The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200402

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200402
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 220.00 286.00 671 082 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 168.00 195.00 2 429 171 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 154.00 173.00 95 768 graf
ALIACHEM 130.00 150.00 620 750 134.00 153.00 25 190 840 graf
ALIACHEM 13.00 14.00 55 488 13.00 16.00 25 887 863 graf
ALIATEL VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
ARCELORMITTAL 625.00 808.00 68 113 146 620.00 800.00 30 821 074 graf
ATAS NÁCHOD - - - 293.00 361.00 32 136 graf
AVIA - - - 24.00 30.00 32 387 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 351.00 368.00 50 142 graf
B.G.M. HOLDING - - - 320.00 342.00 21 302 graf
BMT - - - 414.00 495.00 104 897 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 230.00 252.00 127 125 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 677.00 755.00 35 046 graf
BRISK TÁBOR - - - 630.00 700.00 14 562 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 1 225.00 1 475.00 52 081 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 280.00 308.00 89 698 graf
CONSEQ BOND OPF A - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF B - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF C - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF D - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFA - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFB - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFD - - - - - 0 graf
CONSUS IF - - - 95.00 105.00 309 703 graf
CPI VAR/06 100.00 103.00 20 432 - - - graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 3 450.00 3 675.00 83 851 graf
CZ0005102467 - 0.00 - - - - graf
CZ0005104067 - 0.00 - - - - graf
CZECH PROPERTY - - - 720.00 790.00 15 980 graf
Č.TELECOM 4,55/05 100.00 100.00 89 221 031 - - - graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 71 338 639 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČECHOFRACHT - - - 5 100.00 5 401.00 377 652 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 362.00 362.00 0 506.00 551.00 31 189 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 10 300.00 11 988.00 20 239 813 10 313.00 11 275.00 1 208 416 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 000.00 1 000.00 203 100 970.00 1 072.00 153 049 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 341.00 408.00 928 901 816 336.00 412.00 11 289 084 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 260.00 285.00 174 467 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 40.00 41.00 3 539 graf
ČESKÝ HOLDING - - - 55.00 127.00 1 196 265 graf
ČEZ 150.00 179.00 9 062 058 780 151.00 180.00 45 129 608 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 190 056 000 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 3,35/08 100.00 100.00 26 784 778 - - - graf
ČEZ 8,75/04 103.00 103.00 108 213 022 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 4,00/10 100.00 100.00 29 776 667 - - - graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 238 537 083 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKA VAR/05 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 350.00 399.00 45 433 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 1 900.00 1 929.00 111 882 graf
ČMD 182.00 201.00 8 130 192.00 210.00 762 766 graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
ČS KOMB/08 100.00 100.00 20 710 340 - - - graf
ČS VAR/14 100.00 100.00 0 - - - graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 741.00 910.00 44 656 graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 0,00/23 41.00 41.00 0 - - - graf
EIB 3,25/07 99.00 99.00 624 318 833 - - - graf
EIB 4,10/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 4,15/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 23 738 056 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 192 907 333 25 000.00 25 000.00 0 graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 302.00 311.00 9 198 graf
ENERGOAQUA 636.00 636.00 0 700.00 805.00 1 762 122 graf
ERSTE GROUP BANK A 3 504.00 3 728.00 2 322 827 913 - - - graf
EUROVIA CS 1 355.00 1 515.00 60 600 1 493.00 1 650.00 2 495 658 graf
FORTUNA H. 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 68 600 000 graf
FORTUNA HOTELS - - - 990.00 990.00 0 graf
FORTUNA VAR/05 - - - 8 500.00 8 500.00 0 graf
GLAVER.CZ VAR/08 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
GUMOTEX - - - 750.00 866.00 26 533 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - - - 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 152 644 667 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 17 013 256 - - - graf
HOME CR. VAR/05 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 303 862 500 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOTEL FORUM PRAHA - - - 650.00 750.00 626 832 graf
HOTEL PANORAMA - - - 663.00 750.00 192 178 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 210.00 1 475.00 6 392 834 graf
HZL BACA 8,50/04 105.00 105.00 247 725 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,00/08 100.00 100.00 49 426 667 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,60/08 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,30/09 104.00 104.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,40/10 103.00 103.00 3 162 133 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,40/05 100.00 100.00 4 402 889 9 670.00 9 670.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 100.00 12 145 218 10 020.00 10 020.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 111.00 111.00 35 122 694 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 8,20/04 106.00 106.00 0 10 030.00 10 100.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/07 110.00 110.00 99 834 825 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČS 4,50/08 106.00 106.00 146 413 062 - - - graf
HZL ČS 5,20/08 111.00 111.00 2 001 777 - - - graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 0 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 0 - - - graf
HZL KB 5,50/09 109.00 110.00 30 502 183 - - - graf
HZL KB 8,00/04 109.00 109.00 0 10 510.00 10 510.00 0 graf
HZL KB 8,125/04 105.00 105.00 0 10 233.00 10 233.00 0 graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL RBCZ 3,70/09 101.00 101.00 40 891 021 10 000.00 10 000.00 40 823 924 graf
HZL RBCZ 7,50/06 109.00 109.00 0 10 950.00 11 050.00 0 graf
CHEVAK CHEB - - - 240.00 240.00 0 graf
I.EPIC HOLDING - - - 110.00 139.00 14 756 graf
IDEAL STANDARD - - - 2 185.00 2 323.00 2 185 graf
II.EPIC HOLDING - - - 142.00 164.00 169 830 graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
ING BANK VAR/04 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 570.00 728.00 53 641 graf
JÁCHYMOV PM 677.00 677.00 0 833.00 955.00 47 526 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 735.00 880.00 234 900 graf
JČ ENERGETIKA 2 344.00 2 596.00 0 2 171.00 2 366.00 147 140 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 415.00 2 415.00 0 2 770.00 2 945.00 23 270 graf
JIHOSTROJ - - - 90.00 120.00 64 014 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 335.00 363.00 140 865 graf
JLV - - - 410.00 430.00 1 640 graf
JM ENERGETIKA 2 800.00 2 800.00 0 2 810.00 3 000.00 103 560 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 3 990.00 3 990.00 0 3 950.00 4 635.00 88 290 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 1 491.00 1 603.00 34 468 graf
KABLO ELEKTRO 3 030.00 3 100.00 6 200 2 604.00 3 040.00 327 204 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 63.00 63.00 1 254 graf
KAROSERIA - - - 328.00 350.00 12 600 graf
KB 8,00/04 95.00 95.00 170 618 889 10 850.00 10 850.00 0 graf
KDYNIUM - - - 2 403.00 2 553.00 36 046 graf
KOB 10,875/04 118.00 118.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOB VAR/05 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 2 682.00 2 921.00 13 036 606 986 2 665.00 2 943.00 47 768 936 graf
KON.AHOLD VAR/05 100.00 100.00 4 745 667 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOVOSVIT - - - 391.00 434.00 550 796 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 1 026.00 1 104.00 26 815 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 90.00 111.00 48 246 graf
K-T-V INVEST 347.00 347.00 0 400.00 459.00 16 624 graf
LAFARGE CEMENT 1 900.00 1 995.00 19 000 2 250.00 2 330.00 233 192 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 1 281.00 1 367.00 67 640 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 874.00 971.00 31 341 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 573.00 573.00 0 590.00 661.00 239 794 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 356.00 375.00 0 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 300.00 1 444.00 26 923 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 26.00 28.00 14 165 graf
MADETA 514.00 514.00 0 500.00 645.00 141 060 graf
MEDICAMENTA - - - 352.00 417.00 2 568 graf
MEOPTA PŘEROV 104.00 104.00 0 153.00 179.00 260 162 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 58 736 778 - - - graf
METALIMEX 1 900.00 1 990.00 149 240 1 850.00 2 050.00 933 992 graf
MILETA - - - 54.00 66.00 11 756 graf
MINERVA BOSKOVICE - - - 158.00 175.00 420 305 graf
MJM LITOVEL - - - 331.00 400.00 331 graf
MOTORPAL - - - 276.00 322.00 192 258 graf
MUZO - - - 15 300.00 16 650.00 2 702 000 graf
NKT CABLES 586.00 586.00 0 650.00 694.00 157 675 graf
O2 C.R. 287.00 329.00 13 458 877 374 290.00 325.00 16 959 499 graf
ODKOLEK - - - 640.00 776.00 5 022 graf
OKD 283.00 294.00 5 880 275.00 305.00 2 216 434 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 1 350.00 1 793.00 110 950 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 14.00 20.00 447 334 graf
OSTROJ - - - 180.00 217.00 138 282 graf
OTAVAN TŘEBOŇ - - - 107.00 111.00 3 092 graf
PARAMO 471.00 471.00 0 521.00 580.00 860 608 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 98.00 109.00 20 363 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 16 011.00 17 905.00 2 375 861 571 15 501.00 17 900.00 6 962 169 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 831.00 831.00 0 1 009.00 1 200.00 49 196 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 150.00 201.00 318 295 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 1 799.00 1 855.00 1 799 graf
PRAZSKE SLUZBY 840.00 840.00 0 663.00 800.00 173 050 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 2 585.00 2 585.00 0 2 605.00 2 893.00 434 566 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 241.00 2 353.00 0 2 750.00 2 860.00 61 621 graf
PRIOR ČR - - - 122.00 135.00 486 graf
PSVS - - - 1 313.00 1 313.00 0 graf
RAAB KARCH.STAVIVA - - - 106.00 135.00 6 803 graf
RADIOMOBIL 8,20/04 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
RMS MEZZANINE 1 950.00 2 050.00 55 200 1 907.00 2 051.00 132 271 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 988.00 1 100.00 277 837 graf
SČ ARMATURKA - - - 115.00 169.00 9 505 graf
SČ ENERGETIKA 2 300.00 2 333.00 237 900 2 250.00 2 350.00 189 702 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 500.00 2 756.00 0 3 160.00 3 655.00 24 595 graf
SELGEN - - - 446.00 470.00 6 727 graf
SETUZA 242.00 257.00 1 716 310.00 389.00 82 999 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 1 069.00 1 230.00 682 235 1 040.00 1 220.00 3 533 654 graf
SFINX - - - 180.00 180.00 0 graf
SG - INDUSTRY - - - - - 0 graf
SILON - - - 620.00 735.00 248 022 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 485.00 485.00 0 405.00 473.00 55 171 graf
SM ENERG. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERGETIKA 3 150.00 3 333.00 196 800 3 200.00 3 300.00 908 175 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 850.00 2 850.00 0 2 501.00 2 520.00 27 553 graf
SM VOD.A KAN.OVA 999.00 999.00 0 1 035.00 1 241.00 40 693 graf
SOFTWARE 602 - - - 100.00 100.00 0 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 621.00 679.00 756 206 622.00 700.00 1 846 406 graf
SPOBYT 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SPOLANA 78.00 96.00 212 823 83.00 94.00 556 524 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 157.00 165.00 24 632 156.00 176.00 943 046 graf
ST.DLUHOP. 2,90/08 100.00 100.00 12 441 140 034 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,00/06 100.00 100.00 3 884 666 832 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,70/13 100.00 100.00 14 190 944 131 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 4,60/18 100.00 100.00 11 067 400 848 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 2 498 414 957 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,05/04 100.00 100.00 1 234 790 241 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 2 654 362 350 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 1 373 395 232 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 9 158 854 740 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,75/05 100.00 100.00 665 062 025 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 3 182 455 281 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,30/04 100.00 100.00 31 845 417 9 175.00 9 219.00 0 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 175.00 254.00 9 568 graf
STAVOSTROJ - - - 245.00 288.00 44 271 graf
STČ ENERGETICKÁ 1 990.00 2 149.00 50 940 1 910.00 2 000.00 178 845 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 2 976.00 3 124.00 0 3 200.00 3 300.00 6 400 graf
STOCK PLZEŇ 11 300.00 11 300.00 33 900 - - - graf
SUBTERRA - - - 950.00 1 104.00 823 942 graf
ŠKODA AUTO 7,25/05 100.00 100.00 123 887 332 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 7 939 147 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 121.00 121.00 0 - - - graf
ŠMERAL BRNO - - - 151.00 173.00 111 424 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 874.00 874.00 0 1 041.00 1 120.00 46 907 graf
TATRA 45.00 57.00 579 476 40.00 56.00 1 982 148 graf
TELEF.O2CR 3,50/08 100.00 100.00 225 602 317 - - - graf
TEPL.BRNO 10,80/05 100.00 100.00 281 400 000 - - - graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 735.00 800.00 40 000 785.00 820.00 317 600 graf
TEPLÁRNY BRNO 1 102.00 1 102.00 0 1 201.00 1 280.00 352 810 graf
TESLA KARLÍN - - - 110.00 130.00 35 165 graf
TOMA 162.00 212.00 18 002 190.00 238.00 291 364 graf
TRANZA - - - 119.00 119.00 21 453 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 1 400.00 1 421.00 36 923 graf
UNION LEAS. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNIPETROL 61.00 69.00 1 800 028 136 62.00 69.00 13 929 778 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL 9,00/04 99.00 99.00 4 815 000 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPLET TŘEBÍČ - - - 179.00 179.00 0 graf
UNITED ENERGY 1 400.00 1 400.00 0 1 400.00 1 530.00 29 417 graf
UNITED ENERGY - - - 141.00 149.00 78 030 graf
VČ ENERGETIKA 2 345.00 2 500.00 5 000 2 405.00 2 465.00 188 070 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 3 280.00 3 444.00 0 3 200.00 3 300.00 12 820 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 271.00 317.00 266 863 graf
VELICHOVKY 13,4/04 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 1 061 040 graf
VET ASSETS 19.00 21.00 216 191 17.00 21.00 2 083 017 graf
VHOS - - - 1 000.00 1 000.00 33 000 graf
VINNÉ SKL.VALTICE - - - 1 500.00 1 500.00 91 500 graf
VÍNO MIKULOV - - - 821.00 860.00 13 403 graf
VÍTKOVICE - - - 22.00 23.00 819 145 graf
VOD.A KAN.HODONÍN - - - 200.00 234.00 15 523 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 355.00 415.00 50 955 graf
VOD.A KAN.CHRUDIM - - - 200.00 220.00 18 639 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 212.00 320.00 110 505 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 241.00 349.00 63 531 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 191.00 236.00 30 269 graf
VULKAN - - - 305.00 320.00 33 380 graf
VÝZBROJNA PO - - - 1 050.00 1 050.00 0 graf
WIENERBERGER C.P. - - - 27.00 29.00 57 851 graf
WIENERBERGER C.P. 2 546.00 2 673.00 0 2 753.00 2 962.00 125 913 graf
ZČ ENERGETIKA 4 400.00 4 415.00 4 400 4 513.00 4 961.00 92 781 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 3 472.00 3 472.00 0 3 650.00 4 600.00 155 900 graf
ŽĎAS 310.00 310.00 0 331.00 377.00 226 870 graf
ŽOS NYMBURK - - - 16.00 45.00 7 900 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 1 083.00 1 300.00 1 000 110 graf
 Prague Stock Exchange 13:58 
Name Price Change
 AVAST  158.50  +3.59% 
 CETV  98.80  -1.00% 
 ČEZ  484.50  +0.10% 
 ERSTE GROUP BANK A  517.00  +4.66% 
 KOFOLA CS  236.00  -0.42% 
 KOMERČNÍ BANKA  513.00  +2.40% 
 MONETA MONEY BANK  50.00  +1.01% 
 O2 C.R.  221.00  +0.91% 
 PFNONWOVENS  720.00  -0.28% 
 PHILIP MORRIS ČR A  13 500.00  -0.59% 
 VIG  505.50  +1.10% 
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688