The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199607

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199607
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
1.IF MORAVIA INV. - - - 43.00 210.00 49 626 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 476.00 500.00 15 331 806 452.00 500.00 9 201 613 graf
1.STAVEBNÍ 95.00 95.00 0 90.00 91.00 0 graf
1.VŠEOB.DRUŽST.IF - - - 144.00 233.00 85 261 graf
2.SPOŘIT.PRIVAT.IF 704.00 759.00 11 257 372 683.00 737.00 4 456 837 graf
A&A - - - 581.00 2 784.00 15 314 graf
A+A IF - - - 113.00 113.00 0 graf
A+A INVESTČNÍ FOND - - - 94.00 108.00 25 010 graf
AB INVEST IS - - - 18.00 18.00 540 graf
ABATIS 46.00 54.00 4 974 46.00 66.00 3 656 graf
ACTUS - - - 18.00 18.00 1 235 graf
ADAM.STROJ.VAR/00 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 180.00 215.00 309 259 171.00 210.00 332 013 graf
ADAST-SYSTEM 12/97 - - - 200 000.00 200 000.00 0 graf
AERO HOLDING 90.00 112.00 10 293 801 87.00 112.00 4 018 059 graf
AGB IF II - - - 83.00 138.00 1 380 637 graf
AGB, PODÍLOVÝ FOND 455.00 575.00 43 944 163 453.00 595.00 13 459 893 graf
AGRA PŘELOUČ 54.00 54.00 10 854 55.00 60.00 12 602 graf
AGREGA BLUDOV 297.00 450.00 0 384.00 384.00 0 graf
AGROBANKA PRAHA 101.00 118.00 9 999 011 101.00 121.00 1 592 683 graf
AGRODAT 136.00 237.00 35 154 78.00 206.00 345 996 graf
AGROGALAS FRÝDLANT 36.00 55.00 1 011 53.00 55.00 9 940 graf
AGROKLAS SLAVKOV 210.00 221.00 17 094 181.00 258.00 30 771 graf
AGROMA OSTRAVA - - - 134.00 160.00 164 319 graf
AGRO-MORAVOINVEST - - - 85.00 85.00 0 graf
AGROMOTOR VEL.MEZ. 203.00 287.00 92 704 200.00 270.00 49 228 graf
AGRONA 62.00 62.00 3 219 55.00 70.00 3 630 graf
AGROPODNIK DVORCE 42.00 49.00 13 934 43.00 51.00 1 614 graf
AGROPRODUKT 33.00 34.00 1 632 30.00 31.00 0 graf
AGROPROJEKT PARD. 156.00 174.00 0 102.00 171.00 0 graf
AGROSERVIS TACHOV 101.00 108.00 43 927 97.00 117.00 45 448 graf
AGROSLUŽ. TRNOVANY 159.00 159.00 0 124.00 124.00 0 graf
AGROSLUŽBY - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
AGROSLUŽBY BRUNTÁL 39.00 39.00 4 290 45.00 46.00 16 060 graf
AGROSLUŽBY CHEB 299.00 362.00 54 914 414.00 479.00 0 graf
AGROSLUŽBY KAPLICE 46.00 51.00 3 760 62.00 66.00 2 489 graf
AGROSTAT N.BYST. 34.00 48.00 23 814 35.00 38.00 0 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 300.00 300.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. 130.00 142.00 94 880 131.00 157.00 81 686 graf
AGROSTROJ PROSTĚJ. 28.00 53.00 19 110 29.00 35.00 12 394 graf
AGRO-TEX 78.00 140.00 94 426 77.00 141.00 36 178 graf
AGROTONZ TLUMAČOV 37.00 44.00 5 550 44.00 47.00 5 098 graf
AGROVYSOČINA 50.00 50.00 20 700 56.00 60.00 6 079 graf
AGROWEST 234.00 277.00 28 053 238.00 260.00 22 479 graf
AGROZET Č.BUDĚJ. 267.00 300.00 139 346 259.00 291.00 60 441 graf
AGROZET CHABAŘOV. 30.00 37.00 2 100 26.00 26.00 0 graf
AGROZET OLOMOUC - - - 13.00 27.00 1 547 graf
AGS JIČÍN 99.00 129.00 261 179 93.00 125.00 132 456 graf
AGT 47.00 97.00 11 467 63.00 154.00 0 graf
AIR SPECIÁL 125.00 194.00 236 601 116.00 159.00 31 799 graf
AKADEM. IF BLANSKO - - - 90.00 93.00 0 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 141.00 155.00 5 152 375 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 113.00 134.00 1 449 423 graf
ALBATROS 69.00 112.00 1 672 80.00 147.00 2 929 graf
ALFA - INVEST - - - - - - graf
ALIACHEM 400.00 480.00 5 044 526 376.00 480.00 2 125 793 graf
ALIBONA LITOVEL 38.00 42.00 76 53.00 55.00 3 748 graf
ALLFROST 63.00 79.00 1 061 68.00 73.00 2 514 graf
ALMET 1 215.00 1 500.00 60 400 1 425.00 1 550.00 271 630 graf
ALPHA-EFFECT 631.00 729.00 13 103 120 621.00 726.00 9 527 947 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA 309.00 338.00 2 675 289.00 320.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV 125.00 167.00 11 585 109.00 160.00 10 551 graf
AMRO BANK 11.0/97 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
AMYLON 97.00 143.00 26 338 87.00 111.00 18 181 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ 275.00 290.00 6 616 265.00 320.00 8 160 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
APOLLÓN HOLDING 36.00 53.00 2 106 045 36.00 50.00 986 222 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUASERV 162.00 172.00 11 093 112.00 160.00 6 274 graf
ARCELORMITTAL 345.00 364.00 14 049 386 325.00 370.00 5 815 170 graf
AREÁL ŘEPY - - 0 51.00 51.00 0 graf
AREMS TŘEBOŇ 180.00 200.00 3 780 171.00 188.00 26 703 graf
ARKA 51.00 51.00 0 46.00 46.00 963 graf
ARKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARKUS - - - 12.00 20.00 10 110 graf
ARMABETON PRAHA 499.00 526.00 6 318 814 465.00 538.00 924 596 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 8.00 19.00 0 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARMEX HOLDING 46.00 48.00 3 910 45.00 63.00 9 379 graf
ARNOLD IF - - - 101.00 175.00 0 graf
AROMA PRAHA 119.00 119.00 59 857 113.00 122.00 23 936 graf
AROMKA BRNO 100.00 109.00 4 409 112.00 137.00 18 740 graf
ARPO 63.00 76.00 1 058 72.00 90.00 0 graf
ART CENTRUM 118.00 180.00 838 151.00 151.00 452 graf
ART CENTRUM - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ARTIA - - - 16.00 16.00 0 graf
ASPEKTA 18,5/97 106.00 106.00 0 - - - graf
ASPEKTA HOLDING 970.00 1 050.00 1 711 069 - - - graf
ASSIDOMÄN SEPAP 1 183.00 1 450.00 5 098 739 1 112.00 1 427.00 1 852 136 graf
ASTRA - LIBÍN 55.00 61.00 1 045 57.00 60.00 5 544 graf
ASTRA SERVIS 250.00 250.00 0 250.00 250.00 0 graf
ATAS NÁCHOD 186.00 218.00 61 004 170.00 235.00 22 017 graf
ATEKO 285.00 387.00 97 342 279.00 391.00 193 423 graf
ATELIÉRY ZLÍN 61.00 75.00 2 846 64.00 82.00 3 955 graf
ATESO 389.00 590.00 478 774 394.00 577.00 203 219 graf
AUTIA 157.00 194.00 0 166.00 189.00 0 graf
AUTO MOTORS ÚSTÍ 38.00 46.00 114 57.00 57.00 627 graf
AUTOCENTRUM LIBOU. 41.00 45.00 200 363 41.00 57.00 15 741 graf
AUTOMOT 36.00 44.00 34 697 40.00 50.00 38 060 graf
AUTOOPRAVNA TURNOV 36.00 40.00 900 41.00 41.00 0 graf
AUTOREMONT 1.BRUN. 73.00 73.00 0 81.00 81.00 0 graf
AUTOREPARIN 52.00 63.00 1 820 61.00 61.00 0 graf
AUTOSLUŽBA PRAHA 88.00 101.00 34 861 96.00 110.00 12 459 graf
AUTOTECH PRAHA 48.00 78.00 90 598 48.00 71.00 11 304 graf
AVE SB.SUROVINY 97.00 105.00 420 95.00 102.00 2 500 graf
AVIA 193.00 220.00 1 379 459 187.00 220.00 530 100 graf
AVIA KUTNÁ HORA 76.00 112.00 24 730 69.00 100.00 31 242 graf
AVIA NOVOSEDLY 180.00 200.00 21 985 160.00 180.00 13 343 graf
AVICOM JÁNSKÁ 54.00 94.00 11 725 32.00 88.00 10 861 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 57.00 60.00 269 747 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
B.O.I.S. VIF BRNO - - - 123.00 181.00 27 205 graf
BALÍRNY TCHIBO 202.00 300.00 165 760 176.00 231.00 17 670 graf
BALNEA 32.00 60.00 615 29.00 67.00 292 graf
BÁŇ. PROJ. TEPLICE 98.00 109.00 8 044 100.00 130.00 23 256 graf
BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. 230.00 444.00 56 335 201.00 599.00 203 896 graf
BÁŇ.STAVBY MOST 173.00 224.00 287 508 157.00 221.00 164 198 graf
BANKA HANÁ KOMB/98 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKA HANÁ.13,0/97 98.00 100.00 21 148 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKOVNÍ HOLDING 1 141.00 1 210.00 21 648 251 1 120.00 1 215.00 8 699 580 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY 128.00 188.00 4 270 83.00 121.00 361 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BASK 675.00 782.00 97 933 618.00 750.00 67 932 graf
BEKON - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BELAGRA 85.00 91.00 8 601 94.00 196.00 2 912 graf
BEMAGRO 61.00 67.00 61 827 65.00 76.00 202 176 graf
BENAR 106.00 139.00 542 531 95.00 125.00 122 220 graf
BENZINA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BERGER BOHEMIA 136.00 239.00 4 733 149.00 200.00 0 graf
BESKYD. LESY JABL. 81.00 98.00 7 450 70.00 88.00 6 253 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ 84.00 84.00 0 73.00 76.00 4 020 graf
BETA ČESKÝ IF - - - 41.00 84.00 63 742 graf
BETA OLOMOUC 91.00 91.00 10 192 90.00 100.00 32 500 graf
BH CAPITAL 1 300.00 1 350.00 1 564 650 1 182.00 1 313.00 145 878 graf
BIJO TC 48.00 49.00 576 58.00 66.00 696 graf
BIJOUDATA 31.00 38.00 3 627 99.00 110.00 0 graf
BIOCEL 661.00 845.00 5 176 407 665.00 829.00 1 384 070 graf
BIOMA DŘEVOHOSTICE 18.00 24.00 680 15.00 25.00 1 082 graf
BIOPHARM VÚBVL 131.00 161.00 57 392 125.00 142.00 8 790 graf
BIOSTER. 76.00 117.00 24 851 66.00 100.00 11 575 graf
BIVOJ OPAVA 207.00 216.00 68 462 210.00 250.00 96 485 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC 755.00 829.00 477 622 719.00 803.00 102 121 graf
BLAPIONE - - - - - - graf
BMT 28.00 36.00 9 044 26.00 30.00 6 048 graf
BMT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP 162.00 211.00 1 098 467 153.00 210.00 808 456 graf
BOHEMIA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA SEKT 3 000.00 3 150.00 1 099 930 2 742.00 3 101.00 688 548 graf
BOHEMIA VENTURE 265.00 350.00 3 853 537 258.00 350.00 1 997 574 graf
BOHEMIA VIDEO ART 73.00 90.00 2 740 48.00 61.00 1 922 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ 273.00 333.00 89 438 231.00 310.00 56 137 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA 118.00 173.00 28 562 96.00 145.00 17 712 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BONECO 140.00 192.00 0 110.00 197.00 0 graf
BOPO 99.00 134.00 154 575 99.00 120.00 381 625 graf
BOR 60.00 60.00 7 440 60.00 60.00 5 880 graf
BOTAS 45.00 62.00 42 025 36.00 54.00 3 566 graf
BRANO 135.00 155.00 28 686 137.00 180.00 31 250 graf
BRISK TÁBOR 101.00 172.00 19 255 130.00 166.00 22 014 graf
BRISTOL 280.00 338.00 25 972 266.00 330.00 16 452 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. 206.00 300.00 4 808 200.00 220.00 17 136 graf
BRNO 11,1/03 99.00 99.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
BSH HOLICE 45.00 50.00 4 239 30.00 40.00 3 816 graf
BSS METACO BRANDÝS - - - - - - graf
BUDIJOVICKY IF - - - 60.00 132.00 930 graf
BUZULUK KOMÁROV 400.00 483.00 202 320 385.00 485.00 217 377 graf
BV FINANCE 11/97 - - 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
BVV BRNO 4 103.00 4 813.00 6 825 798 4 112.00 4 793.00 2 599 229 graf
BVV INVEST IS - - - 12.00 15.00 56 301 graf
BYSERVIS HOLDING 70.00 71.00 1 988 73.00 79.00 10 599 graf
BYTEX 266.00 514.00 10 908 620 192.00 415.00 2 738 210 graf
BYTOSTAV PORUBA 864.00 1 065.00 0 851.00 858.00 851 graf
BYZI 40.00 42.00 1 864 90.00 99.00 0 graf
C.A.S. 2 HOLDING 10.00 13.00 430 869 10.00 12.00 500 458 graf
C.A.S.5.HOLDING - - - 78.00 247.00 337 065 graf
C.A.S.6. HOLDING - - - 33.00 75.00 13 682 graf
C.S.FOND POMOCI - - - 663.00 715.00 854 192 graf
CA CIIF - - - 234.00 260.00 5 727 369 graf
CAC 11,9/98 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
CALOFRIG BOROVANY 806.00 813.00 1 334 857 760.00 800.00 58 745 graf
CARBORUNDUM ELECT. 54.00 72.00 12 885 52.00 67.00 4 349 graf
CEMBRIT MORAVIA 24.00 33.00 2 889 23.00 32.00 4 930 graf
CEMENT BOHEMIA PHA 227.00 336.00 167 906 225.00 330.00 79 401 graf
CEMENT HRANICE 834.00 1 155.00 7 035 116 800.00 1 100.00 1 631 475 graf
CEMOS 110.00 135.00 25 676 103.00 182.00 181 493 graf
CENTEX 60.00 80.00 3 808 55.00 56.00 0 graf
CENTO IF - - - 657.00 657.00 0 graf
CENTROPROJEKT ZLÍN 117.00 130.00 7 425 92.00 137.00 33 098 graf
CENTRUM ST.INŽ.ZK. 350.00 350.00 47 950 267.00 350.00 46 269 graf
CERAM 33.00 45.00 8 214 43.00 50.00 9 203 graf
CEVA KRÁLŮV DVŮR 200.00 401.00 3 665 852 190.00 450.00 2 619 276 graf
CIDEM HRANICE 84.00 119.00 67 198 75.00 115.00 50 406 graf
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA 38.00 52.00 12 684 48.00 55.00 14 046 graf
CIMEX KONCERN - - - 90.00 100.00 897 148 graf
CINEMART 1 125.00 1 250.00 336 750 1 100.00 1 230.00 111 886 graf
CIV.17,5/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
COLORBETON 197.00 298.00 9 881 260.00 280.00 3 770 graf
COLORLAK 167.00 200.00 72 506 139.00 205.00 68 064 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 190.00 250.00 400 366 graf
CONCORDIA LESOV 228.00 275.00 25 274 181.00 233.00 2 084 graf
CONSUS IF - - 0 93.00 200.00 652 784 graf
COOP 94 PFU 2.00 3.00 335 630 2.00 3.00 296 841 graf
COTTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CREDIT SUISSE - - - 11.00 14.00 313 369 graf
CRISTAL PALACE 227.00 300.00 22 746 145.00 227.00 420 111 graf
CRYSTALEX 594.00 704.00 501 119 572.00 698.00 183 906 graf
CRYSTALEX NOVÝ BOR - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
CS TRADING 53.00 100.00 100 66.00 90.00 848 graf
CS.FOND PRAV.DIVID - - - 63.00 81.00 99 453 graf
CS0005008663 - - - - - - graf
CS0005034263 - - - - - - graf
CS0008001541 - - - - - - graf
CUKR. M.HRADIŠTĚ 41.00 45.00 1 968 66.00 75.00 600 graf
CUKR. OVČÁRY 54.00 54.00 0 70.00 70.00 0 graf
CUKR. PROSENICE 60.00 74.00 300 48.00 50.00 3 050 graf
CUKR. UNIČOV 346.00 495.00 53 396 386.00 470.00 25 154 graf
CUKRÁRNA KARLÍN 95.00 145.00 0 149.00 178.00 8 788 graf
CUKROVAR A RAFIN. 85.00 87.00 54 271 61.00 92.00 4 959 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
CUKROVAR BRODCE 39.00 52.00 1 248 74.00 78.00 11 404 graf
CUKROVAR BRODEK 684.00 900.00 800 801 665.00 900.00 935 402 graf
CUKROVAR DRAHAN. 32.00 35.00 99 21.00 23.00 315 graf
CUKROVAR HODONÍN - - - 6.00 13.00 46 468 graf
CUKROVAR HRUŠOVANY 150.00 150.00 3 000 119.00 154.00 3 016 graf
CUKROVAR KOJETÍN 124.00 153.00 7 425 130.00 147.00 7 454 graf
CUKROVAR LITOVEL 130.00 182.00 48 423 105.00 200.00 28 312 graf
CUKROVAR NĚMČICE 64.00 80.00 5 982 73.00 80.00 10 708 graf
CUKROVAR VRBÁTKY 60.00 62.00 3 464 53.00 62.00 5 706 graf
CUKROVAR VYŠKOV 14.00 18.00 8 701 11.00 25.00 14 610 graf
CUKRSPOL PRAHA 226.00 271.00 208 701 204.00 314.00 80 258 graf
CUTISIN 685.00 784.00 1 856 436 682.00 772.00 572 164 graf
CZ 92/91 64.00 85.00 55 313 59.00 69.00 42 971 graf
CZ0005108084 - - - - - - graf
CZ0008006889 - - - - - - graf
CZ0008012606 - - - 72.00 81.00 10 294 graf
CZ0008012648 - - - 100.00 100.00 0 graf
CZ0008015500 - - - 266.00 266.00 0 graf
CZ0008026184 - - - - - - graf
CZ0008456282 - - - - - - graf
CZ9999999999 556.00 556.00 - - - - graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH PROPERTY - - - 143.00 158.00 0 graf
ČÁSLAV VARD/02 104.00 104.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČEDOK 160.00 205.00 125 967 164.00 203.00 55 666 graf
ČECHOFRACHT 1 670.00 2 300.00 757 619 1 579.00 2 700.00 167 571 graf
ČEPRO PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČESKÁ GUMÁR.SPOL. 158.00 169.00 2 507 593 157.00 166.00 1 286 603 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 722.00 1 030.00 5 345 030 711.00 1 000.00 1 574 654 graf
ČESKÁ NÁR.PRŮM. - - - 31.00 39.00 154 495 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 3 990.00 4 680.00 4 216 778 3 748.00 4 673.00 814 467 graf
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ 157.00 206.00 114 399 168.00 200.00 127 789 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 282.00 311.00 57 403 100 269.00 324.00 7 300 725 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. 89.00 92.00 5 590 88.00 96.00 6 952 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 450.00 1 510.00 5 050 239 1 372.00 1 500.00 1 289 132 graf
ČESKÉ CUKROVARY 120.00 140.00 5 082 133.00 191.00 5 166 graf
ČESKÉ DŘEV.ZÁVODY 55.00 71.00 15 256 48.00 151.00 12 396 graf
ČESKÉ LODĚNICE 81.00 119.00 65 622 73.00 116.00 22 668 graf
ČESKÉ LODĚNICE - - - 39.00 45.00 5 789 graf
ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁV. 890.00 1 250.00 3 133 691 900.00 1 369.00 2 824 680 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY 380.00 420.00 309 060 360.00 413.00 230 978 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 3 800.00 4 000.00 8 059 960 3 597.00 4 000.00 1 543 216 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY 260.00 277.00 489 392 251.00 292.00 391 754 graf
ČESKO-HOLANDSKÁ IS - - - 14.00 30.00 170 752 graf
ČESKOMOR.CEMENT 1 615.00 1 725.00 4 333 548 1 565.00 1 701.00 1 271 272 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. 243.00 246.00 11 716 182.00 222.00 5 096 graf
ČESKOMOR.VYBER.PF - - - 1 400.00 3 296.00 2 721 234 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. 50.00 74.00 44 442 48.00 64.00 25 651 graf
ČESKOMORAVSKÝ IF - - - 85.00 99.00 9 155 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN 1 370.00 1 630.00 13 796 512 1 355.00 1 610.00 1 053 647 graf
ČESKÝ FOND (PIAS) 768.00 882.00 509 151 - - - graf
ČESKÝ HOLDING 180.00 302.00 17 267 766 181.00 313.00 12 797 874 graf
ČESKÝ PORCELÁN 4 840.00 4 840.00 0 - - - graf
ČESKÝ UPF 476.00 510.00 8 795 216 450.00 508.00 2 409 553 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 81.00 103.00 618 751 81.00 95.00 131 930 graf
ČEVIS 3 780.00 3 780.00 0 - - - graf
ČEZ 1 038.00 1 100.00 64 753 489 1 030.00 1 091.00 7 484 606 graf
ČEZ 10,90/01 100.00 100.00 10 100 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 11,0625/08 100.00 100.00 10 111 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 11,3/05 102.00 102.00 0 10 100.00 10 100.00 0 graf
ČEZ 14 3/8 /01 99.00 104.00 31 581 - - - graf
ČEZ 2 866.00 913.00 32 360 059 890.00 910.00 6 360 390 graf
ČGF - - - 1 331.00 1 331.00 0 graf
ČISTÍRNY OSTRAVA 52.00 53.00 6 806 48.00 55.00 10 032 graf
ČKD BLANSKO - - - - - - graf
ČKD DOPR.SYSTÉMY 110.00 126.00 271 454 108.00 121.00 328 128 graf
ČKD DUKLA PRAHA 106.00 133.00 215 660 104.00 127.00 192 728 graf
ČKD DUKLA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČKD ELTECHNIKA 22.00 30.00 4 912 18.00 35.00 11 468 graf
ČKD HOŘOVICE 50.00 57.00 16 310 49.00 60.00 7 659 graf
ČKD HRAD.KRÁLOVÉ 34.00 54.00 11 971 35.00 61.00 10 862 graf
ČKD HRONOV 55.00 60.00 3 965 57.00 79.00 6 326 graf
ČKD CHOCEŇ 74.00 74.00 1 776 77.00 81.00 3 120 graf
ČKD INTECH - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČKD KOMPRESORY 36.00 47.00 36 740 35.00 43.00 29 614 graf
ČKD KUTNÁ HORA 92.00 125.00 45 309 101.00 120.00 24 297 graf
ČKD OBCHOD.SLUŽBY 34.00 35.00 14 047 33.00 35.00 9 247 graf
ČKD POLOVODIČE PHA 18.00 23.00 69 219 14.00 20.00 33 322 graf
ČKD POLYSERVIS 9.00 11.00 4 483 8.00 9.00 272 graf
ČKD PRAHA DIZ 260.00 333.00 189 056 234.00 333.00 23 329 graf
ČKD PRAHA HOLDING 177.00 245.00 19 721 789 174.00 260.00 6 866 169 graf
ČKD SLANÝ 181.00 199.00 529 913 180.00 203.00 501 121 graf
ČKD SLUŽBY 32.00 32.00 20 180 27.00 34.00 24 975 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČMD 103.00 161.00 6 505 337 103.00 164.00 3 755 117 graf
ČMD 13,75/98 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČNIMF 127.00 164.00 61 788 - - - graf
ČNIOPF 124.00 157.00 96 523 - - - graf
ČOKOLÁDOVNY 3 549.00 3 930.00 9 153 368 3 457.00 4 000.00 2 145 676 graf
ČS.KERAMIKA 38.00 57.00 810 50.00 55.00 3 359 graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 248.00 296.00 2 612 389 235.00 293.00 919 451 graf
ČSAD AUTOBUSY PLZ. 52.00 71.00 87 908 46.00 70.00 69 760 graf
ČSAD BENEŠOV 61.00 75.00 14 758 59.00 67.00 2 457 graf
ČSAD BLANSKO 44.00 53.00 1 056 30.00 59.00 0 graf
ČSAD BOSKOVICE 75.00 99.00 0 88.00 89.00 1 056 graf
ČSAD BRNO ČERNOV. 59.00 93.00 33 357 57.00 63.00 4 942 graf
ČSAD BRNO HOLDING 68.00 75.00 2 304 80.00 96.00 0 graf
ČSAD BŘECLAV 70.00 70.00 0 71.00 100.00 1 836 graf
ČSAD BUS CHRUDIM 61.00 66.00 48 185 55.00 62.00 12 422 graf
ČSAD BUS CHRUDIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY 68.00 128.00 0 175.00 175.00 0 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.L. 100.00 103.00 290 975 95.00 107.00 238 822 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O. 55.00 64.00 0 52.00 67.00 15 914 graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE 77.00 114.00 39 829 76.00 132.00 45 850 graf
ČSAD ČAS ZNOJMO - - - 46.00 46.00 0 graf
ČSAD FRÝDEK MÍSTEK 91.00 95.00 2 660 86.00 87.00 0 graf
ČSAD HAVÍŘOV 70.00 74.00 6 018 63.00 66.00 7 650 graf
ČSAD HODONÍN 81.00 82.00 9 789 81.00 83.00 322 graf
ČSAD JABLONEC N.N. 110.00 130.00 41 479 116.00 140.00 28 599 graf
ČSAD JINDŘ.HRADEC 60.00 62.00 5 466 59.00 64.00 13 850 graf
ČSAD KARVINÁ 75.00 86.00 23 198 66.00 80.00 28 622 graf
ČSAD KLADNO 178.00 284.00 19 140 195.00 577.00 59 547 graf
ČSAD KROMĚŘÍŽ 108.00 108.00 0 114.00 119.00 7 551 graf
ČSAD KUTNÁ HORA 61.00 114.00 1 215 162.00 179.00 0 graf
ČSAD KYJOV 53.00 53.00 0 77.00 99.00 0 graf
ČSAD OPAVA 62.00 63.00 2 746 64.00 72.00 8 669 graf
ČSAD OSTRAVA 223.00 311.00 4 955 303 210.00 300.00 1 742 600 graf
ČSAD PELHŘIMOV 57.00 64.00 4 350 59.00 60.00 936 graf
ČSAD PRAHA VRŠOV. 119.00 128.00 18 244 101.00 111.00 10 632 graf
ČSAD PRACHATICE 173.00 174.00 8 178 350.00 355.00 0 graf
ČSAD ROSICE 105.00 105.00 6 300 97.00 100.00 5 205 graf
ČSAD SLANÝ 68.00 70.00 3 324 64.00 72.00 20 051 graf
ČSAD TELNICE 91.00 105.00 13 094 102.00 108.00 14 276 graf
ČSAD TŘINEC 59.00 60.00 2 040 56.00 60.00 1 291 graf
ČSAD ÚAN PRAHA 183.00 193.00 80 327 147.00 190.00 35 067 graf
ČSAD ÚAN PRAHA - - - 60.00 74.00 441 graf
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ 78.00 80.00 6 562 71.00 71.00 635 graf
ČSAD VSETÍN 39.00 58.00 3 250 53.00 62.00 6 201 graf
ČSAD VYŠKOV 252.00 280.00 2 088 256.00 300.00 48 552 graf
ČSAO PHA HOSTIVAŘ 40.00 40.00 0 41.00 42.00 5 628 graf
ČSKD - INTRANS 217.00 435.00 120 798 198.00 447.00 173 922 graf
ČSOB 11,00/00 99.00 100.00 119 227 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČSOB 11,125/97 102.00 102.00 0 20 000.00 20 000.00 0 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 52.00 56.00 9 382 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF - - 0 92.00 102.00 198 382 graf
ČZ STRAKONICE 180.00 229.00 1 106 007 178.00 224.00 833 356 graf
D.S.LEASING 1 250.00 1 250.00 0 1 039.00 1 039.00 0 graf
D.S.LEASING 15/98 100.00 100.00 545 834 10 000.00 10 000.00 0 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DAKO-CZ 62.00 69.00 2 411 58.00 62.00 23 244 graf
DAS PŘÍBRAM 62.00 66.00 1 860 63.00 66.00 7 554 graf
DELTA CLIMATIZER 94.00 116.00 0 47.00 104.00 912 graf
DENTAL 332.00 396.00 34 250 340.00 446.00 64 416 graf
DERMACOL 246.00 320.00 43 671 225.00 310.00 32 583 graf
DESKO 270.00 370.00 53 160 324.00 338.00 8 324 graf
DESNÁ 73.00 101.00 3 000 76.00 101.00 6 606 graf
DESNÁ - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
DESTA 13,75/00 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DEZA - - - 194.00 200.00 35 147 graf
DEZA 2 300.00 2 365.00 6 463 225 2 166.00 2 347.00 1 584 741 graf
DG JIHOVEL 60.00 90.00 1 200 71.00 79.00 9 626 graf
DIMENSION - - - 123.00 210.00 7 165 graf
DIOPTRA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DIOPTRA 155.00 235.00 10 107 130.00 200.00 2 764 graf
DKF HOLDING - - - 394.00 441.00 358 770 graf
DMP 91.00 128.00 35 452 81.00 110.00 11 850 graf
DOBA BAKOV N.JIZ. 51.00 51.00 3 213 48.00 50.00 0 graf
DOBRUŠSKÉ STROJÍR. 290.00 325.00 23 100 289.00 400.00 50 113 graf
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ 80.00 98.00 37 674 52.00 60.00 1 293 graf
DOMES KARLOVY VARY 44.00 60.00 5 196 53.00 55.00 645 graf
DOMINO TŘEBÍČ 91.00 100.00 2 881 71.00 101.00 568 graf
DOMOV PRAHA 200.00 275.00 14 044 202.00 330.00 3 000 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ 81.00 90.00 22 802 70.00 81.00 9 916 graf
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
DOP.STAVBY A MOSTY 296.00 384.00 122 396 272.00 370.00 49 080 graf
DOPLA PAP 806.00 932.00 117 076 751.00 880.00 28 524 graf
DOPRAVA A MECHAN. 300.00 303.00 8 181 286.00 301.00 5 411 graf
DOPRAVOPROJ. BRNO - - - - - - graf
DOSTA DOP.STAV.UH 217.00 272.00 32 823 159.00 224.00 1 432 graf
DOSTAV PRAHA 104.00 115.00 3 804 90.00 105.00 9 606 graf
DOTEX 130.00 200.00 4 550 171.00 186.00 0 graf
DOWO 31.00 64.00 1 125 36.00 70.00 366 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ 94 49.00 60.00 3 300 57.00 60.00 285 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ PELH. 55.00 55.00 0 189.00 189.00 0 graf
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE 43.00 47.00 851 55.00 60.00 0 graf
DROGERIE IK ÚS.N.L 50.00 73.00 18 973 40.00 61.00 8 437 graf
DROGERIE N.JIČÍN 45.00 45.00 1 890 43.00 46.00 477 graf
DROGERIE OLOMOUC 62.00 90.00 24 649 36.00 43.00 989 graf
DROGERIE OSTRAVA 51.00 53.00 34 194 48.00 56.00 12 255 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ 274.00 472.00 111 667 270.00 500.00 52 704 graf
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY 486.00 645.00 403 529 555.00 608.00 101 592 graf
DRŮBEŽ.ZÁVOD 20.00 30.00 9 196 25.00 33.00 45 997 graf
DRŮBEŽ-VEJCE 51.00 63.00 1 350 55.00 67.00 5 298 graf
DRUHÝ F. KSIO OPF 10.00 14.00 31 586 11.00 13.00 45 143 graf
DŘEVOKOMB. VRBNO 68.00 102.00 19 031 80.00 102.00 22 717 graf
DŘEVOSTROJ ČKYNĚ 101.00 152.00 6 271 114.00 249.00 5 017 graf
DŘEVOZPRAC. ZÁVODY 30.00 34.00 0 29.00 35.00 627 graf
DŘEVOZPRAC.POD.PHA 21.00 25.00 3 102 27.00 28.00 2 320 graf
DST TRUTNOV 88.00 109.00 10 586 69.00 84.00 1 111 graf
DŮM MÓDY 333.00 369.00 6 412 284.00 377.00 6 964 graf
DYAS UHER. OSTROH 309.00 890.00 0 250.00 691.00 25 187 graf
DYWIDAG PREFA 50.00 61.00 900 50.00 70.00 158 graf
ECOTRADE 77.00 90.00 17 909 78.00 88.00 12 866 graf
ECOTRADE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EFEKTA VAR/97 100.00 100.00 0 - - - graf
EFEKTAFOND - - - 89.00 110.00 11 021 graf
EGO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
EGO 34.00 37.00 3 808 39.00 45.00 6 585 graf
EGRETTA KOLÍN.DOP. 220.00 244.00 2 640 240.00 429.00 38 642 graf
EGRETTA PORTFOL - - - 24.00 28.00 76 108 graf
EGÚ BRNO 273.00 342.00 14 241 158.00 245.00 4 757 graf
EGÚ PRAHA 61.00 67.00 2 598 71.00 78.00 0 graf
EKOAGROBANKA - - 0 398.00 1 016.00 2 818 graf
EKOAGROBANKA - - 0 25.00 67.00 42 256 graf
EKOAGROFOND ÚSTÍ - - - 40.00 46.00 74 098 graf
EKOFLORA HR.KRÁL. 21.00 25.00 3 024 30.00 33.00 3 906 graf
EKOFOND - - - 95.00 100.00 194 665 graf
EKOINGSTAV BRNO 600.00 666.00 58 950 570.00 635.00 135 226 graf
EKOINVEST IF - - - 22.00 22.00 0 graf
EKOPROJEKT PRAHA 28.00 33.00 1 225 41.00 50.00 1 078 graf
EKOS 99.00 110.00 1 870 144.00 167.00 3 545 graf
EKOS KROMĚŘÍŽ - - - 2.00 19.00 363 graf
EKOSTAVBY BRNO 59.00 100.00 3 918 85.00 120.00 7 910 graf
EKOSTAVBY KAPLICE 85.00 101.00 1 313 72.00 82.00 606 graf
EL. PRAGA 14,5/96 93.00 93.00 0 5 000.00 5 000.00 0 graf
EL.PŘÍSTR.ROKYTN. 62.00 106.00 0 61.00 77.00 4 758 graf
ELEGA ŽIROVNICE 40.00 45.00 10 920 40.00 45.00 6 438 graf
ELEKTRÁRNA KOLÍN 562.00 666.00 367 935 557.00 710.00 78 998 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. 4 500.00 4 680.00 16 408 575 4 263.00 4 800.00 2 565 113 graf
ELEKTRÁRNY OPATOV. - - - 4 050.00 4 050.00 0 graf
ELEKTROKERAMIKA - - - 1 986.00 1 986.00 0 graf
ELEKTROPORC.LOUNY 326.00 380.00 170 088 340.00 420.00 82 310 graf
ELITE 50.00 59.00 24 963 65.00 84.00 49 184 graf
ELITEX Č.KOSTELEC - - 0 5.00 18.00 0 graf
ELITRON LIBEREC 23.00 30.00 3 574 26.00 30.00 1 784 graf
ELROZ 43.00 48.00 1 140 41.00 56.00 3 186 graf
ELTOP PLZEŇ 71.00 71.00 0 80.00 80.00 320 graf
EMKAM 27.00 27.00 0 62.00 92.00 0 graf
ENERG. STROJ. BRNO 104.00 120.00 14 915 100.00 120.00 14 279 graf
ENERGOAQUA 84.00 120.00 279 522 79.00 113.00 125 737 graf
ENERGOMONTÁŽE LIB. 726.00 972.00 363 478 700.00 887.00 57 439 graf
ENERGOPROJEKT PHA 62.00 83.00 35 803 69.00 83.00 9 076 graf
ENERGOSTROJ. PARD. 57.00 71.00 3 219 54.00 79.00 4 792 graf
ENERGOTRANS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ENERGOVOD 438.00 740.00 91 174 390.00 660.00 27 694 graf
ENTEC STARÉ MĚSTO 35.00 35.00 1 610 48.00 60.00 738 graf
EP ROŽNOV 41.00 50.00 245 50.00 63.00 1 417 graf
EP ROŽNOV - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
EPA 57.00 57.00 0 60.00 60.00 0 graf
EPOS BRNO - - - 27.00 29.00 0 graf
EQUIL INVEST - - - 159.00 179.00 434 199 graf
ERGON 295.00 308.00 108 460 253.00 300.00 52 200 graf
ESAB VAMBERK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ESTRELA ŽEL.BROD - - - 1 210.00 1 210.00 0 graf
ETA 457.00 540.00 559 462 448.00 513.00 200 939 graf
ETS OSTRAVA 66.00 73.00 3 817 72.00 80.00 3 528 graf
EUROINVEST KOSMON. - - - 27.00 30.00 6 734 graf
EUROVIA CS 1 406.00 1 695.00 4 385 501 1 396.00 1 703.00 568 253 graf
EVBAK SPECIÁLNÍ - - - 185.00 223.00 1 085 465 graf
EVBAK SUPER-EXTRA - - - 62.00 79.00 17 396 graf
EVBAK-VŠEOBOROVÝ - - - 196.00 225.00 1 058 830 graf
EXCELSIOR 1 940.00 1 940.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
EXICO - - - 20.00 22.00 1 077 graf
EXPANDIA RŮST. PF - - - 593.00 905.00 4 732 819 graf
EXPANDIA VÝNOS. PF - - - 760.00 1 001.00 11 762 560 graf
EZ PRAHA 360.00 393.00 2 756 315 363.00 400.00 405 837 graf
FAB 3 391.00 3 620.00 1 902 890 3 152.00 3 706.00 371 582 graf
FAGRON 122.00 164.00 514 771 114.00 156.00 288 242 graf
FALCON MIMOŇ 67.00 81.00 5 628 78.00 85.00 3 299 graf
FANDA-GROUP OSTR. 59.00 86.00 756 54.00 85.00 4 428 graf
FARMET 20.00 33.00 198 15.00 36.00 525 graf
FASÁDOSTAV PRAHA 102.00 128.00 46 299 90.00 121.00 45 948 graf
FATRA 880.00 1 050.00 1 325 472 858.00 1 114.00 379 684 graf
FAVORIT ROKYCANY 150.00 200.00 45 190 117.00 157.00 8 915 graf
FBE HOLDING - - - 51.00 62.00 241 445 graf
FERONA 115.00 125.00 484 667 111.00 122.00 263 206 graf
FEROX DĚČÍN 42.00 66.00 7 904 56.00 60.00 2 169 graf
FERROMET PRAHA 365.00 535.00 43 420 369.00 530.00 12 559 graf
FERRUM 48.00 60.00 55 171 44.00 52.00 193 420 graf
FEZKO SERVIS 148.00 241.00 161 884 130.00 241.00 88 987 graf
FINANCE ENG.-1.PF 10.00 14.00 35 332 11.00 15.00 52 170 graf
FINANCE ENG.-2.PF 10.00 12.00 34 606 8.00 17.00 58 516 graf
FINOP HOLDING 100.00 118.00 774 607 92.00 112.00 515 946 graf
FINOP IF - - - 148.00 183.00 88 772 graf
FIO IF - - - 103.00 120.00 0 graf
FIRN 122.00 140.00 46 806 101.00 145.00 26 022 graf
FLORIA KROMĚŘÍŽ 37.00 37.00 0 35.00 45.00 4 747 graf
FOND UNIVERSUM 632.00 699.00 796 585 - - - graf
FORES - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FORESTA 70.00 132.00 389 168.00 168.00 0 graf
FORM 39.00 45.00 13 219 51.00 53.00 3 019 graf
FORMTRADE 83.00 83.00 6 474 76.00 92.00 7 770 graf
FORT KAPITÁL BRNO - - - 31.00 35.00 335 713 graf
FOSFA 134.00 180.00 84 819 122.00 176.00 123 693 graf
FRANZ EDER TACHOV 22.00 27.00 770 28.00 30.00 5 312 graf
FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ 65.00 105.00 4 894 76.00 144.00 9 314 graf
FRIGERA 196.00 200.00 94 505 174.00 197.00 78 957 graf
FRIGERA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FRIGOTRANS PRAHA 101.00 140.00 4 205 84.00 146.00 7 120 graf
FRUTA MODŘICE 175.00 218.00 21 646 128.00 208.00 42 242 graf
FRUTA PODIVÍN 81.00 95.00 50 053 71.00 95.00 33 428 graf
FRÝDLANTSKÁ LESNÍ 95.00 95.00 0 81.00 115.00 2 636 graf
FRYGESTA 65.00 65.00 0 48.00 100.00 4 026 graf
FTL PROSTĚJOV 266.00 274.00 75 346 257.00 286.00 99 558 graf
GALA 72.00 80.00 7 200 65.00 75.00 20 682 graf
GALANT MIKULOV 109.00 182.00 23 612 93.00 147.00 13 278 graf
GALEKO 49.00 49.00 0 20.00 26.00 1 275 graf
GAMA 412.00 496.00 88 223 400.00 510.00 85 311 graf
GAMEX 141.00 176.00 4 791 132.00 167.00 2 311 graf
GAS-MĚŘENÍ,REGUL. 212.00 330.00 71 283 230.00 309.00 37 114 graf
GASTRONOMIA 72.00 72.00 0 75.00 90.00 20 477 graf
GENNEX IF - - - 62.00 62.00 0 graf
GENOSERVIS 210.00 448.00 54 428 220.00 609.00 543 774 graf
GEODEZIE BRNO 421.00 426.00 15 264 355.00 527.00 10 092 graf
GEODEZIE LIBEREC 660.00 877.00 255 992 693.00 800.00 154 524 graf
GEOFYZIKA 100.00 176.00 21 244 90.00 200.00 270 graf
GEOINDUSTRIA 66.00 84.00 68 950 70.00 81.00 36 359 graf
GEOL.PRŮZ.OSTRAVA 80.00 80.00 7 360 65.00 82.00 10 836 graf
GEOL.PRŮZ.ZL.HORY 25.00 28.00 0 30.00 30.00 6 750 graf
GEOTEST BRNO 540.00 600.00 28 434 602.00 625.00 94 803 graf
GEOTEST SLATINA 35.00 53.00 4 204 60.00 60.00 360 graf
GEOTRADE 32.00 35.00 0 41.00 45.00 0 graf
GESTA 32.00 61.00 0 65.00 72.00 0 graf
GLASS TV COMPONENT - - - 0.00 2.00 84 017 graf
GLAVERBEL 8,5/00 - - 0 - - - graf
GMS PRAHA 29.00 63.00 2 908 27.00 60.00 875 graf
GMS PRAHA - - - 583.00 744.00 0 graf
GRAFIATISK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
GRAFIATISK 85.00 137.00 0 109.00 134.00 1 405 graf
GRAFIT 131.00 211.00 29 758 137.00 174.00 8 546 graf
GRAFO 129.00 268.00 11 843 129.00 350.00 11 910 graf
GRAFOSTROJ 71.00 71.00 0 75.00 90.00 630 graf
GRAMOFONOVÉ ZÁVODY 281.00 412.00 173 920 279.00 401.00 74 801 graf
GRANDHOTEL PUPP 469.00 556.00 212 374 429.00 540.00 110 410 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV 152.00 321.00 773 105.00 505.00 57 975 graf
GRANDHOTEL ZL. LEV - - - 1 268.00 1 268.00 0 graf
GRANITOL 89.00 108.00 13 203 82.00 100.00 7 053 graf
GUMÁRNY ZUBŘÍ 114.00 131.00 66 929 114.00 137.00 59 244 graf
GUMOKOV 97.00 140.00 18 963 105.00 116.00 6 493 graf
GUMOTEX 178.00 186.00 58 996 148.00 187.00 35 357 graf
H.J. HEINZ CR/SR 145.00 175.00 9 860 145.00 162.00 17 842 graf
HACAR 405.00 500.00 63 170 411.00 500.00 14 421 graf
HANÁ LEAS. 14,5/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HANÁ ZZN OLOMOUC 53.00 77.00 7 728 57.00 79.00 11 636 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. 662.00 1 170.00 131 580 396.00 898.00 89 830 graf
HANÁCKÉ DRŮBEŽÁŘ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HANSON ČR 1 250.00 1 391.00 183 168 1 115.00 1 280.00 57 682 graf
HANUŠOVICKÁ LESNÍ 217.00 218.00 5 228 189.00 215.00 7 308 graf
HARV.BANK.FIN.PF 22.00 26.00 431 826 20.00 26.00 244 295 graf
HARV.DIVID.II PF 22.00 28.00 742 976 23.00 28.00 687 619 graf
HARV.DŮCH.SPOŘ.PF - - 0 18.00 19.00 8 176 graf
HARV.CHEM.BIO PF - - 0 17.00 21.00 8 911 graf
HARV.PAP.DŘEV.PF - - 0 18.00 19.00 0 graf
HARV.RŮST.II PF 23.00 29.00 471 564 21.00 28.00 363 817 graf
HARV.SPOL.ARBITR 288.00 345.00 45 440 293.00 329.00 38 745 graf
HARV.SPOL.CONTRAR 305.00 352.00 47 534 308.00 352.00 53 790 graf
HARV.SPOL.DIAMANT 284.00 349.00 115 588 280.00 348.00 77 449 graf
HARV.SPOL.FINANČNÍ 300.00 370.00 9 484 136 293.00 370.00 5 735 350 graf
HARV.SPOL.MEN.SPOL 281.00 325.00 40 160 275.00 380.00 39 214 graf
HARV.STAV.HMOT PF - - 0 16.00 19.00 8 540 graf
HARV.STAV.ÚSPOR PF - - 0 18.00 19.00 501 graf
HARV.STROJÍREN.PF - - 0 17.00 21.00 15 224 graf
HARV.ZAHR.KAP.PF 16.00 28.00 35 268 18.00 26.00 67 743 graf
HARVARD.CESTOV.PF 18.00 29.00 70 174 19.00 28.00 29 767 graf
HARVARD.POJIŠŤ.PF 21.00 26.00 259 432 20.00 25.00 135 103 graf
HARVARD.POTRAV.PF - - 0 18.00 21.00 28 461 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. 290.00 370.00 15 574 242 287.00 370.00 9 511 979 graf
HARVARD.SKLÁŘ.PF - - 0 18.00 28.00 149 401 graf
HARVARD.TELEKOM.PF - - 0 20.00 25.00 39 693 graf
HARVARD.TEXTIL.PF - - 0 73.00 81.00 0 graf
HEDVA 46.00 60.00 134 061 50.00 57.00 153 547 graf
HIKOR PÍSEK 315.00 459.00 118 619 320.00 459.00 89 038 graf
HMO LOGISTIKA OL 247.00 282.00 303 549 233.00 280.00 110 106 graf
HMZ 86.00 115.00 67 423 80.00 108.00 22 981 graf
HOBÉ PARDUBICE 2 075.00 2 075.00 0 1 373.00 1 373.00 0 graf
HOCHTIEF CZ A. S. 934.00 1 020.00 1 678 967 871.00 996.00 344 041 graf
HOLCIM ČESKO 416.00 503.00 723 153 400.00 509.00 332 968 graf
HOME 188.00 211.00 266 183 189.00 215.00 305 075 graf
HOT.INTERNATIONAL 331.00 489.00 306 988 353.00 443.00 136 614 graf
HOTEL BAVOR 116.00 219.00 47 375 131.00 180.00 17 135 graf
HOTEL ČERNIGOV 234.00 320.00 19 370 228.00 312.00 24 562 graf
HOTEL ESPLANADE 832.00 1 406.00 140 600 700.00 862.00 4 688 graf
HOTEL FORUM PRAHA 310.00 370.00 797 045 300.00 360.00 418 116 graf
HOTEL IMPERIAL 131.00 200.00 10 181 135.00 155.00 11 223 graf
HOTEL INTERNAT.BRN 186.00 213.00 106 433 172.00 220.00 28 767 graf
HOTEL JALTA PRAHA 504.00 514.00 21 780 470.00 605.00 33 940 graf
HOTEL PALACE OVA 78.00 87.00 1 340 84.00 90.00 5 163 graf
HOTEL PALCÁT2 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTEL PANORAMA 206.00 273.00 71 689 190.00 255.00 51 358 graf
HOTEL PANORAMA BK - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
HOTELOVÝ PORCEL.KV 155.00 185.00 143 701 135.00 180.00 60 468 graf
HP 92.00 135.00 709 80.00 150.00 900 graf
HRADECKÝ FOND - - 0 43.00 45.00 4 605 graf
HŘEBČÍN NAPAJEDLA 240.00 295.00 12 692 257.00 261.00 10 332 graf
HUMPOLECKÉ STROJ. 86.00 100.00 29 732 90.00 110.00 39 099 graf
HUTNÍ MONTÁŽE 81.00 115.00 47 177 83.00 136.00 43 952 graf
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ 63.00 64.00 1 024 70.00 90.00 1 500 graf
HUTNÍ PROJEKT 308.00 380.00 3 010 361.00 442.00 13 337 graf
HUTNÍ PROJEKT OVA 281.00 372.00 3 934 260.00 411.00 48 095 graf
HYDROPROJEKT 612.00 612.00 11 016 542.00 700.00 12 686 graf
HYDROPROJEKT - - - 100.00 100.00 0 graf
CHABAŘOVICKÉ STR. 38.00 47.00 3 278 37.00 56.00 1 230 graf
CHEMAPOL 12,5/97 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
CHEMAPOL GROUP PHA - - - 2 100.00 2 650.00 36 256 graf
CHEMO 101.00 113.00 11 288 170.00 232.00 0 graf
CHEMOFOND 243.00 311.00 734 969 240.00 310.00 428 953 graf
CHEMONT BRNO 133.00 142.00 21 128 162.00 178.00 5 874 graf
CHEMONT BRNO - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
CHEMOPETROL GROUP 1 315.00 1 385.00 42 259 235 1 261.00 1 380.00 6 976 920 graf
CHEMOPROJEKT 366.00 370.00 4 810 391.00 480.00 46 032 graf
CHEPOS BRNO 99.00 120.00 7 355 64.00 75.00 2 114 graf
CHEVAK CHEB 40.00 41.00 6 184 39.00 50.00 2 892 graf
CHIRANA MODŘANY 53.00 76.00 21 429 48.00 88.00 25 548 graf
CHIRANA STRAŠNICE 71.00 75.00 18 876 73.00 82.00 18 972 graf
CHIRONAX PRAHA 25.00 38.00 2 515 23.00 46.00 3 334 graf
CHLADÍCÍ VĚŽE PHA 230.00 285.00 33 864 172.00 300.00 38 891 graf
CHLUMČAN.KER.ZÁV. 3 656.00 4 650.00 2 236 913 3 619.00 4 400.00 491 541 graf
CHODSKÉ VOD.A KAN. 73.00 111.00 0 62.00 67.00 0 graf
CHOTĚBOŘ.STR.SLUŽ. 2 334.00 2 450.00 0 2 350.00 3 400.00 20 833 graf
CHRONOTECHNA 34.00 44.00 55 097 29.00 43.00 16 238 graf
I. EPIC HOLDING - - - 143.00 178.00 2 483 538 graf
I.SZT 13/99 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ICEC ŠLAPANICE 54.00 81.00 3 518 63.00 84.00 824 graf
ICOM REALITY 33.00 33.00 330 53.00 58.00 4 100 graf
ICOM STAVEBNÍ 32.00 32.00 2 112 47.00 50.00 0 graf
ICOM TRANSPORT 86.00 91.00 33 275 52.00 83.00 9 852 graf
ICOM TRANSPORT - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
IDEAL STANDARD 136.00 210.00 3 059 115.00 158.00 1 714 graf
IDOP OLOMOUC - - - - - - graf
IF AB-UNIFOND 68.00 79.00 42 926 71.00 81.00 38 767 graf
IF BOH.DOP.KOMEN. - - - 36.00 54.00 80 950 graf
IF BOHATSTVÍ 950.00 1 090.00 10 535 997 918.00 1 085.00 5 199 048 graf
IF BOHEMIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA 2.ZEMPO - - - 105.00 150.00 355 187 graf
IF BOHEMIA DOPRAVY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IF BOHEMIA ZEMPOT. - - - 54.00 62.00 298 541 graf
IF BOHEMIA ZEMPOT. - - - 1 706.00 1 706.00 0 graf
IF CTP - - - 60.00 66.00 1 680 graf
IF CTP - - - 845.00 845.00 0 graf
IF ČEMONIF - - - 122.00 155.00 186 737 graf
IF ČKD KUTNÁ HORA - - - 39.00 42.00 0 graf
IF ČS.PRIVAT.SPOL - - - 100.00 100.00 0 graf
IF ENERGETIKY 655.00 714.00 453 818 635.00 715.00 491 301 graf
IF GOLD - - - 810.00 810.00 0 graf
IF JABLONECKÁ BIŽ. 118.00 142.00 234 613 116.00 165.00 408 824 graf
IF KIP - - - 81.00 100.00 27 022 graf
IF KREDIT - - - 48.00 61.00 89 805 graf
IF METALL - - - 88.00 119.00 37 936 graf
IF MINVEST - - - 58.00 75.00 24 345 graf
IF M-INVEST - - - 172.00 222.00 0 graf
IF OBCHODU 720.00 1 400.00 6 558 309 715.00 1 400.00 2 622 818 graf
IF PIVO-MORAVA - - - 97.00 110.00 77 360 graf
IF PORTFOLIOVÝ - - - 152.00 284.00 472 291 graf
IF PRO EKOL.A REC - - - 126.00 153.00 46 295 graf
IF PRO PROSPE.PRŮM - - - 63.00 63.00 2 835 graf
IF SKPM - - - 83.00 132.00 132 339 graf
IF STAVEBNÍ - - - 31.00 31.00 0 graf
IF TOP PROFIT - - - 40.00 52.00 39 914 graf
IF ZÁRUKA - - - 56.00 61.00 581 graf
IF ZBROJOV.VSETÍN - - - 105.00 229.00 99 578 graf
IF ZLATÁ BRÁNA - - - 541.00 800.00 143 366 graf
IFPM BRNO - - - 223.00 260.00 73 040 graf
IH MOSKVA ZLÍN 72.00 80.00 9 566 69.00 100.00 12 301 graf
II.EPIC HOLDING - - - 60.00 68.00 2 692 856 graf
ILBAU LIBEREC 46.00 52.00 9 075 39.00 49.00 1 799 graf
IMADOS 49.00 60.00 1 127 85.00 85.00 0 graf
IMEX 182.00 248.00 53 283 128.00 313.00 18 454 graf
IMO CHOMUTOV 30.00 41.00 3 129 34.00 40.00 8 736 graf
IMPERIAL K. VARY 380.00 610.00 21 664 300.00 530.00 9 971 graf
IMPERIAL K. VARY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
IMPERIAL K.VARY 545.00 545.00 0 639.00 639.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
IMPRESS METAL PAC. - - - - - - graf
IMPS 254.00 300.00 9 459 242.00 330.00 4 860 graf
INFUSIA 1 051.00 1 182.00 514 482 1 070.00 1 200.00 228 517 graf
INGSTAV BRNO 219.00 318.00 86 733 236.00 305.00 32 008 graf
INGSTAV OPAVA 113.00 125.00 4 294 96.00 125.00 6 862 graf
INGSTAV OSTRAVA 185.00 186.00 675 236 174.00 185.00 183 471 graf
INGSTAV UHER.HRAD. 600.00 1 250.00 12 000 670.00 968.00 0 graf
INGSTAV UHER.HRAD. - - - 1 103.00 1 103.00 0 graf
INOV.CENTR. VVÚPS 63.00 65.00 391 120.00 120.00 0 graf
INOV.CENTR.VÚK 61.00 61.00 2 623 100.00 113.00 0 graf
INOVA 101.00 108.00 1 214 92.00 103.00 0 graf
INSPEKTA 811.00 1 000.00 3 712 890.00 1 000.00 2 744 graf
INTEA 123.00 179.00 2 751 176.00 242.00 5 082 graf
INTERGAL VRCHOVINA 175.00 180.00 23 450 146.00 167.00 29 781 graf
INTERGEO 24.00 52.00 284 31.00 49.00 124 graf
INTERHOT.PARKHOTEL 171.00 211.00 27 451 160.00 212.00 23 037 graf
INTERHOTEL OLYMPIK 261.00 314.00 127 222 257.00 347.00 94 967 graf
INTERHOTEL TRANSIT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
INTERHOTEL VORONĚŽ 229.00 530.00 33 030 203.00 512.00 39 664 graf
INTERIER PRAHA 79.00 106.00 44 914 77.00 94.00 31 998 graf
INTERKUPON HOLDING 104.00 105.00 104 922 94.00 103.00 72 043 graf
INTERSIGMA - - - - - - graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
INTERSIGMA - - - 21.00 32.00 31 431 graf
INTERSIGMA 65.00 80.00 202 76.00 76.00 380 graf
INTERSIGMA IS - - - 21.00 24.00 2 200 graf
INTEX 56.00 77.00 15 913 50.00 82.00 7 851 graf
INV.SPOL.PODNIKAT - - - 40.00 86.00 2 400 graf
INV.SPOL.PODNIKAT. - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
INV.SPOL.RENTIA - - - 26.00 32.00 75 724 graf
INVEST.FOND LIF - - - 179.00 179.00 0 graf
INVEST.PODNIK.FOND - - - 136.00 225.00 92 752 graf
INVESTA - - - 2.00 7.00 0 graf
INVESTIK ROŽNOV - - - 24.00 63.00 0 graf
INVESTIM IF 32.00 40.00 1 149 49.00 51.00 0 graf
INVESTWAY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IP BANKA 300.00 305.00 72 642 402 298.00 304.00 10 174 421 graf
IPB 11,125/98 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPB VAR/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPF SMR_INA - - - 300.00 300.00 0 graf
IPS 12,1/00 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
IPS KARLOVY VARY 950.00 1 820.00 506 080 1 000.00 1 570.00 158 148 graf
IPS SKANSKA 3 175.00 3 361.00 23 967 251 2 921.00 3 350.00 2 853 133 graf
IRIDIUM INVEST 1 850.00 2 050.00 313 580 - - - graf
IS INPRO PF - - - 900.00 900.00 0 graf
IS LINH ART - - - 242.00 265.00 228 258 graf
IS MORAVA - - - 43.00 43.00 0 graf
IS T.C.I. PF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
IS UNION - - - 718.00 869.00 209 792 graf
ITEC GROUP 35.00 45.00 13 925 36.00 45.00 13 670 graf
IVAX - CR 970.00 1 040.00 5 332 815 944.00 1 010.00 1 532 748 graf
IVECO CZECH REP. - - - - - - graf
IZOLACE ÚSTÍ 50.00 50.00 6 609 48.00 51.00 4 975 graf
J.B.IF - - - 95.00 100.00 4 300 graf
JABLON.BIZUTER. IS - - - 196.00 245.00 315 200 graf
JABLONEX 185.00 208.00 35 789 167.00 198.00 23 706 graf
JÁCHYMOV PM 592.00 831.00 623 660 690.00 800.00 819 324 graf
JAKL KARVINÁ - - - 502.00 1 000.00 0 graf
JÄKL KARVINÁ 160.00 183.00 405 165 155.00 178.00 174 136 graf
JAN BECHER - - - 1 155.00 1 155.00 0 graf
JANKA 229.00 341.00 397 797 224.00 335.00 250 275 graf
JAS-JESNICKÁ STROJ 17.00 27.00 3 501 37.00 38.00 0 graf
JATKY PLZEŇ 61.00 90.00 3 580 51.00 81.00 4 316 graf
JČ ENERGETIKA 2 094.00 2 517.00 3 979 036 1 901.00 2 375.00 4 722 906 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 1 775.00 2 060.00 456 102 1 698.00 2 001.00 295 253 graf
JEMČA 701.00 751.00 25 542 678.00 879.00 10 779 graf
JESAN ADOLFOVICE 300.00 301.00 43 224 360.00 399.00 0 graf
JESDREV JESENÍK 110.00 173.00 2 914 231.00 249.00 5 475 graf
JESENIC.MLÉKÁRNY 97.00 137.00 12 289 100.00 130.00 21 536 graf
JESENIC.ZÁS.A NÁK. 50.00 56.00 0 82.00 82.00 0 graf
JIF 397.00 397.00 0 209.00 222.00 2 090 graf
JIHLAVAN 110.00 121.00 21 773 117.00 137.00 24 620 graf
JIHLAVSKÉ AUTOOPR. 97.00 150.00 11 414 155.00 173.00 0 graf
JIHLAVSKÉ DZ 104.00 141.00 4 360 91.00 137.00 7 173 graf
JIHLAVSKÉ MLÉKÁRNY 120.00 132.00 4 680 92.00 118.00 2 216 graf
JIHOČESKÁ KERAMIKA 480.00 520.00 98 549 490.00 682.00 47 371 graf
JIHOČESKÉ LESY 191.00 229.00 220 439 190.00 220.00 118 272 graf
JIHOČESKÉ TISKÁRNY 350.00 401.00 22 926 440.00 505.00 0 graf
JIHOČESKÝ CHOVATEL 242.00 300.00 7 660 216.00 252.00 1 512 graf
JIHOSTROJ 139.00 171.00 116 325 126.00 170.00 113 862 graf
JILANA 41.00 56.00 0 80.00 80.00 1 040 graf
JIP 13,875/01 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
JIRČANY 105.00 117.00 14 477 109.00 145.00 43 072 graf
JIS INVEST.FOND - - - 308.00 397.00 16 540 graf
JITEX PÍSEK 307.00 620.00 565 120 230.00 610.00 398 685 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC 80.00 103.00 191 591 74.00 94.00 128 598 graf
JITONA 81.00 105.00 115 756 76.00 105.00 91 119 graf
JITŘENKA PRAHA 57.00 78.00 12 946 48.00 67.00 25 648 graf
JIZERSKÉ SKLO 270.00 358.00 297 246.00 385.00 11 294 graf
JIZERSKÉ SKLO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
JLV 204.00 302.00 179 227 209.00 288.00 109 204 graf
JM ENERGETIKA 2 260.00 2 525.00 4 051 712 2 199.00 2 446.00 882 309 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 2 205.00 2 390.00 1 593 853 1 992.00 2 301.00 761 423 graf
JUTA 1 720.00 1 900.00 3 115 818 1 755.00 1 855.00 852 746 graf
K.S.I.O.-1.PF 10.00 14.00 48 500 10.00 14.00 36 594 graf
K.V. RESTAV 43.00 43.00 0 51.00 51.00 610 graf
KABEL PLUS - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 5 256.00 5 256.00 0 graf
KABLO ELEKTRO 1 003.00 1 140.00 302 619 958.00 1 117.00 186 681 graf
KABLO KLADNO - - - 950.00 950.00 0 graf
KANAL.A VOD.ST.PLZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KAOLIN HLUBANY 384.00 583.00 12 755 434.00 490.00 7 976 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 68.00 109.00 140 176 graf
KAPP 21.00 21.00 0 23.00 23.00 0 graf
KARA 46.00 55.00 79 816 47.00 63.00 71 639 graf
KARLOVAR. MIN.VODY 778.00 864.00 88 828 735.00 864.00 163 214 graf
KARLOVAR. PORCELÁN 186.00 229.00 329 366 178.00 230.00 158 314 graf
KARLOVAR. PORCELÁN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KARLOVAR. SILNICE 65.00 80.00 2 463 74.00 75.00 2 220 graf
KARMA 690.00 690.00 109 710 537.00 671.00 31 807 graf
KARNOLA KRNOV 68.00 95.00 32 001 65.00 92.00 30 195 graf
KAROSERIA 65.00 80.00 13 278 79.00 90.00 37 501 graf
KARTOGRAFIE PRAHA 231.00 281.00 8 704 257.00 320.00 18 180 graf
KARVINSKÁ STAVEBNÍ 98.00 166.00 51 512 130.00 151.00 1 952 graf
KAUČUK GROUP 1 310.00 1 388.00 12 325 925 1 239.00 1 366.00 5 595 934 graf
KAVOZ 29.00 36.00 324 35.00 41.00 1 778 graf
KB 10,7/96 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,1/98 90.00 95.00 45 634 8 573.00 10 000.00 714 382 graf
KB 11,2/97 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB 11,4/01 101.00 101.00 0 9 000.00 10 000.00 0 graf
KB 2 VAR/99 - - 0 9 744.00 10 000.00 0 graf
KB LIKÉR 150.00 255.00 10 262 153.00 202.00 19 758 graf
KB VAR/00 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/97 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/98 97.00 101.00 819 745 8 655.00 10 766.00 174 011 graf
KB VAR/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
KB VAR/99 100.00 100.00 0 9 001.00 10 000.00 0 graf
KDYNIUM 222.00 300.00 9 228 322.00 333.00 134 580 graf
KERAM.KONDENZÁTORY - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
KERAM.ZÁV.ZNOJMO 225.00 325.00 508 678 200.00 301.00 25 424 graf
KERAMIKA HOB 2 170.00 2 650.00 5 978 160 2 094.00 2 561.00 1 732 142 graf
KERAMOST 120.00 127.00 26 086 115.00 152.00 80 086 graf
KF 200.00 251.00 46 816 190.00 252.00 28 782 graf
KF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KF - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
KH BŘIDLIČNÁ 14/97 98.00 98.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KIF - - - - - - graf
KIF MOST 98.00 116.00 475 073 91.00 113.00 191 060 graf
KINOTECHNIKA PRAHA 315.00 587.00 64 212 342.00 510.00 94 334 graf
KIS INVEST 1 420.00 1 420.00 0 1 623.00 1 623.00 0 graf
KIS TIPAINVEST - - - 33.00 44.00 7 848 graf
KLATOVSKÉ RYBÁŘST. 146.00 189.00 92 794 167.00 193.00 124 556 graf
KLENOTY AURUM 200.00 210.00 21 522 173.00 200.00 15 832 graf
KLENOTY BRNO 39.00 53.00 73 332 38.00 53.00 94 359 graf
KLIMA 112.00 152.00 8 896 70.00 159.00 911 graf
KLIMACENTRUM 50.00 105.00 4 152 57.00 129.00 13 449 graf
KNOF.PRŮM.ŽIROV. 57.00 79.00 3 093 63.00 72.00 6 232 graf
KOH-I-NOOR 100.00 105.00 22 990 86.00 101.00 46 277 graf
KOH-I-NOOR ML.VOŽ. 89.00 122.00 7 564 88.00 121.00 16 418 graf
KOH-I-NOOR PRAHA 119.00 198.00 193 188 120.00 192.00 234 136 graf
KO-HOLDING 359.00 364.00 17 244 - - - graf
KOLBENKA 91.00 110.00 155 819 85.00 111.00 52 395 graf
KOLI HOLD. N.MĚSTO 75.00 114.00 20 213 63.00 104.00 7 956 graf
KOLÍNSKÁ MLÉKÁRNA 87.00 143.00 9 862 72.00 110.00 12 034 graf
KOLORA SEMILY 59.00 65.00 72 600 56.00 65.00 59 593 graf
KOMERČNÍ BANKA 2 180.00 2 250.00 95 815 759 2 119.00 2 239.00 11 347 789 graf
KOMERČNÍ BANKA IF 720.00 769.00 45 161 524 709.00 768.00 18 970 394 graf
KOMPAS-OK IF - - - 50.00 130.00 50 943 graf
KONAX - - - 2.00 3.00 0 graf
KONE LIFTS 82.00 90.00 1 148 58.00 65.00 821 graf
KORAMIC ŘEPOV 26.00 36.00 242 31.00 31.00 0 graf
KORAMIC ŘEPOV - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
KORAMO KOLÍN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KORINT LIBEREC 60.00 60.00 3 120 59.00 65.00 4 865 graf
KORNOLIT 580.00 610.00 6 060 565.00 580.00 16 180 graf
KOSMOS ČÁSLAV 120.00 186.00 6 320 110.00 140.00 7 701 graf
KOSTELECKÉ UZENINY - - - 231.00 529.00 20 480 graf
KOVÁRSKO 182.00 182.00 3 822 178.00 200.00 152 279 graf
KOVO 2 - - 0 974.00 974.00 0 graf
KOVO CHEB 50.00 69.00 5 477 49.00 66.00 12 032 graf
KOVO PRAHA 73.00 99.00 7 116 73.00 105.00 11 872 graf
KOVOBEL 54.00 113.00 5 126 61.00 63.00 2 331 graf
KOVOFINIŠ LEDEČ 60.00 63.00 5 390 40.00 88.00 7 416 graf
KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ 267.00 323.00 794 509 232.00 338.00 349 733 graf
KOVOHUTĚ ČELAKOV. 67.00 80.00 132 360 64.00 76.00 101 602 graf
KOVOHUTĚ DĚČÍN 38.00 59.00 3 216 29.00 42.00 1 752 graf
KOVOHUTĚ MNÍŠEK 97.00 123.00 83 983 104.00 122.00 50 074 graf
KOVOHUTĚ POVRLY 90.00 129.00 23 811 95.00 127.00 38 673 graf
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM 219.00 265.00 164 719 205.00 264.00 67 530 graf
KOVOHUTĚ ROKYCANY 91.00 94.00 69 432 86.00 97.00 103 725 graf
KOVOLIT MODŘICE 92.00 107.00 23 257 91.00 104.00 41 774 graf
KOVOMAT 36.00 44.00 6 650 30.00 34.00 4 568 graf
KOVONA 501.00 501.00 31 062 449.00 501.00 53 553 graf
KOVONA KARVINÁ 57.00 72.00 198 388 59.00 68.00 72 199 graf
KOVOPETROL PLZEŇ - - - 1 182.00 1 182.00 0 graf
KOVOPLAST CHLUMEC 97.00 124.00 7 611 110.00 137.00 26 912 graf
KOVOPODNIK 24.00 24.00 240 34.00 35.00 1 568 graf
KOVOPOL 221.00 324.00 97 016 221.00 314.00 29 678 graf
KOVOPROJEKTA BRNO 173.00 173.00 0 130.00 145.00 1 450 graf
KOVOSLUŽBA A.V. 29.00 47.00 1 739 29.00 33.00 1 373 graf
KOVOSLUŽBA PRAHA 358.00 542.00 30 239 500.00 648.00 0 graf
KOVOSVIT 124.00 137.00 48 272 120.00 145.00 62 067 graf
KOVOŠROT DĚČÍN 95.00 117.00 11 652 82.00 126.00 9 021 graf
KOVOŠROT KLADNO 83.00 92.00 828 91.00 135.00 2 502 graf
KOVOTERM 90.00 95.00 37 075 74.00 90.00 12 802 graf
KOZAK KLATOVY 72.00 100.00 252 122 58.00 92.00 1 010 246 graf
KRAJKA 53.00 75.00 20 719 61.00 70.00 21 020 graf
KRÁLODVORSKÉ ŽEL. 100.00 130.00 1 475 921 99.00 135.00 1 165 443 graf
KRÁLOVOPOLSKÁ 265.00 308.00 2 233 386 250.00 300.00 913 348 graf
KRED.BANKA 15,0/98 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KREDITAKTIV 315 000.00 351 000.00 1 342 000 - - - graf
KREDITAL IF - - - 118.00 135.00 81 761 graf
KREDITNÍ BANKA 1 580.00 3 298.00 48 348 - - - graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY 310.00 336.00 393 226 283.00 328.00 163 336 graf
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY 181.00 247.00 24 384 160.00 288.00 21 380 graf
KROMEXIM 55.00 55.00 660 30.00 58.00 10 548 graf
KRUŠNOH.STROJ.MOST 110.00 142.00 157 741 106.00 137.00 42 560 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY 78.00 100.00 96 973 77.00 96.00 98 254 graf
KRYSTALY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
KRYTINA ŠLAPANICE 121.00 135.00 31 277 107.00 117.00 13 885 graf
KŘIŠŤÁLOVÝ IF 808.00 1 010.00 2 338 480 804.00 1 002.00 1 683 882 graf
K-T-V INVEST 577.00 724.00 2 970 680 530.00 659.00 201 693 graf
KUNZ HRANICE 50.00 61.00 54 392 48.00 64.00 71 730 graf
KUPONINVEST - - - 142.00 222.00 816 035 graf
KUPONINVEST IF - - - 129.00 129.00 0 graf
KVANTO IPF 200.00 222.00 4 891 521 192.00 221.00 1 999 114 graf
KVANTO OTEVŘENÝ PF - - - 300.00 354.00 3 137 088 graf
LABENA KR.BŘEZNO 27.00 52.00 25 955 23.00 43.00 8 650 graf
LABIT 93.00 181.00 187 139 87.00 190.00 462 832 graf
LACRUM BRNO 341.00 348.00 10 016 300.00 365.00 24 659 graf
LACTEA CHOMUTOV - - - 15.00 15.00 298 graf
LADA 41.00 58.00 37 773 37.00 60.00 31 672 graf
LAFARGE CEMENT 772.00 860.00 702 126 681.00 830.00 186 270 graf
LANAREST BRNO 65.00 68.00 129 054 53.00 63.00 38 990 graf
LANEX 470.00 500.00 36 736 427.00 536.00 62 350 graf
LARM 41.00 41.00 324 24.00 45.00 0 graf
LATER CHRUDIM 228.00 265.00 160 972 198.00 247.00 38 828 graf
LÁZ.SAN.SANSSOUCI 660.00 745.00 31 342 698.00 765.00 38 209 graf
LÁZ.SAN.ŠVÝC.DVŮR 1 105.00 1 155.00 132 710 1 062.00 1 300.00 51 293 graf
LÁZNĚ FRANT.LÁZNĚ 264.00 381.00 72 803 308.00 400.00 43 102 graf
LÁZNĚ KONST.LÁZNĚ 115.00 154.00 6 284 130.00 173.00 3 140 graf
LÁZNĚ KUNDRATICE 170.00 327.00 2 647 130.00 453.00 315 092 graf
LÁZNĚ LIBVERDA 533.00 940.00 808 820 600.00 1 012.00 612 286 graf
LÁZNĚ LIBVERDA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ LUHAČOVICE 305.00 381.00 37 835 298.00 387.00 66 154 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY 405.00 530.00 294 073 402.00 501.00 228 456 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. 200.00 353.00 80 659 182.00 299.00 68 188 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 175.00 200.00 127 286 147.00 192.00 111 117 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LÁZNĚ VELICHOVKY 480.00 501.00 21 228 470.00 500.00 14 328 graf
LCS BUS. CENTRE 40.00 40.00 0 49.00 51.00 291 graf
LCS HOLDING - - - 63.00 132.00 161 832 graf
LDP VLTAVA VLAŠIM 126.00 126.00 8 568 100.00 114.00 9 344 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LEAVIA - - - 34.00 52.00 960 graf
LECOTEX 43.00 43.00 0 53.00 88.00 2 552 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ 289.00 421.00 65 060 300.00 381.00 58 682 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
LÉČEBNÉ L.BOHDANEČ 331.00 585.00 20 437 318.00 944.00 130 119 graf
LÉČIVA PRAHA 2 351.00 2 510.00 16 147 366 2 330.00 2 480.00 1 636 542 graf
LENAS 58.00 108.00 580 59.00 72.00 0 graf
LES. SPOL.BUČOVICE 66.00 90.00 25 924 87.00 121.00 17 222 graf
LES. SPOL.BUCHLOV. 112.00 165.00 16 859 150.00 165.00 9 197 graf
LES. SPOL.FR.LÁZNĚ 122.00 150.00 11 968 130.00 136.00 20 048 graf
LES. SPOL.H.BLATNÁ 266.00 352.00 121 835 250.00 324.00 107 151 graf
LES. SPOL.HORŠ.TÝN 78.00 119.00 9 186 68.00 179.00 955 graf
LES. SPOL.HOŘICE 108.00 132.00 6 176 122.00 128.00 2 140 graf
LES. SPOL.JIHLAVA 109.00 130.00 19 815 90.00 152.00 13 028 graf
LES. SPOL.KRASLICE 57.00 59.00 2 798 73.00 82.00 7 620 graf
LES. SPOL.LANŠKR. 105.00 130.00 5 860 88.00 120.00 2 384 graf
LES. SPOL.LEDEČ 151.00 200.00 23 616 134.00 150.00 4 053 graf
LES. SPOL.LITOMĚŘ. 115.00 121.00 30 564 90.00 126.00 65 732 graf
LES. SPOL.NÁMĚŠŤ 117.00 130.00 26 104 100.00 116.00 11 342 graf
LES. SPOL.POLIČKA 500.00 640.00 247 335 537.00 600.00 209 279 graf
LES. SPOL.PŘIBYSL. 136.00 168.00 2 790 387.00 425.00 850 graf
LES. SPOL.RONOV 352.00 391.00 0 239.00 717.00 0 graf
LES. SPOL.STŘÍBRO 62.00 69.00 17 918 65.00 93.00 1 950 graf
LES. SPOL.SVITAVY 101.00 122.00 3 534 112.00 130.00 8 248 graf
LES. SPOL.TELČ 155.00 175.00 9 350 135.00 190.00 3 241 graf
LES. SPOL.TRHANOV 122.00 165.00 18 245 124.00 152.00 3 723 graf
LESNA 91.00 102.00 28 258 96.00 107.00 23 306 graf
LESNÍ SP.KRÁL.HVO. 89.00 135.00 14 503 106.00 135.00 8 871 graf
LESNÍ SP.OPOČNO 377.00 401.00 20 231 372.00 417.00 40 648 graf
LESNÍ SP.TEP.U T. 246.00 309.00 18 433 198.00 450.00 6 818 graf
LESNÍ SP.ŽEL.RUDA 132.00 147.00 1 779 176.00 250.00 351 graf
LESNÍ SPOL. BRUMOV 116.00 157.00 4 776 97.00 145.00 1 822 graf
LESNÍ SPOL.BROUMOV 81.00 100.00 7 535 65.00 81.00 3 792 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL - - - 129.00 5 000.00 0 graf
LESNÍ SPOL.H.KRÁL. 219.00 330.00 72 540 224.00 272.00 28 194 graf
LESNÍ SPOL.JAROM. 144.00 155.00 34 190 116.00 140.00 3 257 graf
LESNÍ SPOL.JM LESY 106.00 152.00 26 285 91.00 150.00 42 148 graf
LESNÍ SPOL.NOVÉ M. 84.00 106.00 5 856 73.00 121.00 4 234 graf
LESNÍ SPOL.PLANÁ 81.00 90.00 2 050 45.00 80.00 1 587 graf
LESNÍ SPOL.PLASY 76.00 77.00 6 691 74.00 107.00 4 459 graf
LESNÍ SPOL.PŘEŠTI. 73.00 81.00 1 458 90.00 100.00 1 836 graf
LESNÍ SPOL.PŘIMDA 87.00 101.00 32 843 85.00 103.00 15 450 graf
LESNÍ SPOL.SVITAVY - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESOSTAVBY F.MÍST. 59.00 90.00 990 81.00 100.00 13 603 graf
LESOSTAVBY HR.KRÁL 43.00 44.00 528 48.00 50.00 1 970 graf
LESOSTAVBY PLZEŇ 62.00 77.00 1 902 69.00 69.00 0 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 120.00 164.00 1 532 108.00 119.00 1 715 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK 25.00 25.00 350 39.00 39.00 0 graf
LESOSTAVBY TŘEBOŇ 107.00 156.00 66 577 103.00 130.00 18 436 graf
LESTA OLOMOUC 94.00 121.00 3 668 106.00 170.00 12 182 graf
LESY Č. KRUMLOV 367.00 466.00 68 240 338.00 403.00 71 667 graf
LESY Č. RUDOLEC 121.00 163.00 15 602 145.00 220.00 15 048 graf
LESY DŘEVO BRUNTÁL 120.00 125.00 33 544 104.00 125.00 26 768 graf
LESY FRÝDEK-MÍSTEK 91.00 107.00 93 091 91.00 110.00 73 525 graf
LESY HLUBOKÁ 180.00 203.00 22 275 160.00 190.00 33 085 graf
LESY CHLUMEC N.C. 1 560.00 1 580.00 186 900 1 427.00 1 580.00 193 803 graf
LESY JINDŘ. HRADEC 140.00 180.00 12 900 104.00 178.00 32 583 graf
LESY KÁCOV 100.00 110.00 7 590 98.00 120.00 12 832 graf
LESY KAPLICE 104.00 127.00 2 448 109.00 128.00 8 923 graf
LESY KAPLICE - - - 278.00 2 000.00 0 graf
LESY KRNOV 102.00 130.00 57 483 104.00 131.00 52 950 graf
LESY KŘIVOKLÁT 375.00 702.00 0 659.00 855.00 0 graf
LESY MĚLNÍK 205.00 210.00 60 785 205.00 320.00 282 262 graf
LESY ML. BOLESLAV 137.00 169.00 0 121.00 183.00 7 777 graf
LESY NIŽBOR 252.00 578.00 0 533.00 533.00 0 graf
LESY PELHŘIMOV 148.00 150.00 7 257 147.00 180.00 0 graf
LESY PROTIVÍN 83.00 125.00 8 673 63.00 97.00 7 209 graf
LESY PROTIVÍN - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
LESY SPÁL.POŘÍČÍ 106.00 151.00 14 021 94.00 142.00 24 172 graf
LESY TÁBOR 104.00 140.00 12 477 114.00 130.00 15 110 graf
LESY VLAŠIM 123.00 137.00 1 750 150.00 153.00 3 000 graf
LESY VYŠŠÍ BROD 140.00 169.00 3 388 108.00 140.00 6 388 graf
LIBER.VZDUCH.ZÁV. 248.00 299.00 23 229 209.00 246.00 6 004 graf
LIBEREC 14,25/99 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
LIBEREC.MASNÝ POD. 81.00 100.00 5 633 71.00 88.00 3 141 graf
LIBERTA 30.00 37.00 1 475 38.00 45.00 3 302 graf
LICOLOR LIBEREC 40.00 45.00 3 270 47.00 50.00 6 368 graf
LIGLASS 120.00 145.00 7 920 95.00 121.00 2 632 graf
LIGMET 276.00 340.00 7 140 198.00 400.00 14 374 graf
LIGNA PRAHA 500.00 732.00 11 188 400.00 715.00 420 graf
LIGNUM HODONÍN 41.00 65.00 0 34.00 55.00 1 822 graf
LIGRA STARÉ MĚSTO 33.00 46.00 26 572 35.00 45.00 37 985 graf
LIHOVAR M.BOLESLAV 77.00 103.00 3 119 75.00 88.00 2 913 graf
LIMONA MN.HRADIŠTĚ 150.00 164.00 18 000 155.00 183.00 7 969 graf
LINASET 102.00 165.00 16 163 96.00 165.00 13 216 graf
LINEA NIVNICE 258.00 267.00 64 024 232.00 260.00 18 023 graf
LINEA ÚBOK - - - 1 800.00 1 800.00 0 graf
LINETA 33.00 40.00 5 538 22.00 40.00 1 518 graf
LIRA 645.00 985.00 107 453 645.00 990.00 75 784 graf
LISOVNY N.HM.VRBNO 57.00 64.00 916 44.00 60.00 2 257 graf
LITES 54.00 67.00 4 871 53.00 68.00 9 044 graf
LOKOMOTIVKA PRAHA 58.00 68.00 103 861 54.00 69.00 74 125 graf
LOMBARD INDUSTRIAL 109.00 150.00 183 036 102.00 132.00 265 958 graf
LONKA PŘÍBOR 162.00 180.00 0 141.00 176.00 8 731 graf
LOVOCHEMIE LOVOS. 152.00 188.00 272 751 147.00 192.00 141 532 graf
LS ROYAL MAR.LÁZNĚ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
LUČEBNÍ Z.DRASLOV. 25.00 34.00 38 605 28.00 40.00 36 830 graf
LUČEBNÍ ZÁV. KOLÍN 55.00 85.00 19 088 50.00 73.00 15 523 graf
LUHOV 70.00 97.00 6 973 84.00 93.00 840 graf
LUKRATIV BRNO - - - 12.00 26.00 35 004 graf
LUŽAN VESELÍ N.L. 71.00 86.00 3 799 82.00 92.00 3 909 graf
MADETA 676.00 851.00 1 201 951 686.00 830.00 241 138 graf
MAGNET 120.00 145.00 105 745 106.00 151.00 63 149 graf
MAGNET - - - 930.00 930.00 0 graf
MAGNETON 155.00 220.00 929 445 150.00 210.00 559 463 graf
MAJETKOVÁ ŽDÍREC 60.00 99.00 16 984 59.00 98.00 16 198 graf
MALÉ LUXUS.HOTELY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MANHATTAN IF 700.00 747.00 76 389 594.00 850.00 310 866 graf
MAR.LÁZNĚ 12,5/00 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MARILA ROKYCANY - - - 11.00 20.00 2 256 graf
MARS SVRATKA 144.00 300.00 0 300.00 310.00 0 graf
MASNA BRNO 20.00 23.00 5 218 19.00 22.00 15 460 graf
MASNA KROMĚŘÍŽ 80.00 97.00 480 81.00 95.00 1 053 graf
MASNA STUDENÁ 121.00 170.00 57 011 126.00 160.00 42 264 graf
MASNÝ PRŮM.ŠUMPERK 265.00 610.00 0 203.00 572.00 8 064 graf
MASNÝ PRŮM.VIMPERK 405.00 553.00 100 483 342.00 466.00 78 442 graf
MASNÝ PRŮMYSL CHEB 150.00 200.00 9 538 155.00 175.00 5 209 graf
MASO HROZNĚTÍN 72.00 105.00 1 359 87.00 139.00 13 895 graf
MASO PLANÁ 547.00 839.00 84 026 470.00 1 288.00 206 320 graf
MASOKOMB. KLADNO 20.00 25.00 16 390 18.00 27.00 4 759 graf
MASOKOMB. KOSMON. 240.00 340.00 115 219 276.00 361.00 53 917 graf
MASOKOMB. LOUNY 69.00 85.00 7 875 57.00 90.00 4 689 graf
MASOKOMB. PŘÍBRAM 63.00 68.00 6 424 70.00 95.00 695 graf
MASOKOMB.KLATOVY 104.00 128.00 26 420 90.00 116.00 39 390 graf
MASOKOMB.MARTINOV 117.00 154.00 48 788 99.00 170.00 17 640 graf
MASOKOMB.POLIČKA 170.00 226.00 35 425 163.00 245.00 39 284 graf
MASOSPOL PÍSNICE 75.00 99.00 72 855 61.00 91.00 20 600 graf
MASOZÁVOD KRAHULČÍ 206.00 290.00 50 131 134.00 298.00 5 777 graf
MASSAG 113.00 137.00 66 329 114.00 146.00 28 938 graf
MATE 53.00 53.00 318 37.00 66.00 6 174 graf
MEDICAMENTA 197.00 254.00 80 880 196.00 252.00 61 596 graf
MEGA 81.00 81.00 0 105.00 110.00 0 graf
MECH.ZÁV.DOBROVICE 370.00 453.00 35 199 364.00 406.00 34 604 graf
MEOPTA PŘEROV 122.00 157.00 2 039 305 120.00 160.00 1 072 129 graf
MEP POSTŘELMOV 72.00 83.00 90 757 57.00 84.00 38 878 graf
MERKUR PRAHA 17.00 23.00 3 907 15.00 30.00 15 465 graf
MERKURIA 63.00 87.00 23 303 44.00 80.00 3 514 graf
MERO ČR 10,30/11 - - 0 - - - graf
MERX IS - - - 90.00 90.00 0 graf
MESPAS 22.00 22.00 0 25.00 25.00 0 graf
METAL 592.00 592.00 0 - - - graf
METAL ZNOJMO 38.00 42.00 3 427 48.00 48.00 0 graf
METALIMEX 1 570.00 2 224.00 31 401 1 622.00 2 350.00 83 390 graf
METALŠROT TLUMAČOV 97.00 130.00 63 322 100.00 130.00 38 823 graf
METAZ 93.00 123.00 107 739 77.00 110.00 26 692 graf
METRA BLANSKO 200.00 222.00 407 837 199.00 218.00 216 153 graf
METROPROJEKT 113.00 126.00 6 804 124.00 135.00 5 498 graf
METROSTAV 2 761.00 2 930.00 5 490 573 2 601.00 2 900.00 1 074 289 graf
METROSTAV - - - 980.00 980.00 0 graf
MEVA 73.00 105.00 3 434 82.00 100.00 3 428 graf
MGM HOLEŠOV 55.00 55.00 0 61.00 61.00 1 830 graf
MIDO - - - 333.00 333.00 0 graf
MICHELSKÉ PEKÁRNY 336.00 390.00 104 080 313.00 351.00 62 561 graf
MIKROP ČEBÍN 121.00 170.00 29 550 180.00 185.00 4 320 graf
MILAGRO - - 0 264.00 395.00 3 250 graf
MILETA 90.00 129.00 61 160 95.00 132.00 32 171 graf
MILKO 27.00 39.00 4 949 22.00 36.00 5 924 graf
MILO OLOMOUC 1 663.00 1 840.00 8 413 348 1 642.00 1 800.00 2 426 225 graf
MILPA PARDUBICE 83.00 116.00 32 279 85.00 101.00 7 632 graf
MINERVA BOSKOVICE 273.00 281.00 207 970 230.00 265.00 73 452 graf
MITOP MIMOŇ 75.00 123.00 19 405 63.00 90.00 9 793 graf
MJM LITOVEL 243.00 300.00 11 637 190.00 330.00 26 205 graf
MLÉKÁRNA F.MÍSTEK 154.00 200.00 3 687 66.00 146.00 7 193 graf
MLÉKÁRNA HR.KRÁL. 88.00 134.00 10 894 128.00 203.00 8 988 graf
MLÉKÁRNA KLATOVY 88.00 112.00 36 472 95.00 110.00 26 079 graf
MLÉKÁRNA KUNÍN 102.00 140.00 4 258 126.00 197.00 17 873 graf
MLÉKÁRNA MAR.LÁZNĚ 69.00 85.00 2 608 60.00 67.00 1 525 graf
MLÉKÁRNA STŘÍBRO 70.00 90.00 2 778 67.00 91.00 135 graf
MLÝNY ČERČANY 28.00 39.00 4 339 39.00 50.00 15 627 graf
MOCHOVSKÉ MRAZÍRNY 58.00 104.00 19 790 74.00 130.00 8 864 graf
MONTÁŽE PŘEROV 277.00 647.00 0 675.00 750.00 0 graf
MONTÁŽE PŘÍBRAM 100.00 118.00 19 475 100.00 119.00 47 994 graf
MONTI THERMAE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MONTOVANÉ STAVBY 149.00 163.00 2 448 73.00 88.00 249 graf
MOPAS HOLEŠOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR. POTRAVIN. ST - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MOR.CUKERNÍ SDRUŽ. 19.00 22.00 9 614 - - - graf
MOR.POTRAVIN.ST. 36.00 36.00 1 296 39.00 41.00 944 graf
MOR.ZEM.HOLDING - - - 34.00 42.00 27 262 graf
MORAGRO PROSTĚJOV 105.00 105.00 0 110.00 110.00 6 160 graf
MORAV. PLYNOSTAV 577.00 698.00 20 219 555.00 652.00 11 566 graf
MORAV.CHEMIC. ZÁV. 603.00 647.00 3 274 077 570.00 645.00 991 185 graf
MORAV.KERAM.ZÁVODY 69.00 85.00 5 948 67.00 88.00 8 032 graf
MORAVEL OLOMOUC 59.00 90.00 3 779 41.00 70.00 4 656 graf
MORAVIA BANKA 10 725.00 10 725.00 0 - - - graf
MORAVIA BANKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MORAVIA CANS 203.00 225.00 2 665 195.00 195.00 0 graf
MORAVIA GLASS 292.00 320.00 150 882 256.00 335.00 61 188 graf
MORAVIA VAR/00 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVIAFLOR 53.00 53.00 0 108.00 120.00 0 graf
MORAVIAFROST 104.00 135.00 15 951 75.00 123.00 5 902 graf
MORÁVKA CENTRUM - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
MORAVOLEN ŠUMPERK 59.00 79.00 23 189 60.00 72.00 51 088 graf
MORAVOSTAV BRNO 353.00 426.00 22 170 380.00 400.00 2 340 graf
MORAVSKÁ AGRA 28.00 31.00 6 944 33.00 37.00 1 067 graf
MORAVSKÁ PRŮM. - - - 177.00 209.00 95 208 graf
MORAVSKÉ AUTOOPR. 44.00 44.00 0 19.00 51.00 4 608 graf
MORAVSKÉ KOVÁRNY 360.00 420.00 34 692 400.00 450.00 51 375 graf
MORAVSKÉ NAFT.DOLY 1 229.00 1 360.00 1 580 446 1 179.00 1 359.00 480 955 graf
MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY 188.00 219.00 387 863 175.00 211.00 476 316 graf
MORAVSKOČESKÝ IF - - - 20.00 34.00 550 784 graf
MORAVSKOSLEZ. UPF 475.00 507.00 3 591 031 435.00 500.00 1 333 726 graf
MORAVSKOTŘ.STAVBY 50.00 50.00 0 50.00 50.00 0 graf
MORAVSKÝ DRUŽ.IF - - - 135.00 341.00 64 776 graf
MORAVSKÝ IF - - - 47.00 68.00 537 436 graf
MORAVSKÝ ZEM.HOLD. - - - 73.00 97.00 79 401 graf
MORSLEZ.TE.13,0/99 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
MORSLEZS. PIVOVARY 181.00 212.00 80 278 169.00 208.00 41 246 graf
MORSLEZS.REGIONÁL. - - - 124.00 130.00 1 268 graf
MORSLEZS.TEPLÁRNY 855.00 895.00 8 181 280 826.00 894.00 2 738 669 graf
MORSTAR 364.00 368.00 11 401 360.00 450.00 93 880 graf
MOSTÁRNA HUSTOPEČE 114.00 171.00 69 848 115.00 174.00 46 130 graf
MOSTECKÁ UHEL.SP. 307.00 364.00 16 668 430 309.00 385.00 5 265 762 graf
MOSTECKÁ UHEL.SPOL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
MOTOFOND IF - - - 66.00 80.00 54 932 graf
MOTOKOV INTER. 217.00 241.00 23 526 201.00 311.00 24 078 graf
MOTOKOV PRAHA 327.00 425.00 2 226 119 322.00 414.00 894 133 graf
MOTOR JIKOV 81.00 105.00 78 072 93.00 105.00 51 452 graf
MOTORPAL 79.00 96.00 145 642 81.00 93.00 112 516 graf
MRAZÍRNY DAŠICE 56.00 108.00 13 381 60.00 80.00 31 650 graf
MRAZÍRNY PRAHA 50.00 50.00 0 66.00 66.00 0 graf
MRAZÍRNY PRAHA - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
MRAZÍRNY VIŠŇOVÉ 103.00 157.00 2 138 92.00 121.00 1 914 graf
MS FOND (PIAS) 855.00 900.00 22 489 - - - graf
MSA 485.00 556.00 1 553 442 501.00 552.00 551 201 graf
MSDZ ŠUMPERK 49.00 77.00 40 164 46.00 62.00 26 222 graf
MSP PŘEROV 21/97 70.00 74.00 34 692 - - - graf
MŠLZ 163.00 200.00 135 346 154.00 217.00 232 700 graf
MTH PRAHA - - - - - - graf
MTH PRAHA 57.00 68.00 20 290 45.00 55.00 13 962 graf
MULTISYSL14,875/99 99.00 99.00 438 522 - - - graf
MUROM 240.00 375.00 0 1.00 333.00 749 808 graf
MUZO 889.00 997.00 211 725 722.00 865.00 6 248 graf
MYKANA 37.00 55.00 999 54.00 59.00 1 212 graf
NAKLADATEL.OLYMPIA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA - - - 99 994.00 99 994.00 0 graf
NAREX ČESKÁ LÍPA 120.00 166.00 8 259 112.00 133.00 14 222 graf
NÁRODNÍ SPOL.DOMOV - - - 28.00 48.00 546 graf
NATE CHOTĚBOŘ 252.00 280.00 22 616 249.00 353.00 52 754 graf
NATURAMYL 130.00 182.00 5 867 140.00 170.00 2 876 graf
NAVOS 106.00 123.00 22 940 99.00 140.00 12 454 graf
NEALKO OLOMOUC 226.00 318.00 116 372 200.00 318.00 84 280 graf
NEMOHOLD 89.00 99.00 13 488 68.00 90.00 9 490 graf
NEPTUN BYLANY 130.00 130.00 0 120.00 146.00 57 128 graf
NISA - - - 2.00 3.00 364 graf
NKT CABLES 739.00 783.00 1 521 994 714.00 780.00 733 353 graf
NOVÁ HUŤ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
NOVAMYL 89.00 118.00 5 168 99.00 155.00 10 446 graf
NOVING 321.00 351.00 12 840 265.00 350.00 62 820 graf
NOWACO MRAZÍRNY 35.00 36.00 8 255 30.00 40.00 44 187 graf
NYCOM 75.00 93.00 678 94.00 125.00 4 459 graf
O2 C.R. 3 300.00 3 436.00 123 654 679 3 102.00 3 420.00 14 887 544 graf
OBAL ROZKOŠ 122.00 163.00 235 544 124.00 169.00 69 730 graf
OBAL ROZKOŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OBALEX ZNOJMO 168.00 231.00 14 126 107.00 178.00 3 274 graf
OBCH. A BROKER. IF - - - 78.00 78.00 0 graf
OBCH.ZAŘÍZENÍ PHA 19.00 22.00 661 25.00 84.00 4 100 graf
OBCHOD OBUVÍ ZLÍN 72.00 76.00 117 545 73.00 81.00 63 382 graf
OBCHOD S PALIVY 150.00 150.00 0 60.00 94.00 0 graf
OBCHODNÍ DŮM ALFA 131.00 229.00 41 532 117.00 242.00 34 068 graf
OBCHODNÍ SLADOVNY 523.00 718.00 355 656 570.00 701.00 184 465 graf
OBCHODNÍ TISKÁRNY 89.00 109.00 7 109 92.00 98.00 5 807 graf
OBIL.LIHOV.KRALUPY 268.00 500.00 875 000 222.00 430.00 109 747 graf
OBILA KUTNÁ HORA 123.00 137.00 6 288 107.00 132.00 17 038 graf
OBL.PRŮM.P.POLIČKA 190.00 190.00 0 130.00 147.00 1 383 graf
OBNOVA BRNO 85.00 100.00 29 017 80.00 105.00 6 567 graf
OD KRUŠNOHOR 323.00 550.00 44 727 248.00 525.00 30 987 graf
OD LASO 491.00 536.00 247 877 415.00 511.00 106 537 graf
OD PRIOR JIHLAVA 86.00 132.00 33 444 73.00 100.00 7 772 graf
OD PRIOR ZLÍN 290.00 385.00 50 565 226.00 330.00 22 290 graf
OD RIO MOST 104.00 151.00 8 765 85.00 151.00 5 803 graf
ODETKA 90.00 99.00 720 48.00 88.00 2 731 graf
ODĚVNÍ PRŮMYSL - - - - - - graf
ODĚVY HRADEC KRÁL. 53.00 53.00 0 61.00 61.00 0 graf
ODĚVY ÚSTÍ N.L. 13.00 22.00 1 638 8.00 21.00 492 graf
ODKOLEK 115.00 135.00 31 710 125.00 159.00 55 877 graf
OFT HOLDING PRAHA 137.00 251.00 12 905 159.00 310.00 3 180 graf
OHL ŽS 785.00 860.00 1 827 738 752.00 864.00 526 850 graf
OK STS TOUŽIM 75.00 75.00 3 975 76.00 81.00 5 898 graf
OKD 80.00 95.00 20 575 310 78.00 94.00 10 035 730 graf
OKD - - - 511.00 1 000.00 0 graf
OKD 14,5/99 104.00 107.00 23 019 - - - graf
OKULA NÝRSKO 117.00 145.00 17 327 114.00 122.00 7 951 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLEASPOL - - - 30 000.00 30 000.00 0 graf
OLMA MLÉK.PRŮMYSL 697.00 733.00 332 795 607.00 728.00 100 806 graf
OLŠANSKÉ PAPÍRNY 376.00 533.00 857 312 345.00 528.00 732 944 graf
OMNIPOL 214.00 279.00 1 350 514 203.00 279.00 147 536 graf
OMYA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OMYA.VÁPENNÁ 205.00 279.00 630 313.00 400.00 12 782 graf
ON SEMICONDUCT. CR 243.00 307.00 240 850 270.00 308.00 93 118 graf
OPAVLEN OPAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OPAVSKÁ LESNÍ 117.00 130.00 46 540 111.00 131.00 23 040 graf
OPRAVY ZÁCHLUMÍ 105.00 107.00 210 104.00 110.00 835 graf
OPZ PLUS 30.00 31.00 11 040 28.00 29.00 1 409 graf
ORCA - - - 93.00 126.00 0 graf
ORGATEX 189.00 210.00 11 151 180.00 210.00 7 840 graf
ORGREZ 116.00 142.00 10 635 140.00 150.00 56 508 graf
ORLIČAN CHOCEŇ 32.00 41.00 1 430 - - - graf
ORPA 200.00 266.00 30 004 154.00 243.00 21 756 graf
ORTAS PŘÍBRAM - - - 99 998.00 99 998.00 0 graf
ORTAS PŘÍBRAM 31.00 34.00 1 373 31.00 35.00 22 052 graf
OSEVA 65.00 77.00 17 654 60.00 82.00 9 500 graf
OSEVA AGRI CHRUDIM - - - 98.00 110.00 4 900 graf
OSEVA UNI 110.00 114.00 13 903 84.00 106.00 12 700 graf
OSONA 61.00 97.00 48 147 57.00 94.00 4 880 graf
OSP Č. BUDĚJOVICE 65.00 86.00 6 776 72.00 76.00 215 graf
OSPAP VELKOOBCH.P. 45.00 55.00 4 070 48.00 55.00 3 788 graf
OSTRAV.VOD.A KAN. 111.00 123.00 28 326 107.00 120.00 19 104 graf
OSTRAVAR 1 425.00 1 758.00 4 443 657 1 328.00 1 736.00 3 259 426 graf
OSTROJ 171.00 235.00 474 654 162.00 220.00 360 025 graf
OSTROV.TEPLÁREN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
OTAVAN TŘEBOŇ 295.00 303.00 197 148 260.00 300.00 57 137 graf
OTAVA-PATRIA 154.00 200.00 29 568 163.00 230.00 8 087 graf
OTAVSKÉ STROJÍRNY 96.00 100.00 32 630 86.00 100.00 4 579 graf
OTMA SLOV. FRUTA 116.00 141.00 8 848 110.00 133.00 5 520 graf
OXFORDSKÁ INV.SPOL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
P.I.F. 463.00 541.00 12 826 543 463.00 537.00 8 936 408 graf
PACOVSKÉ STROJÍRNY 51.00 51.00 1 989 47.00 54.00 0 graf
PALABA SLANÝ 168.00 217.00 33 444 127.00 200.00 31 240 graf
PAMELA 21.00 21.00 0 27.00 29.00 870 graf
PANAV 148.00 182.00 4 050 130.00 225.00 4 890 graf
PANKRÁC 59.00 67.00 33 331 62.00 70.00 25 123 graf
PANKRÁC 101.00 105.00 6 720 103.00 110.00 4 585 graf
PAPÍRNY BRNO 119.00 218.00 119 050 149.00 214.00 146 415 graf
PARAMO 1 070.00 1 135.00 2 301 448 1 002.00 1 114.00 1 528 331 graf
PARDUBICE 12,7/99 100.00 100.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
PARKHOTEL GOLF ML 291.00 325.00 8 054 258.00 300.00 2 017 graf
PARKING CENTRUM - - - 900.00 900.00 0 graf
PAS ZÁBŘEH NA MOR. 44.00 52.00 1 936 53.00 55.00 1 845 graf
PASO BRNO 55.00 55.00 4 345 55.00 61.00 1 586 graf
PAVUS PRAHA 94.00 159.00 5 960 90.00 126.00 2 612 graf
PBS BRNO DIZ 100.00 115.00 1 193 837 99.00 114.00 53 801 graf
PCB BENEŠOV 47.00 48.00 3 384 47.00 50.00 6 795 graf
PEGA 267.00 429.00 819 690 261.00 409.00 402 362 graf
PEKÁR.A CUKR.NÁCHO - - - - - - graf
PEKÁRNA CHOMUTOV 64.00 79.00 1 550 68.00 72.00 4 496 graf
PEKÁRNA LIBEREC 65.00 72.00 16 172 61.00 75.00 20 272 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ 86.00 95.00 4 250 66.00 90.00 3 406 graf
PEKÁRNA TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PEKÁRNA ŽATEC 220.00 247.00 2 724 162.00 375.00 2 362 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 895.00 1 914.00 27 788 550.00 750.00 0 graf
PEKÁRNY CUKRÁRNY 2 - - 0 79.00 159.00 10 910 graf
PEKÁRNY ŠUMPERK 54.00 60.00 7 660 60.00 60.00 0 graf
PEREX 37.00 41.00 777 37.00 40.00 1 827 graf
PERFEKTA 27.00 34.00 1 359 31.00 37.00 1 688 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. 79.00 160.00 63 629 75.00 157.00 79 221 graf
PETRA STRÁNÍ 22.00 38.00 1 643 16.00 45.00 50 graf
PF AAA 418.00 542.00 222 442 381.00 550.00 135 208 graf
PF IKS KB PLUS 152.00 162.00 9 038 401 148.00 158.00 5 219 522 graf
PF MAJETKU 1.IN 133.00 159.00 561 523 138.00 170.00 265 813 graf
PF PRAVID.PŘ. 1.IN 166.00 182.00 877 632 171.00 185.00 797 438 graf
PF PROSPERITY 1.IN 143.00 165.00 1 257 355 140.00 165.00 867 944 graf
PGH - - - 80.00 180.00 46 714 graf
PHARMING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 6 650.00 7 000.00 29 038 945 6 316.00 6 905.00 2 392 596 graf
PHOENIX LÉKÁR. VO 577.00 766.00 15 191 567.00 789.00 4 855 graf
PIF GARANCE 340.00 484.00 65 193 318.00 433.00 92 203 graf
PIKAZ PRAHA - - - 15.00 16.00 0 graf
PILANA TOOLS 135.00 158.00 46 154 117.00 153.00 32 408 graf
PIV.A SOD.BRNO 94.00 97.00 3 978 79.00 89.00 4 787 graf
PIV.A SOD.BŘECLAV 69.00 92.00 9 768 58.00 75.00 9 123 graf
PIV.A SOD.JIHLAVA 100.00 214.00 5 526 120.00 235.00 4 942 graf
PIV.RADEGAST SEDL. 115.00 168.00 5 060 114.00 154.00 4 542 graf
PIVOV. PARDUBICE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PIVOV.A SOD.SVIT. 98.00 121.00 3 990 78.00 102.00 7 014 graf
PIVOV.KRUŠOVICE 1 076.00 1 400.00 277 880 966.00 1 272.00 60 071 graf
PIVOV.LOUNY 245.00 300.00 10 985 229.00 300.00 3 504 graf
PIVOV.PARDUBICE 209.00 250.00 198 998 229.00 297.00 72 651 graf
PIVOV.PROSTĚJOV 116.00 160.00 21 027 84.00 128.00 10 908 graf
PIVOV.STAROBRNO 606.00 725.00 668 513 571.00 719.00 219 312 graf
PIVOV.VRATISLAVICE 1 246.00 1 900.00 2 599 711 1 716.00 1 880.00 1 252 430 graf
PIVOVAR RADEGAST 3 990.00 4 950.00 6 815 625 3 411.00 4 904.00 1 809 954 graf
PIVOVAR V.POPOVICE 604.00 746.00 595 578 590.00 720.00 328 948 graf
PIVOVARSKÝ HOLDING 635.00 822.00 1 650 869 675.00 840.00 1 075 888 graf
PIVOVARY BOH.PRAHA 230.00 300.00 159 599 226.00 285.00 110 138 graf
PK TRADE BRNO - - - 300.00 330.00 0 graf
PLASTIK HT 110.00 120.00 11 669 100.00 175.00 19 287 graf
PLEMENÁŘI BRNO 349.00 386.00 6 726 455.00 455.00 95 550 graf
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY 63.00 64.00 6 519 55.00 64.00 25 181 graf
PLIVA - LACHEMA 766.00 910.00 817 869 786.00 917.00 286 777 graf
PLOMA 125.00 150.00 126 310 116.00 165.00 100 232 graf
PLYNOPROJEKT PRAHA 121.00 146.00 11 081 115.00 145.00 19 636 graf
PLYNOSTAV PARDUB. 216.00 294.00 33 734 223.00 320.00 70 190 graf
PLYNOSTAV PARDUB. - - - 1 145.00 1 145.00 0 graf
PLZEŇ 11,5/00 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
PLZEŇ.PROJ.ATELIÉR 175.00 195.00 4 090 151.00 196.00 2 834 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 56.00 71.00 32 648 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 62.00 72.00 16 088 graf
PLZEŇSKÁ IS - - - 49.00 70.00 39 200 graf
PLZEŇSKÁ KAP.SPOL. 92.00 104.00 202 914 88.00 104.00 154 778 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 371.00 444.00 654 796 357.00 452.00 210 350 graf
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 2 365.00 2 577.00 2 723 517 2 250.00 2 550.00 644 503 graf
PNIF 187.00 431.00 0 108.00 176.00 247 809 graf
PNP PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
POD.EKOLOG. VÝST. 144.00 180.00 14 905 123.00 189.00 7 985 graf
PODNIK SPEC.PRACÍ 48.00 62.00 16 320 43.00 54.00 4 262 graf
PODNIKAT.TRŽNÍ PF 50.00 68.00 5 282 690 50.00 61.00 2 374 323 graf
POL.LESY DYMOKURY 126.00 130.00 11 458 80.00 105.00 436 graf
POLAB.CUKR.BEŘKOV. 45.00 51.00 3 834 52.00 54.00 1 454 graf
POLAB.DZ NYMBURK 102.00 125.00 0 98.00 140.00 0 graf
POLABSKÉ MLÉKÁRNY 105.00 160.00 17 278 98.00 135.00 9 922 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY 181.00 224.00 346 505 176.00 214.00 139 321 graf
POLOVODIČE PRAHA 33.00 42.00 13 632 31.00 42.00 14 420 graf
POLYGON STAVEBNÍ 59.00 60.00 42 126 57.00 66.00 41 934 graf
POLYGRAFIA 110.00 121.00 19 686 85.00 95.00 10 125 graf
POLYTECHNA 536.00 606.00 40 872 516.00 600.00 7 064 graf
POM - - - 135.00 135.00 0 graf
PORCEL.MANUFAKTURA 3 095.00 3 873.00 207 883 3 007.00 4 255.00 475 801 graf
PORTFOLIO MORAVA - - - 27.00 62.00 33 751 graf
POSTILION PO>T.IF - - - - - - graf
POSTILION.POŠT.IF - - - 245.00 287.00 3 388 136 graf
POŠT.TISK.CENIN 275.00 338.00 6 437 304.00 350.00 16 594 graf
POŠTOREN. KER.ZÁV. 250.00 420.00 256 196 211.00 407.00 137 454 graf
POŠTOVNÍ DVŮR KV 2 390.00 2 390.00 0 - - - graf
POTIS 18.00 28.00 1 102 27.00 50.00 3 423 graf
POTRAVINÁŘSKÝ IF 863.00 1 010.00 1 112 181 810.00 1 000.00 679 760 graf
POTRAVINÁŘSKÝ PF - - - 148.00 216.00 220 216 graf
POTRAVINY CENTRUM 18.00 18.00 432 30.00 30.00 120 graf
POVLTAVSKÉ MLÉKÁR. 427.00 599.00 44 498 263.00 645.00 9 663 graf
PÖYRY ENVIRONMENT 185.00 249.00 6 550 155.00 285.00 7 043 graf
POZ.STAVBY KLATOVY 50.00 67.00 2 098 71.00 72.00 426 graf
POZ.STAVBY PŘEROV 58.00 58.00 0 81.00 200.00 0 graf
POZ.STAVBY ZLÍN 207.00 225.00 8 502 174.00 202.00 9 850 graf
POZ.STAVIT. ZLÍN 179.00 197.00 12 758 220.00 230.00 6 380 graf
POZEM.ST.OLOMOUC 120.00 145.00 206 290 124.00 157.00 46 548 graf
POZEM.ST.STAVOSER. 111.00 123.00 1 994 141.00 148.00 13 554 graf
POZEM.ST.ÚSTÍ N.L. 326.00 475.00 0 582.00 727.00 16 127 graf
POZES RADONICE 55.00 75.00 7 122 68.00 69.00 884 graf
PPF INVEST.HOLDING 350.00 397.00 4 982 466 332.00 393.00 3 031 951 graf
PPF INVEST.HOLDING - - - 2 636.00 2 636.00 0 graf
PRÁCE A PODNIK.IF - - - 59.00 85.00 33 030 graf
PRÁD.A ČIST. ČB 45.00 45.00 0 50.00 50.00 550 graf
PRÁD.A ČIST.NÁCHOD 280.00 280.00 0 200.00 200.00 0 graf
PRAG REAL VYSOČANY 128.00 150.00 420 740 125.00 146.00 625 871 graf
PRAGA ČÁSLAV 198.00 297.00 0 167.00 236.00 26 959 graf
PRAGA HOSTIVAŘ 35.00 44.00 16 145 34.00 48.00 15 527 graf
PRAGA HRÁDEK N.N. 45.00 60.00 13 292 53.00 71.00 8 946 graf
PRAGA LOUNY - - - 80.00 1 000.00 0 graf
PRAGOEXPORT 810.00 950.00 45 011 883.00 1 019.00 38 949 graf
PRAGOFOND IF 95.00 104.00 172 841 91.00 104.00 105 361 graf
PRAGOIMEX 120.00 120.00 0 60.00 75.00 0 graf
PRAGOLAKTOS 67.00 95.00 16 736 55.00 110.00 26 534 graf
PRAGOPROJEKT 76.00 76.00 0 73.00 73.00 1 022 graf
PRAKOM BRNO 86.00 180.00 1 636 154.00 176.00 0 graf
PRAMEN BRNO 100.00 135.00 43 576 75.00 121.00 6 005 graf
PRAMEN BRUNTÁL 390.00 429.00 0 335.00 336.00 0 graf
PRAMEN CZ Č.BUDĚJ. 220.00 350.00 41 408 200.00 300.00 25 898 graf
PRAMEN IK MOR.SEV. 179.00 308.00 35 908 146.00 230.00 2 607 graf
PRAMEN IK PRAHA 102.00 182.00 3 832 130.00 154.00 0 graf
PRAMEN ORLOVÁ POR. 214.00 399.00 20 079 261.00 395.00 1 426 graf
PRAMEN PHA-Č.DVŮR 115.00 118.00 47 917 105.00 119.00 27 294 graf
PRAMEN PÍSEK 1 050.00 1 065.00 441 675 1 025.00 1 546.00 27 825 graf
PRAMIX 60.00 80.00 2 396 45.00 57.00 8 655 graf
PRAZSKE SLUZBY 100.00 141.00 552 480 98.00 150.00 225 583 graf
PRAŽ.SIL.A VOD.ST. 110.00 119.00 660 84.00 103.00 20 138 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 1 910.00 2 152.00 2 011 427 1 778.00 2 230.00 1 087 990 graf
PRAŽSKÁ IS - - - 92.00 122.00 0 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 1 740.00 2 290.00 1 670 456 1 694.00 2 473.00 224 419 graf
PRAŽSKÁ TEPLÁREN. 960.00 1 134.00 6 893 281 924.00 1 176.00 3 474 196 graf
PRAŽSKÉ PIVOVARY 1 890.00 2 250.00 9 229 898 1 850.00 2 201.00 1 339 733 graf
PRAŽSKÝ STAVEB.P. 145.00 178.00 14 741 152.00 180.00 3 211 graf
PRECIOSA-LUSTRY 72.00 116.00 30 120 81.00 95.00 12 838 graf
PREFA BRNO 56.00 65.00 7 614 62.00 72.00 30 389 graf
PREFA GRYGOV 360.00 441.00 424 820 360.00 441.00 157 025 graf
PREFA PARDUBICE 119.00 216.00 126 636 149.00 205.00 131 306 graf
PREFA PRAHA 252.00 290.00 166 605 209.00 262.00 69 954 graf
PREFABRIKACE OVA 37.00 56.00 15 130 53.00 61.00 0 graf
PRECHEZA 310.00 346.00 2 165 290 296.00 333.00 314 115 graf
PREMING 118.00 142.00 23 572 91.00 100.00 2 930 graf
PREMOT FR. LÁZNĚ 65.00 98.00 25 640 75.00 132.00 3 839 graf
PRESTA - - - 14.00 22.00 0 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. 555.00 617.00 103 089 551.00 594.00 201 406 graf
PRIESSNITZOVY LÁZ. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PRIMA KARVINÁ 125.00 139.00 0 129.00 129.00 0 graf
PRIMONA 143.00 148.00 46 176 117.00 158.00 110 229 graf
PRINGTON VAR/00 101.00 101.00 220 552 10 000.00 10 000.00 0 graf
PRIOR ČR 99.00 136.00 12 795 118.00 132.00 3 367 graf
PRIOR IK 403.00 588.00 94 006 344.00 462.00 30 918 graf
PRIOR KROMĚŘÍŽ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRIOR OLOMOUC 387.00 513.00 70 842 281.00 441.00 12 724 graf
PRIOR OTROKOVICE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRIOR PŘEROV 243.00 385.00 62 946 208.00 375.00 27 246 graf
PRIVAT - - - 111.00 500.00 188 208 graf
PRO INVEST - - - 50.00 66.00 140 410 graf
PROAGRO 134.00 192.00 30 345 183.00 193.00 3 622 graf
PROAGRO LIBEREC 51.00 51.00 1 632 49.00 368.00 12 006 graf
PROFILPROJ. PRAHA 289.00 289.00 0 289.00 300.00 1 450 graf
PROFIT FOND IF - - - 75.00 88.00 15 505 graf
PROGRESS OSTRAVA 30.00 37.00 2 640 39.00 41.00 5 628 graf
PROJEKTA OSTRAVA 189.00 189.00 0 82.00 180.00 1 408 graf
PROLES 52.00 98.00 0 235.00 235.00 0 graf
PROMBAK REAL ESTAT 114.00 193.00 3 167 73.00 355.00 0 graf
PROREGIO - - - 62.00 83.00 13 053 graf
PROSPERITA IF 179.00 185.00 69 496 165.00 188.00 239 727 graf
PRUM. A INVEST.HOL - - - 32.00 41.00 24 312 graf
PRŮM. STAVBY BRNO 197.00 197.00 9 062 168.00 170.00 1 020 graf
PRŮM.STAVBY OVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRŮMYSL KAMENE 55.00 55.00 3 905 37.00 70.00 700 graf
PRŮMYSLOVÝ IF 842.00 990.00 500 880 800.00 980.00 381 888 graf
PRV.BRN.ST.V.BÍTEŠ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRV.BRN.STR.TŘEBÍČ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
PRVNÍ ČESKOMOR.IF - - - 23.00 68.00 4 621 graf
PRVNÍ JIHO-ZÁPADNÍ - - - 66.00 75.00 19 447 graf
PRVNÍ NOVIN.SP.PHA 660.00 1 000.00 100 890 619.00 1 030.00 146 212 graf
PRVNÍ PETROV.ZEM. 81.00 98.00 6 124 81.00 100.00 22 754 graf
PRVNÍ STAV.CHRUDIM 260.00 260.00 29 640 238.00 290.00 14 840 graf
PRVNÍ STAV.K.HORA 64.00 72.00 1 030 110.00 122.00 0 graf
PRVNÍ ZDRAVOT.IPF - - - 6.00 7.00 18 graf
PŘER.STROJ.13,0/99 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
PŘEROVSKÉ STROJÍR. 447.00 558.00 7 200 607 427.00 550.00 943 545 graf
PS PARDUBICE 70.00 85.00 19 301 70.00 87.00 10 941 graf
PSG 68.00 79.00 15 313 61.00 78.00 28 136 graf
PSV PRŮMSTAV PARD. 132.00 163.00 0 60.00 177.00 1 980 graf
PTR 50.00 52.00 2 864 56.00 60.00 6 416 graf
PUDIS 70.00 70.00 0 64.00 77.00 0 graf
PUDIS - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
PZ OSTRAVA 57.00 106.00 7 454 41.00 88.00 32 242 graf
R.K.VELKOOB.SKLADY 17.00 19.00 570 20.00 22.00 260 graf
RAAB KARCH.STAVIVA 72.00 88.00 99 736 63.00 80.00 39 909 graf
RADEGAST PF 90.00 127.00 364 814 91.00 125.00 967 462 graf
RADLICKÁ MLÉKÁRNA 109.00 167.00 153 306 83.00 185.00 25 421 graf
RAIFFEISEN ALFA IF - - - 180.00 420.00 826 108 graf
RAIFFEISEN ALFA PF - - - 118.00 143.00 267 012 graf
RAKO 1 080.00 1 200.00 1 302 201 1 081.00 1 200.00 542 390 graf
RAPID 2 301.00 2 301.00 20 709 1 960.00 2 222.00 6 166 graf
RAŠELINA 99.00 141.00 80 203 98.00 136.00 65 721 graf
RAŠKA 87.00 108.00 509 73.00 90.00 3 546 graf
REAS 51.00 56.00 0 23.00 56.00 3 116 graf
RECAP TRADE - - - 103.00 1 900.00 40 264 graf
REDASH 67.00 106.00 467 641 67.00 96.00 398 468 graf
REG.IF JIŽ. MORAVA - - - 500.00 500.00 0 graf
REGION - - - 500.00 500.00 0 graf
REKORD 47.00 54.00 8 380 56.00 79.00 6 644 graf
REKULT.VÝSTAV.MOST 457.00 1 085.00 26 510 495.00 787.00 56 478 graf
RENOVA 16.00 25.00 993 100.00 100.00 0 graf
RENTIÉRSKÝ HOLDING 67.00 110.00 64 806 75.00 115.00 116 402 graf
RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 730.00 822.00 7 135 744 705.00 811.00 3 489 925 graf
REPROGEN 332.00 608.00 7 334 330.00 640.00 0 graf
RESONANČNÍ PILA 210.00 254.00 5 040 145.00 222.00 9 963 graf
RESTAMO HOLDING 50.00 51.00 4 650 45.00 45.00 0 graf
RETEX 39.00 60.00 17 722 29.00 63.00 8 713 graf
RIF 890.00 912.00 84 331 426 886.00 910.00 37 776 149 graf
RMS MEZZANINE 4 560.00 4 820.00 3 914 179 4 268.00 4 818.00 2 351 078 graf
ROCKWOOL PREFIZOL 355.00 368.00 180 448 342.00 377.00 228 191 graf
RODINNÝ HOSPODÁŘ - - - 49.00 60.00 0 graf
ROKYTNICE 12/01 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ROLNICKÝ IF - - - 102.00 111.00 100 724 graf
ROMO FULNEK 52.00 71.00 42 821 57.00 75.00 18 015 graf
ROTEXTILE 35.00 35.00 0 31.00 31.00 0 graf
ROUČKA SLATINA 50.00 64.00 9 126 52.00 67.00 8 356 graf
ROUDNIC.STROJ.A SL 343.00 473.00 183 009 303.00 430.00 143 942 graf
RUBENA 109.00 154.00 89 674 103.00 158.00 71 330 graf
RUDOLF JELÍNEK 631.00 676.00 151 759 631.00 683.00 118 147 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
RUDOLF JELÍNEK - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
RUKAVIČKÁŘSKÉ ZÁV 40.00 65.00 3 863 40.00 48.00 4 206 graf
RUVE 19.00 19.00 0 19.00 20.00 632 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD 315.00 400.00 212 060 308.00 420.00 285 736 graf
RYBÁŘSTVÍ CHL.N.C. 200.00 201.00 12 025 190.00 220.00 30 873 graf
RYBÁŘSTVÍ PRAHA 97.00 121.00 480 91.00 135.00 2 620 graf
RYBÁŘSTVÍ PŘEROV 514.00 964.00 122 054 316.00 880.00 113 502 graf
RYBÁŘSTVÍ TÁBOR 84.00 96.00 17 628 71.00 99.00 32 036 graf
RYBÁŘSTVÍ TELČ 138.00 175.00 47 608 102.00 169.00 22 871 graf
RYBÁŘSTVÍ VEL.MEZ. 102.00 171.00 84 868 95.00 164.00 97 412 graf
RYBENA RUMBURK 648.00 810.00 423 124 600.00 684.00 213 230 graf
RYBNIKÁŘ.HLUBOKÁ 295.00 360.00 81 163 240.00 333.00 65 482 graf
RYCHNOV 13,1/02 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŘEMPO 48.00 57.00 130 871 43.00 53.00 82 682 graf
ŘEMPO - - - 750.00 750.00 0 graf
S.P.M.B. 133.00 183.00 7 005 144.00 180.00 9 201 graf
S.P.M.B. - - 0 99 992.00 99 992.00 0 graf
SAFINA 230.00 241.00 310 509 196.00 223.00 23 746 graf
SAKAS 78.00 118.00 3 120 87.00 89.00 0 graf
SALMA 85.00 183.00 32 617 61.00 150.00 4 775 graf
SAMA 279.00 445.00 35 365 213.00 276.00 12 378 graf
SAMKA 157.00 218.00 65 679 134.00 173.00 22 181 graf
SANATORIUM ASTORIA 658.00 870.00 7 761 668.00 931.00 4 820 graf
SANATORIUM ASTORIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANATORIUM MŠENÉ 200.00 211.00 6 110 192.00 221.00 3 808 graf
SANBORN - - - 1 600.00 1 600.00 0 graf
SANITAS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SANITAS 70.00 93.00 17 348 71.00 90.00 7 689 graf
SANJO KUTNÁ HORA 54.00 65.00 8 893 60.00 66.00 67 461 graf
SAO PRAHA - - - 31.00 40.00 6 200 graf
SAS UH. HRADIŠTĚ 45.00 45.00 1 980 55.00 55.00 165 graf
SATIVA KEŘKOV 735.00 750.00 110 175 637.00 725.00 106 709 graf
SATOS 38.00 46.00 756 46.00 51.00 0 graf
SATOS - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
SATT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SAUER ŽANDOV 22.00 22.00 0 20.00 29.00 2 293 graf
SAVENA 121.00 213.00 113 815 83.00 187.00 3 131 graf
SÁZAVAN 221.00 245.00 60 914 200.00 224.00 20 950 graf
SAZKA 12,7/01 - - - 8 500.00 10 000.00 0 graf
SBĚR. SUROV. BRNO 178.00 232.00 28 991 185.00 247.00 15 408 graf
SBĚRNÉ SUROV. ČB 97.00 120.00 12 825 85.00 126.00 425 graf
SBĚRNÉ SUROV.PRAHA 502.00 770.00 1 524 680.00 800.00 9 430 graf
SČ ARMATURKA 1 085.00 1 340.00 823 464 1 187.00 1 335.00 1 241 696 graf
SČ ENERGETIKA 1 860.00 2 416.00 8 497 897 1 803.00 2 478.00 1 189 868 graf
SČ INVESTORSKÁ 61.00 109.00 108 052 60.00 110.00 63 361 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 1 835.00 2 280.00 1 622 940 1 855.00 2 251.00 957 713 graf
SČC 34.00 60.00 12 342 36.00 48.00 11 978 graf
SDRUŽENY IF - - - 31.00 31.00 0 graf
SEBA 34.00 34.00 0 36.00 36.00 5 364 graf
SECO TRANS 77.00 119.00 39 809 74.00 96.00 42 980 graf
SEKOZ VYSOKÉ MÝTO 40.00 40.00 0 41.00 41.00 0 graf
SELEKTA 120.00 132.00 135 335 101.00 123.00 67 266 graf
SELEKTA PACOV 116.00 118.00 116 90.00 118.00 15 246 graf
SELGEN 860.00 966.00 333 045 900.00 975.00 204 849 graf
SELIKO 12/01 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SELIKO OLOMOUC 1 095.00 1 521.00 2 599 360 1 051.00 1 501.00 643 710 graf
SELLIER & BELLOT 448.00 598.00 1 342 069 451.00 583.00 663 657 graf
SEMENA VELELIBY 63.00 70.00 12 628 56.00 60.00 3 592 graf
SEMOMA OLOMOUC 45.00 50.00 4 100 51.00 55.00 4 740 graf
SEMOR. SBĚR.SUROV. 730.00 804.00 134 235 663.00 741.00 29 018 graf
SEMPERFLEX OPTIMIT 515.00 925.00 77 279 704 479.00 920.00 3 866 144 graf
SEMPRA PRAHA 150.00 184.00 50 232 146.00 180.00 36 571 graf
SEPAP 14,10/99 - - - - - - graf
SERVIS.TECH.A SL. 42.00 82.00 0 22.00 79.00 32 244 graf
SETUZA 1 780.00 1 995.00 8 779 543 1 705.00 1 910.00 1 539 518 graf
SETUZA 12,2/00 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SEVAC 170.00 197.00 13 558 119.00 200.00 13 489 graf
SEVČES.SBĚRNÉ SUR. 167.00 290.00 15 168 149.00 409.00 29 900 graf
SEVERNÍ ČECHY - - - 69.00 126.00 49 690 graf
SEVEROCUKR 93.00 144.00 50 595 101.00 156.00 87 239 graf
SEVEROČ. MLÉKÁRNY 40.00 40.00 2 760 37.00 46.00 844 graf
SEVEROČ. SDR.CHOV. 58.00 80.00 1 165 68.00 75.00 0 graf
SEVEROČ. VOD.A KAN 630.00 760.00 85 123 600.00 668.00 49 739 graf
SEVEROČES.TEPLÁRNY 620.00 660.00 2 534 445 586.00 683.00 128 703 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 566.00 665.00 11 407 352 567.00 650.00 3 257 319 graf
SEVEROPROJEKT 134.00 149.00 2 086 118.00 123.00 2 820 graf
SEVEROSKLO 140.00 153.00 5 900 117.00 139.00 8 758 graf
SEVEROTEX LIBEREC 65.00 88.00 2 751 65.00 78.00 16 003 graf
SEVEROZÁPADNÍ IF - - - 700.00 700.00 0 graf
SEVT 1 121.00 1 260.00 341 996 1 048.00 1 206.00 119 729 graf
SFINX 49.00 83.00 7 507 66.00 73.00 6 990 graf
SG - INDUSTRY 242.00 274.00 9 995 250 227.00 278.00 3 802 460 graf
SHD-KOMES 82.00 160.00 187 577 72.00 154.00 49 578 graf
SCHAFFER SOF ZNOJM 80.00 107.00 5 607 100.00 600.00 2 100 graf
SIDIA 540.00 671.00 11 145 503.00 706.00 151 569 graf
SIDIA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIF 2 070.00 2 070.00 2 318 400 - - - graf
SIGMA BRNO 110.00 110.00 7 053 92.00 110.00 3 512 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA ENGINEERING - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMA LUTÍN 151.00 260.00 891 385 135.00 260.00 288 957 graf
SIGMIA - - 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
SIGMIA IF 77.00 77.00 0 57.00 62.00 8 400 graf
SIK IF PRAHA - - - - - - graf
SIL.STAVBY TEPLICE 209.00 346.00 163 630 204.00 326.00 71 675 graf
SIL.STAVITEL. PHA 61.00 68.00 2 467 75.00 75.00 1 425 graf
SILKA 39.00 63.00 2 471 48.00 50.00 1 728 graf
SILNICE HORŠOV.TÝN 186.00 265.00 14 547 200.00 220.00 5 760 graf
SILNICE CHEB 54.00 60.00 0 60.00 65.00 873 graf
SILNICE JIČÍN 131.00 132.00 3 960 144.00 151.00 4 630 graf
SILNICE JIHLAVA 61.00 68.00 1 719 60.00 68.00 2 424 graf
SILNICE KLATOVY 252.00 334.00 27 054 270.00 419.00 31 697 graf
SILNICE LITOMYŠL 83.00 83.00 4 897 72.00 81.00 5 808 graf
SILNICE NEPOMUK 200.00 200.00 0 197.00 250.00 6 900 graf
SILNICE OSTRAVA 166.00 201.00 97 771 170.00 220.00 31 930 graf
SILNICE STŘÍBRO 120.00 120.00 6 120 82.00 93.00 1 504 graf
SILNICE ZNOJMO 78.00 119.00 24 052 98.00 101.00 16 656 graf
SILNIČNÍ TECHNIKA 55.00 96.00 181 510 65.00 88.00 8 914 graf
SILON 81.00 118.00 187 544 74.00 108.00 34 588 graf
SILVA SERVIS 128.00 128.00 1 536 80.00 116.00 2 722 graf
SILVACO 47.00 52.00 666 49.00 51.00 194 graf
SKALIČAN 51.00 87.00 767 51.00 122.00 3 445 graf
SKLÁRNY BYDŽOV - - - 913.00 1 000.00 0 graf
SKLÁRNY KAVALIER 2 675.00 3 605.00 4 525 336 2 466.00 3 599.00 909 235 graf
SKLENĚNÁ BIŽUTERIE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SKLO BOHEMIA 921.00 1 195.00 1 024 498 923.00 1 150.00 311 899 graf
SKLO UNION TEPLICE 282.00 341.00 428 031 283.00 380.00 5 822 366 graf
SLADOVNA HODONICE 205.00 315.00 44 928 202.00 292.00 20 523 graf
SLAVATA - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
SLAVIA NAPAJEDLA 25.00 31.00 10 089 26.00 29.00 20 105 graf
SLÉVÁRNA HEUNISCH 106.00 162.00 1 774 151.00 158.00 302 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM 117.00 130.00 7 605 110.00 125.00 3 473 graf
SLÉVÁRNA KUŘIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLÉVÁRNA LIBEREC 81.00 100.00 86 279 76.00 95.00 10 985 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 215.00 269.00 549 467 235.00 303.00 120 899 graf
SLEZSKY KAMEN - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SLEZSKÝ KÁMEN 52.00 65.00 3 823 74.00 88.00 4 254 graf
SLOVÁC.VOD.A KAN. 45.00 50.00 3 964 49.00 51.00 4 585 graf
SLOVÁCKÁ FRUTA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
SLOVÁCKÉ STROJÍRNY 149.00 184.00 115 593 146.00 204.00 89 094 graf
SLOVÁCKÝ IF - - - 36.00 58.00 248 173 graf
SLUVIS PRAHA 15.00 24.00 13 311 15.00 26.00 10 725 graf
SM ENERGETIKA 2 212.00 2 876.00 6 327 505 2 104.00 2 830.00 2 098 422 graf
SM- FONDU CIMEX - - - 95.00 100.00 300 810 graf
SM- L_ZEo. FONDU - - - 151.00 160.00 110 264 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 1 903.00 2 047.00 896 713 1 757.00 2 000.00 481 204 graf
SM VOD.A KAN. OVA - - - 96.00 100.00 0 graf
SM VOD.A KAN.OVA 98.00 130.00 395 659 88.00 125.00 331 470 graf
SMP CONSTRUCTION 145.00 155.00 71 779 136.00 156.00 49 027 graf
SMRŽOVKA 14,25/01 114.00 114.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SOBONA 36.00 50.00 510 65.00 99.00 10 443 graf
SOKOLOV. STROJÍRNY 61.00 65.00 81 461 62.00 69.00 76 113 graf
SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY 51.00 59.00 15 650 48.00 56.00 16 707 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 498.00 588.00 22 441 061 486.00 586.00 6 463 872 graf
SOKOLOVSKÝ IF - - - - - - graf
SOLNÉ MLÝNY 235.00 284.00 45 016 236.00 291.00 26 926 graf
SOLO 239.00 285.00 1 759 417 209.00 272.00 258 585 graf
SPALOVNA VYSOČANY 263.00 289.00 328 182 234.00 298.00 90 699 graf
SPALOVNA VYSOČANY - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
SPEC.ÚST.PRO REK. 155.00 188.00 0 201.00 201.00 402 graf
SPECIÁL INVEST - - - 68.00 83.00 178 426 graf
SPECIALTRANS.NOS. 53.00 53.00 2 332 25.00 68.00 411 graf
SPEKT.ČESKÝ RÁJ PF - - - 11.00 11.00 210 graf
SPEKT.HORNICKÝ PF - - - 154.00 171.00 0 graf
SPEKT.VELKOMOR.PF - - - 20.00 22.00 2 442 graf
SPIF ČESKÝ 326.00 347.00 30 917 473 312.00 347.00 13 465 080 graf
SPIF VŠEOBECNÝ 113.00 145.00 12 979 339 125.00 141.00 9 498 299 graf
SPIF VÝNOSOVÝ 136.00 155.00 12 241 770 137.00 149.00 5 842 181 graf
SPOFA 830.00 993.00 721 883 815.00 1 040.00 270 115 graf
SPOJENÉ KARTÁČOVNY 1 265.00 1 491.00 1 368 202 1 213.00 1 452.00 399 118 graf
SPOJPROJEKT PRAHA 400.00 500.00 58 715 440.00 550.00 20 269 graf
SPOL.KAP.SLUŽEB 60.00 60.00 0 54.00 61.00 1 566 graf
SPOLANA 320.00 400.00 1 868 988 315.00 384.00 792 966 graf
SPOLANA - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 257.00 275.00 2 525 533 240.00 270.00 1 884 551 graf
SPOLINVEST - - - 95.00 100.00 760 graf
SPORT IF - - - 500.00 500.00 0 graf
SPORTEN N.MĚSTO - - - - - - graf
SPRÁVA FONDŮ IS - - - 186.00 228.00 339 111 graf
S-PRODUCTION - - - 1 010.00 1 015.00 0 graf
SPT TELCOM 12,5/99 101.00 106.00 11 063 907 6 119.00 8 091.00 6 908 graf
SPUR 305.00 363.00 10 025 527.00 650.00 0 graf
ST.DLUHOP. 8,7/00 96.00 98.00 19 978 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 9,40/98 98.00 98.00 9 938 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.14,6/97 100.00 100.00 0 - - - graf
ST.DLUHOP.14/96 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,45/96 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.8,55/97 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,15/00 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,25/99 105.00 105.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,4/97 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP.9,45/01 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
STABE-BER.STAVEBNÍ 220.00 240.00 5 520 228.00 240.00 1 368 graf
STAMEDOP 82.00 91.00 9 684 74.00 83.00 9 235 graf
STAMONT BRNO 34.00 50.00 1 540 50.00 50.00 5 000 graf
STAOPRA 80.00 81.00 3 960 78.00 82.00 6 240 graf
STAP 125.00 125.00 10 875 100.00 116.00 3 315 graf
STAPO 35.00 35.00 0 25.00 27.00 15 756 graf
STAPO ROKYCANY 110.00 136.00 2 056 114.00 150.00 7 065 graf
STAPRO SERVIS 20.00 20.00 0 11.00 11.00 126 graf
STAROPRAŽ.UZEN.IF - - - 18.00 117.00 7 660 graf
STAROROL.PORCELÁN 141.00 176.00 60 085 115.00 152.00 36 989 graf
STAS ZLIČÍN 15.00 16.00 10 588 10.00 24.00 2 355 graf
STASS 117.00 160.00 7 413 100.00 151.00 2 910 graf
STAST PRAHA - - 0 12.00 35.00 26 843 graf
STATEK DALOVICE 50.00 68.00 8 133 55.00 73.00 15 963 graf
STATEK KAMÝK N.V. 150.00 155.00 75 200 110.00 137.00 43 474 graf
STATEK MIROSLAV 73.00 73.00 0 70.00 86.00 0 graf
STATEK UHŘÍNOV 88.00 98.00 2 090 100.00 100.00 0 graf
STATKY BĚLOTÍN 227.00 227.00 0 120.00 130.00 5 850 graf
STATKY POTŠTÁT 230.00 230.00 0 205.00 225.00 0 graf
STATUS 175.00 178.00 6 671 132.00 180.00 26 484 graf
STAV. IZOL. K.HORA 68.00 68.00 816 68.00 71.00 770 graf
STAV. VÝROBA PRAHA 46.00 51.00 23 771 33.00 46.00 12 951 graf
STAV. ZÁV. OLEŠOV. - - - - - - graf
STAV.DOP.A MECH. 58.00 59.00 1 357 61.00 81.00 488 graf
STAV.POD.DOMAŽLICE 34.00 57.00 8 662 52.00 60.00 0 graf
STAV.POD.HRANICE 32.00 35.00 0 45.00 45.00 0 graf
STAV.POD.JABLONEC 20.00 20.00 440 16.00 17.00 1 344 graf
STAV.POD.KLATOVY 138.00 170.00 22 200 167.00 181.00 20 331 graf
STAV.POD.OPAVA 27.00 29.00 9 126 33.00 35.00 3 324 graf
STAV.POD.PÍSEK 82.00 91.00 16 054 103.00 134.00 8 582 graf
STAV.POD.PLZEŇ 43.00 89.00 16 823 70.00 74.00 0 graf
STAV.POD.PRAHA 84.00 84.00 0 90.00 99.00 2 385 graf
STAV.POD.ZÁBŘEH 81.00 90.00 2 199 68.00 86.00 2 946 graf
STAV.POD.ZLÍN 125.00 125.00 0 289.00 289.00 0 graf
STAV.POD.ŽĎÁR 63.00 75.00 6 495 68.00 71.00 7 050 graf
STAV.PODNIK 40.00 44.00 120 62.00 62.00 0 graf
STAV.SDRUŽ.PŘÍBRAM - - - 7 290.00 7 290.00 0 graf
STAV.TECHN.ÚSTAV 990.00 990.00 0 855.00 950.00 0 graf
STAVBY A MON.PARD. 68.00 93.00 3 014 68.00 73.00 5 874 graf
STAVBY BRNO 100.00 100.00 7 000 61.00 61.00 0 graf
STAVBY MOSTŮ HOD. 162.00 180.00 12 798 95.00 122.00 10 050 graf
STAVCENT 46.00 69.00 871 68.00 72.00 1 251 graf
STAVEBNÍ P.KROMĚŘ. 70.00 86.00 490 88.00 88.00 0 graf
STAVEBNÍ P.PRACHA. 64.00 85.00 0 117.00 136.00 9 296 graf
STAVEBNÍ P.TEPLICE 95.00 105.00 23 767 93.00 106.00 15 043 graf
STAVEBNÍ STR.BRNO 31.00 38.00 531 27.00 31.00 840 graf
STAVEBNÍ STR.ÚSTÍ 65.00 65.00 0 53.00 70.00 1 065 graf
STAVEBNÍ ÚDRŽ. PHA 68.00 75.00 1 020 81.00 90.00 0 graf
STAVIMO 145.00 198.00 9 604 141.00 195.00 5 751 graf
STAVIVA 53.00 56.00 3 141 49.00 54.00 7 176 graf
STAVO FRÝDLANT V Č 57.00 58.00 1 668 70.00 76.00 1 043 graf
STAVO PLANÁ 63.00 70.00 2 356 83.00 96.00 0 graf
STAVOKOMB.LIBEREC 30.00 33.00 720 44.00 46.00 1 674 graf
STAVOKONSTRUKCE 43.00 44.00 132 61.00 62.00 0 graf
STAVOMAT CHEB 178.00 412.00 0 81.00 221.00 74 943 graf
STAVOMONT OSTRAVA 36.00 40.00 2 680 42.00 46.00 1 218 graf
STAVOMONT PRAHA 145.00 145.00 17 690 122.00 140.00 0 graf
STAVOMONTÁŽE Č.B. 40.00 46.00 1 937 49.00 51.00 5 939 graf
STAVOMONTÁŽE KV 65.00 112.00 13 391 72.00 102.00 4 264 graf
STAVOMONTÁŽE OL 38.00 50.00 1 700 39.00 46.00 5 201 graf
STAVOMONTÁŽE ZLÍN 45.00 64.00 16 825 51.00 62.00 3 064 graf
STAVOPROJEKT HK 200.00 203.00 4 872 200.00 278.00 5 562 graf
STAVOPROJEKT OL 157.00 161.00 2 061 263.00 276.00 0 graf
STAVOSTROJ 58.00 155.00 102 835 50.00 142.00 93 716 graf
STAVOUNION 9 710.00 9 710.00 0 - - - graf
STAVUS PŘÍBRAM 36.00 48.00 3 961 48.00 50.00 4 858 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 872.00 2 350.00 2 079 349 1 825.00 2 350.00 1 045 102 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 1 755.00 2 000.00 1 179 591 1 650.00 2 010.00 311 968 graf
STČ.CHOV.SDRUŽENÍ 83.00 84.00 4 200 84.00 84.00 0 graf
STČ.SBĚRNÉ SUROV. 120.00 150.00 9 931 95.00 110.00 1 706 graf
STOCK PLZEŇ 999.00 1 100.00 140 165 980.00 1 134.00 80 063 graf
STOCK PLZEŇ - - - 1 054.00 1 054.00 0 graf
STRABAG BOHEMIA 210.00 265.00 43 988 217.00 260.00 48 931 graf
STRABAG RYCHNOV 122.00 135.00 8 912 87.00 110.00 7 535 graf
STRABAG UH.HRAD. 71.00 88.00 1 646 79.00 90.00 0 graf
STRATEGIC HOT.CAP. 933.00 1 127.00 1 357 012 860.00 1 115.00 460 879 graf
STROJ. CHRUSTENICE 160.00 339.00 16 044 170.00 379.00 86 801 graf
STROJ.PROSTĚJOV 38.00 38.00 0 32.00 36.00 5 572 graf
STROJEXPORT PRAHA 69.00 74.00 2 065 71.00 71.00 1 491 graf
STROJIMPORT 45.00 53.00 21 677 42.00 52.00 106 173 graf
STROJIMPORT - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
STROJINGSTAV BRNO 51.00 56.00 3 126 51.00 56.00 0 graf
STROJINTEX IDP 356.00 400.00 81 990 287.00 408.00 63 636 graf
STROJÍRNA SEDLICE 147.00 208.00 9 127 157.00 251.00 11 473 graf
STROJÍRNY A O.KAPL 52.00 55.00 6 804 53.00 78.00 7 821 graf
STROJÍRNY BOHDAL. 118.00 122.00 49 678 120.00 131.00 15 840 graf
STROJPLAST 68.00 80.00 9 110 70.00 76.00 16 441 graf
STROJTEX 160.00 160.00 0 99.00 306.00 0 graf
STROJTEX - - - 1 100.00 1 100.00 0 graf
STS HOSTIVICE 90.00 99.00 2 085 110.00 110.00 0 graf
STS OLOMOUC 34.00 47.00 0 305.00 305.00 0 graf
STS PRACHATICE 99.00 110.00 6 545 96.00 96.00 2 880 graf
STS PRUNÉŘOV 82.00 82.00 2 788 85.00 90.00 17 758 graf
STS PŘEROV 28.00 46.00 336 43.00 43.00 0 graf
STS STRAKONICE 35.00 48.00 349 33.00 37.00 4 425 graf
STS ŠUMPERK 49.00 67.00 3 458 49.00 57.00 2 864 graf
STUHA 59.00 110.00 3 208 57.00 86.00 1 225 graf
SUBEKO KLÁŠTEREC 51.00 68.00 15 597 47.00 70.00 7 032 graf
SUBTERRA 580.00 580.00 528 380 522.00 590.00 350 390 graf
SUPRAPHON 47.00 47.00 653 25.00 50.00 1 554 graf
SUZOP 80.00 97.00 2 636 91.00 91.00 1 447 graf
SVA 276.00 790.00 0 143.00 428.00 82 883 graf
SVA HOLÝŠOV 36 840.00 36 840.00 0 99 992.00 99 992.00 0 graf
SVAS 9.00 9.00 0 12.00 12.00 0 graf
SVIT ZLÍN 81.00 90.00 933 381 79.00 90.00 537 372 graf
SVITEX 18.00 22.00 396 23.00 23.00 2 898 graf
SVOBODA GRAF. ZÁV. 193.00 259.00 439 459 184.00 237.00 80 489 graf
SVÚM 107.00 160.00 3 210 146.00 160.00 12 960 graf
SVÚOM PRAHA 60.00 61.00 5 639 62.00 62.00 0 graf
SVUS 36.00 41.00 7 188 40.00 42.00 9 205 graf
SVÚSS 38.00 45.00 1 520 20.00 34.00 2 000 graf
SYNPO 120.00 132.00 0 93.00 150.00 2 712 graf
ŠANCE IPF - - 0 14.00 32.00 5 718 graf
ŠKODA 785.00 910.00 51 483 331 766.00 922.00 13 470 644 graf
ŠKODA DIESEL 125.00 147.00 350 050 122.00 143.00 155 610 graf
ŠKODA LIAZ 132.00 161.00 307 434 134.00 160.00 202 583 graf
ŠKODA PRAHA 1 125.00 1 239.00 738 541 1 129.00 1 193.00 703 239 graf
ŠKOFIN 11,625/98 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ŠKROBÁRNA BRNO 70.00 86.00 21 765 68.00 90.00 7 465 graf
ŠKROBÁRNY HORAŽĎ. 94.00 126.00 62 186 100.00 117.00 39 308 graf
ŠKROBÁRNY HORAŽĎO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ŠKROBÁRNY PELHŘIM. 72.00 127.00 24 590 67.00 114.00 7 748 graf
ŠMERAL BRNO 80.00 122.00 142 465 70.00 116.00 107 313 graf
ŠREJBEROVA IS OPF 205.00 205.00 213 610 200.00 215.00 470 959 graf
ŠREJBEROVA IS OPF 206.00 206.00 86 932 198.00 217.00 192 486 graf
ŠROUBÁRNA TURNOV 145.00 200.00 150 673 150.00 211.00 111 324 graf
ŠROUBÁRNA ŽATEC 101.00 137.00 52 399 93.00 142.00 47 791 graf
ŠROUBÁRNA ŽDÁNICE 239.00 281.00 274 444 228.00 270.00 54 708 graf
ŠTĚRK.A PÍSK.OLOM. 260.00 386.00 35 577 212.00 402.00 70 224 graf
ŠTERNBERSKÉ LESY 68.00 87.00 5 018 73.00 77.00 5 495 graf
ŠTI HOLDING 180.00 193.00 899 541 164.00 190.00 1 064 928 graf
ŠUMPER.PR.VOD.SP. 147.00 230.00 20 271 180.00 220.00 40 049 graf
ŠUMSTAV 29.00 29.00 435 26.00 41.00 12 000 graf
T STRING PARDUBICE 232.00 232.00 16 704 158.00 185.00 6 650 graf
TANEX 67.00 79.00 47 071 57.00 75.00 50 703 graf
TANEX PLASTY - - 0 1 850.00 1 850.00 0 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 299.00 325.00 217 479 280.00 399.00 113 467 graf
TATRA 128.00 155.00 1 507 496 126.00 153.00 844 441 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV - - - 187.00 311.00 44 360 graf
TECH.INŽ.ÚSTAV NER 360.00 360.00 2 880 289.00 402.00 126 956 graf
TECHMAT Č.BUDĚJOV. 55.00 55.00 2 695 76.00 90.00 0 graf
TECHNIA OSTRAVA 13.00 14.00 208 19.00 22.00 0 graf
TECHNOCOM 25.00 37.00 3 305 27.00 32.00 2 393 graf
TECHNOLEN 92.00 115.00 23 845 92.00 111.00 12 073 graf
TECHNOMAX 22.00 23.00 6 699 20.00 21.00 6 270 graf
TECHNOTEP - - - 10.00 10.00 1 074 graf
TECHTRANS DUBÁ 13.00 19.00 447 25.00 44.00 0 graf
TEKO PLESNÁ 30.00 33.00 600 38.00 47.00 626 graf
TELTRAS 31.00 47.00 377 48.00 50.00 0 graf
TEMACOM 37.00 50.00 12 428 48.00 50.00 15 375 graf
TENAS 22.00 27.00 2 217 21.00 22.00 1 827 graf
TENEZ CHOTĚBOŘ 291.00 670.00 12 750 144.00 388.00 10 365 graf
TEP 42.00 43.00 6 663 44.00 47.00 5 276 graf
TEPLÁRNA Č.BUDĚJ. 303.00 379.00 1 161 544 280.00 355.00 182 781 graf
TEPLÁRNA OTROKOV. 526.00 660.00 273 477 506.00 653.00 140 466 graf
TEPLÁRNA PÍSEK 275.00 360.00 1 436 416 270.00 340.00 181 173 graf
TEPLÁRNA STRAKON. 251.00 312.00 88 828 244.00 355.00 84 961 graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 366.00 410.00 507 601 365.00 413.00 130 414 graf
TEPLÁRNY BRNO 1 425.00 1 555.00 1 584 883 1 420.00 1 555.00 333 207 graf
TEPLÁRNY KARVINÁ 806.00 892.00 516 630 745.00 903.00 347 879 graf
TEPLOTECHNA OVA 397.00 544.00 33 184 268.00 579.00 27 196 graf
TEPLOTECHNA PRAHA 72.00 84.00 4 577 53.00 91.00 24 038 graf
TEPNA 64.00 91.00 125 843 51.00 76.00 79 463 graf
TERCO TELČ NÁBYTEK 234.00 375.00 18 205 184.00 315.00 74 185 graf
TEREOS TTD 81.00 120.00 1 151 016 75.00 120.00 772 240 graf
TERMOSERVIS ČÁSLAV 19.00 21.00 0 30.00 32.00 1 262 graf
TERPLAN 275.00 275.00 0 424.00 550.00 0 graf
TERRONIC 25.00 30.00 0 25.00 48.00 7 015 graf
TES PRAHA 51.00 63.00 255 66.00 66.00 0 graf
TESLA 71.00 71.00 14 902 64.00 80.00 21 564 graf
TESLA ELMI BRNO 36.00 47.00 6 608 38.00 44.00 3 912 graf
TESLA HR. KRÁLOVÉ 23.00 29.00 51 324 26.00 29.00 56 624 graf
TESLA JIHLAVA 94.00 142.00 78 297 90.00 135.00 14 052 graf
TESLA KARLÍN 71.00 101.00 257 164 63.00 90.00 94 109 graf
TESLA KOLÍN - - - 5.00 10.00 1 954 graf
TESLA LANŠKROUN 64.00 85.00 228 923 58.00 85.00 167 182 graf
TESLA SEZAM 337.00 361.00 898 334 323.00 365.00 797 690 graf
TESLA STRAŠNICE 32.00 34.00 25 698 30.00 35.00 30 378 graf
TESLA VACUUM 18.00 21.00 70 093 17.00 20.00 47 685 graf
TESLA VAK.TECH.PHA 16.00 20.00 600 39.00 41.00 451 graf
TESLA VOTICE 59.00 66.00 7 179 64.00 76.00 17 572 graf
TESLA VRCHLABÍ 30.00 30.00 0 31.00 32.00 5 276 graf
TĚŠÍNSKÁ TISKÁRNA 90.00 97.00 270 103.00 130.00 14 653 graf
TEXINVEST IF - - - 900.00 900.00 0 graf
TEXLEN 170.00 420.00 500 736 140.00 427.00 280 844 graf
TEXTILANA 150.00 189.00 1 163 667 150.00 185.00 814 650 graf
TEZAS 90.00 92.00 4 712 91.00 110.00 17 244 graf
THESAURUS 416.00 495.00 1 595 310 415.00 495.00 1 631 578 graf
THRALL VAGONKA ST. 111.00 150.00 483 679 110.00 148.00 362 730 graf
TIBA 64.00 78.00 528 116 65.00 76.00 257 595 graf
TIF INVEST PLZEŇ 61.00 67.00 61 138 55.00 65.00 118 959 graf
TILIA-LDS 55.00 63.00 6 945 72.00 77.00 6 370 graf
TIPA VAR/99 100.00 102.00 6 297 803 10 000.00 10 000.00 0 graf
TISKÁRNY HAVL.BROD 130.00 159.00 3 847 200.00 288.00 800 graf
TLAK.PLYNÁRNA ÚSTÍ 128.00 162.00 284 896 120.00 155.00 195 194 graf
TMP-TEL. MONTÁŽE 2 830.00 3 050.00 9 814 602 2 671.00 3 001.00 2 003 126 graf
TOFA - - - 986.00 986.00 0 graf
TOFA SEMILY 85.00 105.00 4 683 107.00 117.00 4 139 graf
TOMA 95.00 134.00 819 732 95.00 127.00 364 774 graf
TOMOS PRAHA 106.00 106.00 0 100.00 105.00 4 840 graf
TON 400.00 543.00 293 072 407.00 511.00 178 225 graf
TONA 39.00 58.00 2 416 51.00 65.00 1 651 graf
TONA PEČKY - - 0 9 100.00 9 100.00 0 graf
TONAK 84.00 101.00 527 669 88.00 108.00 617 384 graf
TONASO 133.00 145.00 76 328 117.00 150.00 30 650 graf
TONASO.13,95/98 - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TOS ČELÁKOVICE - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TOS ČELÁKOVICE 125.00 152.00 18 112 118.00 145.00 13 318 graf
TOS KUŘIM 52.00 71.00 42 501 44.00 65.00 26 433 graf
TOS LIPNÍK 37.00 37.00 370 43.00 45.00 2 015 graf
TOS RAKOVNÍK 31.00 39.00 3 106 29.00 31.00 5 042 graf
TOS SVITAVY 41.00 52.00 357 54.00 60.00 6 512 graf
TOSTA 22.00 35.00 108 678 23.00 36.00 90 028 graf
TOVÁR.MLÝN.STROJŮ 89.00 112.00 208 850 86.00 108.00 83 214 graf
TOVÁR.MLÝN.STROJŮ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
TPO CONSULT 132.00 132.00 0 110.00 160.00 0 graf
TRAMO 203.00 207.00 16 236 142.00 172.00 1 347 graf
TRANSAKTA 110.00 189.00 108 986 112.00 175.00 58 285 graf
TRANSPORTA CHRUDIM 105.00 124.00 341 055 102.00 120.00 207 866 graf
TRANZA 91.00 118.00 25 763 66.00 161.00 80 298 graf
TREFA 37.00 41.00 0 39.00 40.00 520 graf
TREND V.I.F. PRAHA 184.00 275.00 32 584 755 139.00 275.00 19 967 510 graf
TRESO V-O OBU.ZLÍN 95.00 141.00 153 023 81.00 137.00 53 252 graf
TRIODYN MEZ BRUMOV 254.00 406.00 904 020 240.00 415.00 310 720 graf
TRIOLA 121.00 221.00 25 737 137.00 193.00 13 189 graf
TRIZON 54.00 55.00 3 888 55.00 58.00 4 709 graf
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY 164.00 207.00 7 361 165 163.00 205.00 2 450 200 graf
TTP ELITEX 62.00 85.00 5 359 41.00 61.00 3 474 graf
TUSCULUM - - - 35.00 41.00 7 578 graf
TUZEX PRAHA 45.00 73.00 104 094 45.00 53.00 41 850 graf
TYLEX LETOVICE 331.00 480.00 372 284 337.00 500.00 272 018 graf
TZP 370.00 517.00 236 570 375.00 426.00 212 350 graf
UHEL.SKL.H.KRÁLOVÉ 37.00 41.00 4 128 46.00 50.00 3 926 graf
UHEL.SKL.JIHLAVA 366.00 402.00 2 412 718.00 800.00 14 445 graf
UHEL.SKL.PLZEŇ 56.00 62.00 13 328 49.00 60.00 3 292 graf
UHGAST 109.00 110.00 5 280 66.00 89.00 330 graf
ÚJI 743.00 825.00 16 500 435.00 535.00 1 740 graf
ÚNĚŠOVICKÝ STATEK 67.00 73.00 8 826 65.00 75.00 7 088 graf
UNEX 143.00 150.00 157 893 139.00 155.00 144 433 graf
UNIBETON 24.00 29.00 3 163 25.00 30.00 10 357 graf
UNIEX - GEMOS 36.00 37.00 10 224 35.00 45.00 9 282 graf
UNIGENOS 50.00 50.00 2 700 48.00 50.00 3 245 graf
UNIGEO 295.00 300.00 8 850 277.00 303.00 48 914 graf
UNIKOM KUTNÁ HORA 1 765.00 1 765.00 0 - - - graf
UNILES RUMBURK 98.00 100.00 20 729 93.00 110.00 26 002 graf
UNIMONT OSTRAVA 45.00 45.00 1 575 44.00 50.00 6 012 graf
UNION B. 12,5/97 101.00 101.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNION BANKA - - 0 1 575.00 2 090.00 7 101 graf
UNION BANKA 12/99 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNION CUKR 52.00 77.00 38 118 54.00 82.00 44 142 graf
UNIPLET TŘEBÍČ 40.00 44.00 2 196 50.00 55.00 3 044 graf
UNIRELEX 9.00 12.00 221 403 9.00 12.00 290 815 graf
UNISERVIS HR.KRÁL. 47.00 47.00 846 54.00 60.00 0 graf
UNITED ENERGY 1 125.00 1 210.00 3 144 388 1 060.00 1 250.00 586 294 graf
UNITEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
UNITEXA Č.BUDĚJOV. 50.00 55.00 4 165 54.00 63.00 1 320 graf
UNIVER. ŽENSKÝ PF - - - 189.00 210.00 0 graf
UNIVER.PANOK II PF - - - 17.00 17.00 686 graf
UNIVER.PRŮMYSL.PF - - - 300.00 310.00 0 graf
UNIVER.STROJ.PF - - - 37.00 41.00 0 graf
UP BUČOVICE - - - 10.00 58.00 22 722 graf
ÚRS 64.00 96.00 8 384 248.00 248.00 0 graf
USIP STUDIO AIP 48.00 48.00 0 45.00 45.00 0 graf
ÚSPĚCH 2000 IF - - - 50.00 50.00 0 graf
ÚSTAV FIN.SLUŽEB 1 350.00 1 350.00 0 853.00 853.00 0 graf
ÚSTAV NEROST.SUR. 32.00 37.00 3 636 19.00 36.00 1 979 graf
ÚSTAV TEXTIL. INŽ. 56.00 56.00 0 70.00 71.00 0 graf
ÚSTECKÉ PIVOVARY 322.00 440.00 13 516 363.00 438.00 10 608 graf
ÚSTECKÉ PIVOVARY - - - 1 690.00 1 690.00 0 graf
ÚSTÍ N.L.12,7/99 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ÚVAR BRNO 53.00 53.00 0 70.00 70.00 0 graf
ÚVMV CONSULTING 300.00 333.00 19 998 310.00 350.00 31 960 graf
ÚVR MNÍŠEK P.BRDY 39.00 66.00 5 208 55.00 78.00 0 graf
ÚVVP BĚCHOVICE 239.00 326.00 0 93.00 287.00 0 graf
VAGÓNKA ČESKÁ LÍPA 115.00 157.00 13 639 66.00 167.00 14 500 graf
VAL.PIL.A NÁB.POD. 58.00 110.00 6 300 71.00 91.00 11 812 graf
VAL.PIL.A NÁB.POD. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
VALAŠ.LESOT.MELIOR 123.00 133.00 1 516 126.00 136.00 2 590 graf
VÁLCOVNY PLECHU 260.00 350.00 7 928 435 235.00 377.00 3 739 480 graf
VALUTA HOŘICE IF - - - 154.00 201.00 21 030 graf
VAMBERECKÉ MASO UZ 100.00 190.00 95 329 90.00 152.00 34 092 graf
VAN LEER OBALY 284.00 350.00 13 363 312.00 353.00 11 694 graf
VARI 68.00 93.00 4 283 84.00 96.00 1 122 graf
VARIEL 50.00 55.00 5 580 60.00 60.00 1 260 graf
VČ ENERGETIKA 1 851.00 2 190.00 2 357 818 1 660.00 2 150.00 808 724 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 1 765.00 2 433.00 3 057 799 1 702.00 2 311.00 1 056 820 graf
VEBA 12,5/01 100.00 100.00 154 167