf
STAROPRAŽ.UZEN.IF - - - 112.00 208.00 169 180 graf
STAROROL.PORCELÁN 242.00 291.00 69 528 217.00 277.00 27 389 graf
STAS ZLIČÍN 27.00 30.00 3 175 20.00 27.00 1 392 graf
STASS 158.00 175.00 9 450 165.00 165.00 660 graf
STAST PRAHA 44.00 61.00 0 58.00 61.00 928 graf
STATEK DALOVICE 90.00 109.00 53 924 60.00 184.00 4 088 graf
STATEK KAMÝK N.V. 123.00 123.00 0 106.00 130.00 7 454 graf
STATEK MIROSLAV 80.00 80.00 0 85.00 94.00 0 graf
STATEK UHŘÍNOV 79.00 115.00 3 132 103.00 130.00 4 420 graf
STATKY BĚLOTÍN 128.00 142.00 2 296 132.00 132.00 0 graf
STATKY POTŠTÁT 250.00 250.00 0 192.00 222.00 5 100 graf
STATUS 130.00 157.00 7 513 120.00 120.00 0 graf
STAV. IZOL. K.HORA 320.00 334.00 12 935 300.00 330.00 15 699 graf
STAV. VÝROBA PRAHA 44.00 46.00 5 152 41.00 46.00 10 966 graf
STAV. ZÁV. OLEŠOV. 198.00 220.00 20 280 - - - graf
STAV.DOP.A MECH. 81.00 108.00 9 451 90.00 108.00 1 089 graf
STAV.POD.DOMAŽLICE 82.00 103.00 5 823 87.00 194.00 39 448 graf
STAV.POD.HRANICE 77.00 77.00 0 90.00 90.00 0 graf
STAV.POD.JABLONEC 26.00 32.00 0 24.00 26.00 600 graf
STAV.POD.KLATOVY 267.00 364.00 0 138.00 385.00 0 graf
STAV.POD.OPAVA 47.00 52.00 6 768 46.00 56.00 3 588 graf
STAV.POD.PÍSEK 87.00 120.00 5 171 148.00 173.00 24 251 graf
STAV.POD.PLZEŇ 64.00 71.00 2 880 82.00 90.00 0 graf
STAV.POD.PRAHA 88.00 88.00 7 920 86.00 93.00 9 453 graf
STAV.POD.ZÁBŘEH 121.00 146.00 10 220 98.00 110.00 7 700 graf
STAV.POD.ZLÍN 125.00 125.00 0 289.00 289.00 0 graf
STAV.POD.ŽĎÁR 118.00 131.00 354 97.00 97.00 0 graf
STAV.PODNIK 45.00 50.00 2 655 60.00 66.00 3 890 graf
STAV.SDRUŽ.PŘÍBRAM - - - 9 000.00 9 000.00 0 graf
STAV.TECHN.ÚSTAV 590.00 590.00 11 210 600.00 600.00 0 graf
STAVBY A MON.PARD. 180.00 275.00 33 478 229.00 278.00 205 598 graf
STAVBY BRNO 95.00 117.00 1 891 120.00 120.00 0 graf
STAVBY MOSTŮ HOD. 362.00 610.00 364 920 360.00 546.00 131 285 graf
STAVCENT 129.00 219.00 0 154.00 210.00 3 890 graf
STAVEBNÍ P.KROMĚŘ. 190.00 210.00 2 310 134.00 255.00 1 683 graf
STAVEBNÍ P.PRACHA. 61.00 67.00 854 99.00 110.00 4 424 graf
STAVEBNÍ P.TEPLICE 82.00 82.00 0 72.00 87.00 10 496 graf
STAVEBNÍ STR.BRNO 35.00 35.00 0 30.00 40.00 0 graf
STAVEBNÍ STR.ÚSTÍ 69.00 94.00 5 545 70.00 133.00 0 graf
STAVEBNÍ ÚDRŽ. PHA 50.00 67.00 1 920 100.00 100.00 1 300 graf
STAVIMO 257.00 343.00 165 570 246.00 356.00 46 014 graf
STAVIVA 75.00 99.00 11 373 75.00 101.00 29 138 graf
STAVO FRÝDLANT V Č 86.00 95.00 1 290 67.00 71.00 472 graf
STAVO PLANÁ 80.00 89.00 11 814 100.00 107.00 1 632 graf
STAVOKOMB.LIBEREC 69.00 69.00 0 58.00 59.00 290 graf
STAVOKONSTRUKCE 73.00 80.00 876 60.00 60.00 0 graf
STAVOMAT CHEB 39.00 51.00 0 42.00 50.00 462 graf
STAVOMONT OSTRAVA 138.00 179.00 85 997 124.00 173.00 42 200 graf
STAVOMONT PRAHA 135.00 150.00 1 665 133.00 140.00 1 868 graf
STAVOMONTÁŽE Č.B. 105.00 126.00 23 307 119.00 125.00 6 693 graf
STAVOMONTÁŽE KV 71.00 78.00 3 408 66.00 89.00 0 graf
STAVOMONTÁŽE OL 90.00 120.00 7 944 87.00 100.00 8 628 graf
STAVOMONTÁŽE ZLÍN 46.00 61.00 2 530 67.00 70.00 28 827 graf
STAVOPROJEKT HK 160.00 181.00 1 782 185.00 185.00 0 graf
STAVOPROJEKT OL 235.00 261.00 6 345 241.00 263.00 0 graf
STAVOSTROJ 221.00 303.00 1 232 555 210.00 300.00 279 211 graf
STAVOUNION 9 710.00 9 710.00 0 - - - graf
STAVUS PŘÍBRAM 31.00 41.00 675 32.00 35.00 462 graf
STČ ENERGETICKÁ 998.00 1 050.00 2 623 685 970.00 1 093.00 446 978 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 865.00 995.00 112 526 854.00 966.00 73 572 graf
STČ.CHOV.SDRUŽENÍ 130.00 143.00 1 040 94.00 148.00 1 622 graf
STČ.SBĚRNÉ SUROV. 645.00 1 035.00 155 225 893.00 1 267.00 20 722 graf
STOCK PLZEŇ - - - 1 054.00 1 054.00 0 graf
STOCK PLZEŇ 1 595.00 1 600.00 131 145 1 623.00 1 650.00 263 402 graf
STRABAG BOHEMIA 350.00 431.00 304 664 324.00 441.00 40 734 graf
STRABAG RYCHNOV 294.00 326.00 0 280.00 280.00 0 graf
STRABAG UH.HRAD. 186.00 314.00 0 279.00 300.00 0 graf
STRATEGIC HOT.CAP. 720.00 785.00 549 732 712.00 771.00 300 332 graf
STROJ. CHRUSTENICE 270.00 300.00 8 100 159.00 235.00 984 graf
STROJ.PROSTĚJOV 26.00 32.00 2 002 50.00 64.00 0 graf
STROJEXPORT PRAHA 61.00 93.00 4 521 73.00 81.00 4 394 graf
STROJIMPORT 50.00 69.00 2 158 48.00 53.00 1 734 graf
STROJIMPORT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
STROJINGSTAV BRNO 65.00 67.00 6 316 64.00 67.00 6 784 graf
STROJINTEX IDP 302.00 309.00 115 038 265.00 300.00 63 040 graf
STROJÍRNA SEDLICE 1 130.00 1 800.00 93 040 1 664.00 2 682.00 1 899 745 graf
STROJÍRNY A O.KAPL 50.00 50.00 6 608 62.00 63.00 5 382 graf
STROJÍRNY BOHDAL. 100.00 100.00 0 104.00 150.00 19 678 graf
STROJPLAST 99.00 116.00 21 274 105.00 118.00 10 352 graf
STROJTEX 385.00 433.00 36 002 352.00 372.00 28 155 graf
STROJTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
STS HOSTIVICE 110.00 116.00 10 010 102.00 115.00 1 224 graf
STS OLOMOUC 208.00 208.00 0 338.00 338.00 0 graf
STS PRACHATICE 58.00 58.00 0 73.00 81.00 1 314 graf
STS PRUNÉŘOV 88.00 98.00 11 266 82.00 91.00 14 752 graf
STS PŘEROV 62.00 69.00 0 67.00 67.00 0 graf
STS STRAKONICE 110.00 140.00 68 360 94.00 200.00 3 740 graf
STS ŠUMPERK 57.00 66.00 12 348 63.00 71.00 0 graf
STUHA 124.00 138.00 4 611 93.00 93.00 0 graf
SUBEKO KLÁŠTEREC 100.00 146.00 12 817 82.00 118.00 6 398 graf
SUBTERRA 949.00 1 280.00 7 734 072 888.00 1 103.00 438 562 graf
SUDOP PRAHA - - - - - - graf
SUPRAPHON 102.00 150.00 4 327 220.00 271.00 0 graf
SUZOP 108.00 120.00 2 592 121.00 121.00 605 graf
SVA 222.00 277.00 349 327 200.00 277.00 202 608 graf
SVA HOLÝŠOV - - - 99 992.00 99 992.00 0 graf
SVAS 9.00 14.00 1 483 12.00 18.00 0 graf
SVIT ZLÍN 93.00 113.00 1 390 720 102.00 108.00 496 584 graf
SVITEX 30.00 33.00 300 33.00 34.00 650 graf
SVOBODA GRAF. ZÁV. 129.00 150.00 93 783 141.00 161.00 68 667 graf
SVÚM 82.00 99.00 0 79.00 220.00 4 356 graf
SVÚOM PRAHA 68.00 91.00 1 267 68.00 85.00 3 772 graf
SVUS 117.00 142.00 8 499 135.00 199.00 473 899 graf
SVÚSS 32.00 35.00 352 32.00 33.00 2 883 graf
SYNPO 137.00 138.00 2 484 297.00 330.00 0 graf
ŠANCE IPF - - 0 100.00 180.00 27 705 graf
ŠKODA 547.00 630.00 46 746 990 560.00 627.00 6 051 740 graf
ŠKODA DIESEL 110.00 123.00 119 956 103.00 151.00 60 145 graf
ŠKODA LIAZ 140.00 163.00 386 453 144.00 160.00 222 315 graf
ŠKODA PRAHA 640.00 860.00 809 378 694.00 875.00 189 155 graf
ŠKOFIN 11,625/98 101.00 103.00 607 834 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKROBÁRNA BRNO 105.00 126.00 112 786 109.00 126.00 36 646 graf
ŠKROBÁRNY HORAŽĎ. 101.00 121.00 38 307 95.00 135.00 40 363 graf
ŠKROBÁRNY HORAŽĎO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ŠKROBÁRNY PELHŘIM. 289.00 367.00 162 570 279.00 360.00 37 584 graf
ŠMERAL BRNO 147.00 191.00 273 959 154.00 179.00 164 516 graf
ŠREJBEROVA IS OPF - - - 117.00 182.00 148 628 graf
ŠREJBEROVA IS OPF - - - 162.00 210.00 149 467 graf
ŠROUBÁRNA TURNOV 341.00 440.00 59 649 364.00 425.00 31 686 graf
ŠROUBÁRNA ŽATEC 247.00 260.00 111 585 210.00 293.00 77 252 graf
ŠROUBÁRNA ŽDÁNICE 209.00 262.00 97 750 200.00 301.00 47 116 graf
ŠTĚRK.A PÍSK.OLOM. 689.00 1 255.00 495 315 716.00 1 252.00 338 953 graf
ŠTERNBERSKÉ LESY 96.00 146.00 5 581 140.00 161.00 6 540 graf
ŠTI HOLDING 166.00 183.00 1 174 785 171.00 189.00 822 340 graf
ŠUMPER.PR.VOD.SP. 285.00 424.00 121 848 310.00 460.00 25 808 graf
ŠUMSTAV 46.00 56.00 414 44.00 44.00 1 540 graf
T STRING PARDUBICE 227.00 252.00 88 062 201.00 242.00 27 480 graf
TALORM 93.00 149.00 83 193 105.00 247.00 38 737 graf
TALORM - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
TANEX 80.00 100.00 97 612 79.00 120.00 31 815 graf
TANEX PLASTY - - 0 1 980.00 1 980.00 0 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 275.00 315.00 201 238 290.00 317.00 102 941 graf
TATRA 114.00 179.00 4 918 761 111.00 186.00 2 137 290 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV - - - 47.00 47.00 1 692 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV NER 88.00 88.00 0 135.00 150.00 0 graf
TECHMAT Č.BUDĚJOV. 119.00 119.00 833 124.00 150.00 8 616 graf
TECHNIA OSTRAVA 40.00 70.00 0 72.00 123.00 42 924 graf
TECHNOCOM 40.00 62.00 9 127 52.00 57.00 2 706 graf
TECHNOLEN 132.00 163.00 8 425 120.00 134.00 11 592 graf
TECHNOMAX 24.00 32.00 4 843 28.00 30.00 3 014 graf
TECHNOTEP - - - 11.00 11.00 5 389 graf
TECHTRANS DUBÁ 32.00 32.00 819 31.00 32.00 2 169 graf
TEKO PLESNÁ 97.00 183.00 0 100.00 130.00 0 graf
TELTRAS 30.00 35.00 1 428 70.00 70.00 0 graf
TEMACOM 85.00 109.00 33 180 85.00 105.00 34 928 graf
TENAS 92.00 114.00 4 210 68.00 113.00 1 428 graf
TENEZ CHOTĚBOŘ 489.00 629.00 43 160 500.00 585.00 3 186 graf
TEP 70.00 86.00 9 205 77.00 109.00 765 graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. 336.00 360.00 80 080 321.00 353.00 54 709 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. 1 050.00 1 275.00 628 695 1 053.00 1 250.00 188 096 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 182.00 210.00 56 603 168.00 220.00 41 610 graf
TEPLÁRNA STRAKON. 180.00 221.00 22 417 133.00 215.00 17 780 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 407.00 451.00 1 429 718 387.00 442.00 265 491 graf
TEPLÁRNY BRNO 1 010.00 1 305.00 9 208 020 961.00 1 300.00 1 076 306 graf
TEPLÁRNY KARVINÁ 905.00 1 115.00 7 127 875 822.00 1 064.00 236 800 graf
TEPLOTECHNA OVA 453.00 465.00 28 365 377.00 518.00 21 190 graf
TEPLOTECHNA PRAHA 90.00 124.00 5 436 90.00 122.00 11 358 graf
TEPNA 57.00 75.00 48 933 59.00 80.00 25 714 graf
TERCO TELČ NÁBYTEK 310.00 322.00 7 066 300.00 340.00 6 625 graf
TEREOS TTD 46.00 59.00 357 008 44.00 56.00 217 437 graf
TERMOSERVIS ČÁSLAV 59.00 81.00 0 103.00 113.00 538 graf
TERPLAN 432.00 432.00 0 504.00 504.00 0 graf
TERRONIC 33.00 37.00 0 38.00 38.00 0 graf
TES PRAHA 85.00 85.00 0 91.00 97.00 181 graf
TESLA 98.00 100.00 64 895 92.00 110.00 31 936 graf
TESLA ELMI BRNO 45.00 50.00 540 59.00 59.00 0 graf
TESLA HR. KRÁLOVÉ 40.00 52.00 59 593 40.00 50.00 44 002 graf
TESLA JIHLAVA 89.00 108.00 125 481 82.00 110.00 9 054 graf
TESLA KARLÍN 96.00 121.00 500 439 94.00 143.00 133 866 graf
TESLA KOLÍN - - - 9.00 16.00 23 791 graf
TESLA LANŠKROUN 82.00 117.00 777 564 82.00 109.00 301 551 graf
TESLA SEZAM 184.00 200.00 1 430 792 160.00 198.00 234 280 graf
TESLA STRAŠNICE 43.00 55.00 32 435 48.00 54.00 47 773 graf
TESLA VACUUM 19.00 24.00 142 423 19.00 25.00 48 732 graf
TESLA VAK.TECH.PHA 20.00 28.00 612 35.00 57.00 2 908 graf
TESLA VOTICE 83.00 126.00 4 183 90.00 120.00 12 238 graf
TESLA VRCHLABÍ 51.00 65.00 64 477 46.00 54.00 106 422 graf
TĚŠÍNSKÁ TISKÁRNA 180.00 235.00 40 426 111.00 213.00 8 580 graf
TEXINVEST IF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TEXLEN 305.00 321.00 2 546 362 277.00 337.00 381 017 graf
TEXTILANA 100.00 120.00 162 840 105.00 121.00 103 077 graf
TEZAS 99.00 115.00 29 827 95.00 110.00 25 059 graf
THESAURUS 555.00 615.00 1 843 941 535.00 601.00 1 290 620 graf
THRALL VAGONKA ST. 153.00 228.00 596 314 155.00 240.00 287 301 graf
TIBA 120.00 135.00 647 054 118.00 127.00 445 218 graf
TIF INVEST PLZEŇ 178.00 190.00 474 051 171.00 198.00 329 542 graf
TILIA-LDS 63.00 70.00 2 895 50.00 78.00 4 014 graf
TIPA VAR/99 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
TISK.TEXT.FRÝDLANT 99.00 110.00 39 878 93.00 126.00 15 322 graf
TISKÁRNY HAVL.BROD 410.00 500.00 26 050 370.00 450.00 21 770 graf
TLAK.PLYNÁRNA ÚSTÍ 192.00 253.00 1 524 058 193.00 266.00 168 788 graf
TMP-TEL. MONTÁŽE 2 300.00 2 580.00 8 464 285 2 240.00 2 555.00 2 092 758 graf
TOFA - - - 986.00 986.00 0 graf
TOFA SEMILY 177.00 197.00 27 696 170.00 196.00 6 516 graf
TOMA 304.00 321.00 3 099 010 303.00 317.00 1 374 912 graf
TOMOS PRAHA 52.00 57.00 2 236 70.00 70.00 0 graf
TON 124.00 143.00 20 447 140.00 170.00 38 212 graf
TONA 53.00 72.00 954 44.00 46.00 753 graf
TONA PEČKY - - 0 9 100.00 9 100.00 0 graf
TONAK 600.00 750.00 1 125 535 589.00 783.00 303 322 graf
TONASO 185.00 214.00 418 046 174.00 194.00 51 869 graf
TONASO.13,95/98 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TOS ČELÁKOVICE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TOS ČELÁKOVICE 113.00 150.00 17 544 113.00 127.00 4 034 graf
TOS KUŘIM 100.00 118.00 155 642 82.00 126.00 38 666 graf
TOS KUŘIM 18/95 109.00 109.00 0 - - - graf
TOS LIPNÍK 54.00 59.00 2 430 76.00 80.00 3 340 graf
TOS RAKOVNÍK 42.00 53.00 19 074 48.00 77.00 0 graf
TOS SVITAVY 74.00 83.00 988 76.00 85.00 866 graf
TOSTA 51.00 65.00 152 432 49.00 63.00 30 852 graf
TOVÁR.MLÝN.STROJŮ 117.00 150.00 563 995 118.00 137.00 174 691 graf
TOVÁR.MLÝN.STROJŮ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TPO CONSULT 132.00 132.00 0 146.00 146.00 0 graf
TRAMO 220.00 248.00 30 504 100.00 177.00 1 059 graf
TRANSAKTA 309.00 370.00 743 133 293.00 351.00 87 706 graf
TRANSPORTA CHRUDIM 100.00 116.00 517 679 94.00 112.00 126 255 graf
TRANZA 125.00 150.00 178 471 118.00 155.00 84 880 graf
TREFA 145.00 160.00 2 495 144.00 162.00 40 338 graf
TREND J - - - 190.00 190.00 0 graf
TREND V.I.F. PRAHA 97.00 167.00 1 114 576 92.00 181.00 929 573 graf
TRESO V-O OBU.ZLÍN 138.00 196.00 83 834 128.00 202.00 40 206 graf
TRIODYN MEZ BRUMOV 102.00 154.00 486 765 90.00 161.00 215 476 graf
TRIOLA 134.00 172.00 120 960 117.00 156.00 53 587 graf
TRIZON 54.00 60.00 9 288 67.00 80.00 57 420 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY 226.00 270.00 10 855 246 241.00 272.00 3 715 713 graf
TTP ELITEX 53.00 70.00 17 378 61.00 67.00 11 497 graf
TUSCULUM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TUZEX PRAHA 47.00 55.00 223 860 47.00 62.00 66 423 graf
TYLEX LETOVICE 1 075.00 1 220.00 2 747 875 975.00 1 202.00 716 761 graf
TZP 362.00 442.00 122 887 339.00 440.00 94 218 graf
UH.SKLADY LOVOSICE 46.00 56.00 1 000 76.00 80.00 2 844 graf
UHEL.SKL.H.KRÁLOVÉ 69.00 85.00 6 280 56.00 56.00 0 graf
UHEL.SKL.JIHLAVA 430.00 430.00 0 596.00 704.00 27 003 graf
UHEL.SKL.PLZEŇ 119.00 121.00 3 612 121.00 130.00 13 542 graf
UHGAST 210.00 210.00 4 830 200.00 200.00 0 graf
ÚJI 112.00 123.00 0 126.00 155.00 0 graf
ÚNĚŠOVICKÝ STATEK 59.00 66.00 17 579 56.00 60.00 7 410 graf
UNEX 330.00 540.00 7 284 413 328.00 545.00 6 030 326 graf
UNIBETON 32.00 43.00 3 667 42.00 49.00 12 856 graf
UNIEX - GEMOS 86.00 86.00 0 60.00 65.00 0 graf
UNIGENOS 57.00 63.00 5 074 50.00 53.00 6 550 graf
UNIGEO 205.00 333.00 125 586 150.00 300.00 12 646 graf
UNICHOV 273.00 332.00 16 308 235.00 265.00 1 757 graf
UNIKOM KUTNÁ HORA 1 765.00 1 765.00 0 - - - graf
UNILES RUMBURK 81.00 108.00 13 813 95.00 123.00 32 409 graf
UNIMONT OSTRAVA 50.00 61.00 7 670 68.00 73.00 11 646 graf
UNION B. 12,5/97 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNION BANKA - - 0 1 750.00 1 750.00 0 graf
UNION CUKR 120.00 140.00 225 892 115.00 127.00 79 628 graf
UNIPLET TŘEBÍČ 56.00 75.00 2 213 55.00 65.00 114 graf
UNIRELEX 203.00 237.00 503 332 195.00 236.00 293 521 graf
UNISERVIS HR.KRÁL. 51.00 52.00 624 68.00 68.00 0 graf
UNITED ENERGY 888.00 935.00 1 186 590 829.00 921.00 567 116 graf
UNITEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
UNITEXA Č.BUDĚJOV. 76.00 77.00 3 388 80.00 101.00 6 564 graf
UNIVER. ŽENSKÝ PF - - - 200.00 207.00 0 graf
UNIVER.PANOK II PF - - - 104.00 170.00 0 graf
UNIVER.PRŮMYSL.PF - - - - - - graf
UNIVER.STROJ.PF - - - 41.00 80.00 820 graf
UP BUČOVICE - - - 43.00 45.00 2 545 graf
ÚRS 149.00 198.00 1 980 375.00 416.00 0 graf
USIP STUDIO AIP 75.00 115.00 75 338.00 417.00 0 graf
ÚSPĚCH 2000 IF - - - 82.00 90.00 0 graf
ÚSTAV FIN.SLUŽEB 1 350.00 1 350.00 0 750.00 750.00 0 graf
ÚSTAV NEROST.SUR. 46.00 70.00 2 639 60.00 160.00 0 graf
ÚSTAV TEXTIL. INŽ. 46.00 57.00 0 183.00 203.00 0 graf
ÚSTECKÉ PIVOVARY 504.00 669.00 26 838 463.00 600.00 12 094 graf
ÚSTECKÉ PIVOVARY - - - 1 690.00 1 690.00 0 graf
ÚSTÍ N.L.12,7/99 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ÚVAR BRNO 72.00 72.00 11 088 250.00 250.00 0 graf
ÚVMV CONSULTING 338.00 338.00 0 286.00 340.00 8 501 graf
ÚVR MNÍŠEK P.BRDY 70.00 102.00 5 221 71.00 138.00 0 graf
ÚVVP BĚCHOVICE 71.00 78.00 1 846 75.00 75.00 0 graf
VAGÓNKA ČESKÁ LÍPA 198.00 241.00 683 817 176.00 245.00 101 901 graf
VAL.PIL.A NÁB.POD. 85.00 93.00 11 227 90.00 114.00 31 123 graf
VAL.PIL.A NÁB.POD. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
VALAŠ.LESOT.MELIOR 243.00 245.00 1 960 281.00 318.00 25 178 graf
VÁLCOVNY PLECHU 135.00 160.00 1 995 245 135.00 160.00 242 475 graf
VALUTA HOŘICE IF - - - 196.00 215.00 32 482 graf
VAMBERECKÉ MASO UZ 163.00 190.00 10 083 135.00 182.00 49 764 graf
VAN LEER OBALY 169.00 225.00 24 578 203.00 250.00 8 118 graf
VARI 125.00 125.00 3 250 114.00 121.00 9 900 graf
VARIEL 78.00 97.00 0 144.00 144.00 0 graf
VČ ENERGETIKA 1 060.00 1 130.00 4 279 655 1 007.00 1 110.00 281 630 graf
VČ CHOVATEL.SERVIS 48.00 48.00 0 - - - graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 1 085.00 1 315.00 281 395 975.00 1 242.00 161 409 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. 212.00 265.00 1 123 070 180.00 250.00 83 410 graf
VĚDVÝZ.UHEL.ÚSTAV 69.00 90.00 15 093 63.00 80.00 8 150 graf
VĚDVÝZ.UHEL.ÚSTAV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
VEKON 146.00 146.00 0 85.00 89.00 0 graf
VELAMOS SOBOTÍN 117.00 156.00 30 508 91.00 141.00 27 432 graf