The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200404

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200404
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
AGROSTROJ PELHŘIM. - - - 281.00 330.00 1 405 073 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 315.00 325.00 9 217 644 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 283.00 307.00 19 511 835 graf
ALIACHEM 108.00 125.00 1 440 125.00 131.00 340 148 graf
ALIACHEM 12.00 14.00 131 444 12.00 13.00 234 992 graf
ALIATEL VAR/08 100.00 100.00 0 - - - graf
ARCELORMITTAL 610.00 669.00 69 053 174 605.00 654.00 259 464 694 graf
ATAS NÁCHOD - - - 350.00 351.00 45 871 graf
AVIA - - - 25.00 36.00 9 039 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 316.00 351.00 84 503 graf
B.G.M. HOLDING - - - 292.00 353.00 120 252 graf
BMT - - - 415.00 486.00 43 029 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP - - - 248.00 258.00 279 162 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ - - - 691.00 789.00 19 374 graf
BRISK TÁBOR - - - 945.00 1 150.00 92 050 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. - - - 1 010.00 1 011.00 0 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 266.00 300.00 73 126 graf
CONSEQ BOND OPF A - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF B - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF C - - - - - 0 graf
CONSEQ BOND OPF D - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFA - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFB - - - - - 0 graf
CONSEQ EQITY OPFD - - - - - 0 graf
CONSUS IF - - - 92.00 100.00 43 132 graf
CPI VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST 7,79/22 100.00 100.00 0 - - - graf
CREST VAR/06 100.00 100.00 0 - - - graf
CUKROVAR VRBÁTKY - - - 3 330.00 3 501.00 87 352 graf
CZECH PROPERTY - - - 720.00 720.00 43 840 graf
Č.TELECOM 4,55/05 100.00 100.00 177 568 526 - - - graf
ČEB 6,95/10 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČECHOFRACHT - - - 5 601.00 7 004.00 58 816 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 362.00 362.00 0 522.00 542.00 106 863 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 10 900.00 11 500.00 4 666 851 10 500.00 11 700.00 978 945 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 000.00 1 000.00 0 951.00 1 100.00 135 956 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 484.00 530.00 1 197 925 045 486.00 523.00 7 392 165 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY - - - 229.00 277.00 222 440 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. - - - 54.00 62.00 4 704 152 graf
ČESKÝ HOLDING - - - 86.00 107.00 453 992 graf
ČEZ 188.00 197.00 8 676 824 133 189.00 196.00 27 054 753 graf
ČEZ 0,00/09 42.00 42.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČEZ 3,35/08 100.00 100.00 51 825 562 - - - graf
ČEZ 8,75/04 101.00 101.00 10 848 056 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ VAR/14 105.00 105.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKA 4,00/10 100.00 100.00 91 783 333 - - - graf
ČKA 5,05/07 100.00 100.00 573 410 306 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČKA VAR/05 100.00 100.00 221 534 500 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČKD KUTNÁ HORA - - - 314.00 360.00 166 872 graf
ČKD PRAHA DIZ - - - 1 805.00 1 925.00 66 165 graf
ČMD 232.00 270.00 97 515 231.00 273.00 1 877 160 graf
ČP LEASING VAR/05 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP LEASING VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
ČP VAR/06 100.00 100.00 315 362 823 - - - graf
ČS KOMB/08 100.00 100.00 3 287 286 - - - graf
ČS VAR/14 100.00 100.00 0 - - - graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE - - - 904.00 1 053.00 448 358 graf
ČSAD LIBEREC - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSOB VAR/08 - 0.00 - - - - graf
DALKIA 11,375/08 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 0,00/23 41.00 41.00 0 - - - graf
EIB 3,25/07 99.00 99.00 250 396 736 - - - graf
EIB 4,10/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 4,15/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB 6,50/15 100.00 100.00 161 770 833 100 000.00 100 000.00 0 graf
EIB 8,20/09 100.00 100.00 688 155 389 25 000.00 25 000.00 0 graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/13 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
EIB VAR/18 100.00 100.00 0 - - - graf
ELEKTROPORC.LOUNY - - - 336.00 357.00 44 347 graf
ENERGOAQUA 636.00 636.00 0 666.00 816.00 64 284 graf
ERSTE GROUP BANK A 4 008.00 4 211.00 1 974 489 674 - - - graf
EUROVIA CS 1 600.00 1 600.00 0 1 615.00 1 761.00 1 325 460 graf
FORTUNA H. 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
FORTUNA HOTELS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
FORTUNA VAR/05 - - - 8 500.00 8 500.00 0 graf
GLAVER.CZ VAR/08 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
GUMOTEX - - - 700.00 769.00 22 661 graf
HARVARD.PRŮM.HOLD. - - - - - 0 graf
HL.M.PRAHA 6,85/11 100.00 100.00 103 136 667 - - - graf
HL.M.PRAHA VAR/11 100.00 100.00 0 - - - graf
HOME CR. VAR/05 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/06 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
HOME CR.FIN.VAR/07 100.00 100.00 498 562 500 100 000.00 100 000.00 0 graf
HYPOTEČNÍ BANKA - - - 1 255.00 1 377.00 320 078 graf
HZL BACA 8,50/04 105.00 105.00 941 688 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,00/08 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 3,60/08 102.00 102.00 62 008 000 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,30/09 104.00 104.00 105 179 444 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 4,40/10 103.00 103.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 6,40/05 100.00 100.00 0 9 670.00 9 670.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/05 100.00 100.00 0 10 020.00 10 020.00 0 graf
HZL ČMHB 6,85/07 111.00 111.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČMHB 8,20/04 106.00 106.00 0 10 030.00 10 030.00 0 graf
HZL ČMHB VAR/07 110.00 110.00 5 550 117 10 000.00 10 000.00 0 graf
HZL ČS 4,50/08 106.00 106.00 6 749 976 - - - graf
HZL ČS 5,20/08 111.00 111.00 108 521 111 - - - graf
HZL ČS 5,80/07 112.00 112.00 16 578 302 - - - graf
HZL HVB 6,0/09 109.00 109.00 5 016 983 067 - - - graf
HZL KB 5,50/09 109.00 109.00 104 126 677 - - - graf
HZL KB 8,00/04 109.00 109.00 0 10 510.00 10 510.00 0 graf
HZL KB 8,125/04 105.00 105.00 0 10 233.00 10 233.00 10 033 000 graf
HZL KB VAR/07 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
HZL RBCZ 3,70/09 101.00 101.00 504 370 10 085.00 10 260.00 4 671 036 graf
HZL RBCZ 7,50/06 109.00 109.00 1 793 750 10 935.00 10 950.00 1 236 090 graf
HZL WÜS.HB 5,00/09 - 0.00 - - - - graf
CHEVAK CHEB - - - 175.00 216.00 15 568 graf
I.EPIC HOLDING - - - 110.00 165.00 0 graf
IDEAL STANDARD - - - 2 250.00 2 515.00 47 720 graf
II.EPIC HOLDING - - - 148.00 151.00 89 303 graf
ING BANK 4,50/19 70.00 70.00 0 - - - graf
INTERHOTEL OLYMPIK - - - 600.00 665.00 73 890 graf
JÁCHYMOV PM 677.00 677.00 0 867.00 916.00 101 512 graf
JÄKL KARVINÁ - - - 775.00 900.00 557 657 graf
JČ ENERGETIKA 2 500.00 2 500.00 27 500 2 370.00 2 500.00 150 224 graf
JČ PLYNÁRENSKÁ 2 415.00 2 415.00 0 2 902.00 2 950.00 5 840 graf
JIHOSTROJ - - - 130.00 137.00 51 269 graf
JITKA JINDŘ.HRADEC - - - 311.00 325.00 57 350 graf
JLV - - - 405.00 412.00 2 836 graf
JM ENERGETIKA 2 800.00 2 800.00 0 2 902.00 2 940.00 122 468 graf
JM PLYNÁRENSKÁ 3 990.00 3 990.00 0 3 920.00 4 300.00 47 482 graf
KABELOVNA DĚČÍN - - - 1 490.00 1 653.00 110 666 graf
KABLO ELEKTRO 2 800.00 2 800.00 0 2 800.00 2 946.00 114 867 graf
KAPITÁL HOLDING - - - 63.00 63.00 0 graf
KAROSERIA - - - 271.00 353.00 128 325 graf
KB 8,00/04 95.00 95.00 0 10 850.00 10 850.00 0 graf
KDYNIUM - - - 2 720.00 2 900.00 30 873 graf
KOB VAR/05 99.00 99.00 381 334 000 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOMERČNÍ BANKA 2 968.00 3 428.00 15 059 646 914 2 988.00 3 417.00 16 084 855 graf
KON.AHOLD VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
KOVOSVIT - - - 371.00 440.00 163 552 graf
KRKONOŠSKÉ VÁPENKY - - - 995.00 1 217.00 42 416 graf
KRUŠNOHORSKÉ LESY - - - 88.00 123.00 39 616 graf
K-T-V INVEST 364.00 364.00 0 459.00 490.00 16 561 graf
LAFARGE CEMENT 2 005.00 2 005.00 0 2 025.00 2 200.00 480 140 graf
LÁZNĚ PODĚBRADY - - - 1 296.00 1 333.00 27 218 graf
LÁZNĚ TEPLICE N.B. - - - 835.00 1 053.00 85 860 graf
LÁZNĚ TEPLICE V Č. 600.00 632.00 10 452 654.00 733.00 432 379 graf
LE CYGNE SPORT.GR. - - - 257.00 271.00 111 887 graf
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ - - - 1 216.00 1 400.00 61 932 graf
LESOSTAVBY ŠUMPERK - - - 26.00 32.00 47 630 graf
MADETA 540.00 540.00 0 547.00 645.00 54 348 graf
MEDICAMENTA - - - 371.00 436.00 23 908 graf
MEOPTA PŘEROV 104.00 104.00 0 116.00 136.00 232 733 graf
MERO ČR 10,30/11 105.00 105.00 1 054 445 778 - - - graf
METALIMEX 2 190.00 2 190.00 0 2 200.00 2 317.00 254 427 graf
MILETA - - - 62.00 66.00 3 842 graf
MINERVA BOSKOVICE - - - 166.00 173.00 19 110 graf
MJM LITOVEL - - - 450.00 450.00 0 graf
MOTORPAL - - - 301.00 320.00 157 163 graf
MUZO - - - 16 100.00 16 850.00 699 051 graf
NKT CABLES 650.00 650.00 2 600 621.00 690.00 249 378 graf
O2 C.R. 336.00 360.00 11 540 184 430 337.00 359.00 12 392 814 graf
OKD 300.00 410.00 812 797 316.00 380.00 9 642 908 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 1 600.00 1 703.00 59 342 graf
ON SEMICONDUCT. CR - - - 16.00 16.00 10 685 graf
OSTROJ - - - 210.00 238.00 412 799 graf
OTAVAN TŘEBOŇ - - - 119.00 136.00 43 966 graf
PARAMO 527.00 637.00 259 229 576.00 640.00 1 239 256 graf
PERLA BAVLNÁŘ.ZÁV. - - - 94.00 109.00 141 957 graf
PHA FIN.BV 6,95/10 100.00 100.00 11 910 014 100 000.00 100 000.00 0 graf
PHILIP MORRIS ČR A 17 585.00 19 355.00 2 078 095 220 17 301.00 19 399.00 10 118 850 graf
PLZEŇSKÁ TEPLÁREN. 831.00 831.00 0 1 060.00 1 200.00 84 381 graf
POLIČSKÉ STROJÍRNY - - - 201.00 239.00 141 266 graf
POŠT.TISK.CENIN - - - 1 671.00 1 863.00 10 589 graf
PRAZSKE SLUZBY 840.00 840.00 0 627.00 681.00 930 362 graf
PRAŽSKÁ ENERGETIKA 2 714.00 2 714.00 0 2 850.00 3 190.00 203 093 graf
PRAŽSKÁ PLYNÁREN. 2 353.00 2 353.00 0 2 900.00 3 194.00 23 400 graf
PRIOR ČR - - - 98.00 115.00 5 103 graf
PSVS - - - 1 299.00 1 350.00 19 737 graf
RAAB KARCH.STAVIVA - - - 122.00 144.00 22 596 graf
RADIOMOBIL 8,20/04 100.00 100.00 128 194 889 100 000.00 100 000.00 0 graf
RMS MEZZANINE 1 950.00 1 950.00 0 1 880.00 1 980.00 29 600 graf
RYBÁŘ. TŘEBOŇ HLD - - - 990.00 1 269.00 242 188 graf
SČ ARMATURKA - - - 125.00 159.00 17 529 graf
SČ ENERGETIKA 2 300.00 2 350.00 442 000 2 291.00 2 395.00 484 476 graf
SČ PLYNÁRENSKÁ 2 756.00 2 756.00 0 2 881.00 3 257.00 48 194 graf
SELGEN - - - 403.00 425.00 15 181 graf
SETUZA 258.00 272.00 1 088 342.00 421.00 273 531 graf
SEVEROČESKÉ DOLY 1 180.00 1 205.00 4 718 030 1 101.00 1 225.00 3 395 111 graf
SFINX - - - 146.00 171.00 3 290 graf
SG - INDUSTRY - - - - - 0 graf
SILON - - - 620.00 695.00 417 733 graf
SLEZAN FRÝDEK-MÍS. 424.00 470.00 0 350.00 430.00 138 775 graf
SM ENERG. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
SM ENERGETIKA 3 300.00 3 303.00 19 818 3 345.00 3 425.00 1 167 513 graf
SM PLYNÁRENSKÁ 2 850.00 2 850.00 0 2 511.00 2 800.00 80 880 graf
SM VOD.A KAN.OVA 999.00 999.00 0 892.00 1 100.00 83 334 graf
SOFTWARE 602 - - - 95.00 95.00 0 graf
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 653.00 720.00 1 176 177 652.00 715.00 3 446 675 graf
SPOBYT 5,25/13 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
SPOLANA 81.00 88.00 84 700 78.00 88.00 386 187 graf
SPOLEK CH.HUT.VÝR. 164.00 178.00 111 146 150.00 169.00 1 706 197 graf
ST.DLUHOP. 2,90/08 100.00 100.00 5 929 269 124 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,00/06 100.00 100.00 3 703 194 763 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,70/13 100.00 100.00 12 600 246 203 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 3,80/09 100.00 100.00 12 568 148 877 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 4,60/18 100.00 100.00 7 198 450 309 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 5,70/06 100.00 100.00 2 879 203 698 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,05/04 100.00 100.00 1 586 043 978 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,30/07 101.00 101.00 781 077 600 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,40/10 100.00 100.00 3 868 399 750 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,55/11 100.00 100.00 5 614 248 457 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,75/05 100.00 100.00 31 899 450 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 6,95/16 100.00 100.00 3 709 709 203 10 000.00 10 000.00 0 graf
ST.DLUHOP. 7,30/04 100.00 100.00 586 500 9 219.00 9 219.00 0 graf
STAROROL.PORCELÁN - - - 227.00 269.00 35 063 graf
STAVOSTROJ - - - 262.00 296.00 90 448 graf
STČ ENERGETICKÁ 2 050.00 2 149.00 81 365 1 920.00 2 050.00 314 519 graf
STČ PLYNÁRENSKÁ 3 280.00 3 280.00 0 3 300.00 3 575.00 98 901 graf
STOCK PLZEŇ 11 300.00 11 300.00 0 - - - graf
SUBTERRA - - - 1 060.00 1 184.00 247 092 graf
SŽDC 4,60/11 100.00 100.00 0 - - - graf
ŠKODA AUTO 7,25/05 100.00 100.00 154 421 042 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/07 100.00 100.00 301 822 353 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA AUTO VAR/10 100.00 100.00 39 387 933 100 000.00 100 000.00 0 graf
ŠKODA PRAHA 125.00 125.00 12 500 - - - graf
ŠMERAL BRNO - - - 156.00 177.00 114 888 graf
TARMAC SEVEROKÁMEN 874.00 874.00 0 1 086.00 1 121.00 69 174 graf
TATRA 44.00 50.00 57 053 43.00 50.00 1 353 950 graf
TELEF.O2CR 3,50/08 100.00 100.00 291 323 436 - - - graf
TEPL.BRNO 10,80/05 100.00 100.00 0 - - - graf
TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. 800.00 840.00 349 900 719.00 855.00 508 405 graf
TEPLÁRNY BRNO 1 102.00 1 102.00 0 1 202.00 1 275.00 218 965 graf
TESLA KARLÍN - - - 126.00 141.00 120 787 graf
TOMA 270.00 298.00 9 450 290.00 320.00 1 715 991 graf
TRANZA - - - 108.00 132.00 8 766 graf
TYPOS TISKAŘ.ZÁV. - - - 1 279.00 1 350.00 0 graf
UNION LEAS. VAR/05 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
UNIPETROL 64.00 82.00 1 830 581 512 64.00 80.00 17 414 558 graf
UNIPETROL 0,00/07 66.00 66.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL 9,00/04 99.00 99.00 10 716 500 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPETROL VAR/13 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
UNIPLET TŘEBÍČ - - - 135.00 150.00 6 525 graf
UNITED ENERGY 1 400.00 1 400.00 0 1 440.00 1 530.00 135 722 graf
UNITED ENERGY - - - 145.00 160.00 415 898 graf
VČ ENERGETIKA 2 377.00 2 400.00 4 754 2 440.00 2 600.00 108 372 graf
VČ PLYNÁRENSKÁ 3 616.00 3 616.00 0 3 500.00 3 917.00 60 180 graf
VEBA TEXTILNÍ ZÁV. - - - 288.00 311.00 52 701 graf
VELICHOVKY 13,4/04 97.00 97.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
VELVANA VAR/16 - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
VET ASSETS 25.00 25.00 57 500 20.00 23.00 921 459 graf
VHOS - - - 950.00 1 000.00 75 000 graf
VINNÉ SKL.VALTICE - - - 1 510.00 1 511.00 39 287 graf
VÍNO MIKULOV - - - 911.00 1 052.00 282 796 graf
VÍTKOVICE - - - 18.00 23.00 3 596 949 graf
VOD.A KAN.HODONÍN - - - 220.00 220.00 29 250 graf
VOD.A KAN.HR.KRÁL. - - - 380.00 417.00 147 924 graf
VOD.A KAN.CHRUDIM - - - 210.00 228.00 8 980 graf
VOD.A KAN.KROMĚŘÍŽ - - - 301.00 301.00 23 471 graf
VOD.A KAN.PARDUBIC - - - 255.00 335.00 187 356 graf
VOD.A KAN.TRUTNOV - - - 239.00 259.00 58 861 graf
VULKAN - - - 286.00 318.00 19 733 graf
VÝZBROJNA PO - - - 1 050.00 1 050.00 0 graf
WIENERBERGER C.P. - - - 30.00 32.00 144 218 graf
WIENERBERGER C.P. 2 806.00 2 806.00 0 3 020.00 3 200.00 189 462 graf
ZČ ENERGETIKA 4 400.00 4 400.00 0 4 577.00 5 000.00 246 727 graf
ZČ PLYNÁRENSKÁ 3 472.00 3 472.00 0 4 050.00 4 100.00 40 500 graf
ŽĎAS 354.00 375.00 15 375 353.00 381.00 228 670 graf
ŽPSV UH. OSTROH - - - 1 205.00 1 340.00 334 103 graf
 Prague Stock Exchange 13:58 
Name Price Change
 AVAST  158.50  +3.59% 
 CETV  98.80  -1.00% 
 ČEZ  484.50  +0.10% 
 ERSTE GROUP BANK A  517.00  +4.66% 
 KOFOLA CS  236.00  -0.42% 
 KOMERČNÍ BANKA  513.00  +2.40% 
 MONETA MONEY BANK  50.00  +1.01% 
 O2 C.R.  221.00  +0.91% 
 PFNONWOVENS  720.00  -0.28% 
 PHILIP MORRIS ČR A  13 500.00  -0.59% 
 VIG  505.50  +1.10% 
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688